Selecteer Pagina

VOTOB Academy

door | 5 okt, 2021 | Bedrijveninfo

Sandra de Bont (foto: Pierre Crom)

Korting op trainingen

Supertrots is directeur Sandra de Bont van VOTOB Academy dat de opleider subsidie ontvangt van de regeling ‘Nederland leert door’. “Hierdoor kunnen wij verschillende trainingen tegen 700,- euro korting aanbieden. Er zijn meer dan 300 plekken. Wie het eerst komt, het eerst maalt!”

“We hadden de subsidieaanvraag onder de paraplu van VOMI gedaan”, vertelt Sandra de Bont. “‘Nederland leert door’ is een mooi concept. Je moet je medewerkers in hun ontwikkeling blijven ondersteunen en hen dat ook gunnen. Zeker in een tijd als deze coronacrisis kan een eenmaal opgelopen achterstand in kennis makkelijk groter worden. Het is een slimme zet van de overheid dat ze dit initiatief neemt. Ze laat blijken oog te hebben voor de blijvende ontwikkeling van medewerkers. Ik ben supertrots dat onze subsidieaanvraag is gehonoreerd en dat wij mogen meedoen.” Hierdoor kan VOTOB Academy trainingen als ProductAcceptatie en LoadingMaster tegen 700,- korting aanbieden. “Hopelijk neemt dit voor bedrijven de barrière weg om hun medewerkers de trainingen te laten volgen.”

Enige voorwaarde

De trainingen kunnen tegen deze korting tot mei 2022 worden gevolgd. “We hebben meer dan 300 plekken. Bedrijven kunnen zich nu al aanmelden. Wie het eerst komt, het eerst maalt!” De korting geldt ook voor bedrijven die geen lid van VOTOB of VOMI zijn. De enige voorwaarde die wordt gesteld is dat medewerkers bij een bedrijf werken dat aan een van deze twee sectoren is gelieerd. De Bont: “Hieronder vallen bijvoorbeeld uitzendbureaus, die mensen uitzenden aan tankopslagbedrijven. Ook geldt de regeling voor contractors die bij tankopslagbedrijven werken en voor klanten van tankopslagbedrijven. Bijvoorbeeld Shell, dat meer zou willen weten hoe productacceptatie werkt bij tankopslagbedrijven en waarom ze ineens andere vragen over productacceptatie stellen dan twee jaar geleden.”

Blijven ontwikkelen

Voor De Bont, al betrokken bij de VOTOB Academy vanaf de oprichting, is het binnenhalen van de subsidie een mooi succes. “Ik weet nog hoe wij in 2017 zijn gestart. Ik was toen nog directeur van VOTOB. We hadden een strategiesessie met de directeuren van tankopslagbedrijven. Ik vroeg hen waar zij ‘s nachts van wakker lagen. In de rest van de vergadering hebben wij het bijna alleen maar gehad over hun belangrijkste assets, de medewerkers. Hoe zorg je ervoor dat ze zich blijven ontwikkelen en functioneren? Hoe breng je ze wat bij en zorg je dat het beklijft? Er waren wel opleidingen en trainingen, maar na afloop moesten tankopslagmedewerkers nog intern worden opgeleid. Opleidingen voor procesoperators richten zich op de ‘standaard procesoperator’, die zowel in een raffinaderij tot in een koekjesfabriek kan werken. Er was iets nodig dat bij de sector past.”

Kennis delen

“Alle ingrediënten voor een sectorbedrijfsschool waren aanwezig: we wisten wat we wilden aan competenties, vaardigheden en wat voor kennisniveau we voor ogen hadden. Maar het mooiste was dat de kennis in de sector aanwezig is. Veel medewerkers werken er al dertig of veertig jaar”, aldus De Bont. Ervaren medewerkers van verschillende bedrijven werden uitgenodigd hun kennis te delen. “Wij vroegen onze lidbedrijven om hun beste medewerker voor een halve dag af te staan. Deze mensen waren er trots op hieraan mee te werken. Zo laten zij hun ‘legacy’ voor de sector achter.” De VOTOB stelde een aantal voorwaarden aan de oprichting van een opleidings- en trainingsinstituut. Het lesmateriaal moest volledig digitaal zijn, er moest op de terminals worden lesgegeven, de lesstof moest praktijkgericht zijn en tot een officieel diploma leiden. De Bont ging in zee met een partij die vernieuwende, digitale leerstof kon verzorgen en afspraken met ROC’s had, waardoor het geven van diploma’s mogelijk werd. “Alleen het stukje ‘tankopslag’ miste nog, maar daarvoor konden wij een beroep doen op de kennis die zich in de hoofden van de medewerkers bevond.”

Bibliotheek

Inmiddels is de VOTOB Academy vier jaar actief. “We bieden volwaardige mbo 2-, mbo 3- en mbo 4-opleidingen aan”, verklaart De Bont. “Ook kunnen cursisten kiezen voor enkel het keuzedeel tankopslag in plaats van een complete opleiding te volgen. Wij sturen een docent, die de medewerkers in de modules meeneemt, praktijkopdrachten voorlegt en met ze de terminal op gaat. Wie hiervoor slaagt, krijgt een branchecertificaat.” Omdat je kennis moet bijhouden, heeft VOTOB Academy een kennisbank of bibliotheek samengesteld. “Het is de grootste kennisbank op het gebied van tankopslag. Mensen kunnen erin opzoeken hoe iets ook alweer zat. Dit kunnen zij zelf doen, maar een shift leader of HR-medewerker kan daar ook het initiatief toe nemen. Stel dat hij het thema ‘pompen’ wil belichten, dan leest men de stof door en neemt men het daarna met elkaar door.” 

Zelfstandig door

Sinds ongeveer een jaar is de VOTOB Academy verzelfstandigd. “Ik was zowel directeur van de VOTOB als de VOTOB Academy, die steeds meer tijd vroeg. Andere partijen vroegen of wij ze ook konden helpen om het collectieve geheugen van een sector vast te leggen. Ook buitenlandse brancheorganisaties vroegen om hulp. Maar VOTOB vond terecht dat het oprichten van een academy wel tot de taak van een brancheorganisatie behoort, maar de exploitatie ervan niet. Waarom zou de VOTOB in andere sectoren investeren?” Dus ging de VOTOB Academy als een zelfstandig bedrijf verder, met De Bont als directeur/mede-eigenaar. VOTOB houdt wel zeggenschap over de inhoud en blijft hieraan haar bijdrage leveren. Vlak nadat de VOTOB Academy als zelfstandig bedrijf verder ging, brak de coronacrisis uit. “Dat was een heftige tijd. Even dacht ik: waar ben ik aan begonnen? De crisis maakte alles anders. Tot oktober vorig jaar liepen alle gemaakte afspraken door, maar vanaf dat moment gingen bedrijven nieuwe begrotingsrondes maken. Ze zochten naar stabiliteit in de organisatie en wilden hun ploegen maximaal inzetten. Voor opleiden was er even geen tijd.” 

Zonne-energiesector

Daarom besloot De Bont in te zetten op samenwerking met buitenlandse tankopslagorganisaties. Dit leidde tot de start van Academy’s in Duitsland en België, die daar inmiddels al enige tijd draaien. Ook zocht ze de connectie met een andere sector, waar de veiligheidskennis uit de tankopslagwereld van nut kan zijn. Haar oog viel op de zonne-energiesector. “Die kan leren van de kennis over veiligheid in de tankopslagsector. Omgekeerd kunnen zonne-energiebedrijven tankopslagondernemingen leren hoe om te gaan met duurzaamheid.” Dankzij een subsidie kon De Bont TNO inschakelen om uit te zoeken hoe sociale veiligheid tot stand komt. “Sociale veiligheid houdt in dat je je veilig voelt op je werk. Uit het onderzoek van TNO bleek dat het team daarin het belangrijkst is. Samen moet je het doen, of je nou teamleider, een medewerker, intern of extern bent. De volgende stap is dat wij dit concept gaan ombouwen tot een app. Hiermee kun je taalloos leren hoe je sociaal veilig moet zijn.” 

De belangstelling voor de trainingen van de VOTOB Academy trekt de laatste maanden weer aan. De Bont: “Ook zijn we blij dat we weer op de terminals mogen komen. Al blijven we sommige theoretische delen van de stof online geven. Dat scheelt weer reistijd voor de deelnemers!”

Nieuwe naam: Learning and Development Academy

Volgend jaar gaat de VOTOB Academy verder onder een nieuwe naam: ‘Learning and Development Academy’ heten. “Dit wordt de paraplu waaronder VOTOB Academy en de andere Academy’s zullen vallen. Omdat wij naar andere sectoren uitbreiden, is het nodig de merknaam te veranderen”, licht Sandra de Bont van VOTOB Academy toe.

(Foto: Pierre Crom)

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!