Selecteer Pagina

Voorbereidingen voor afzinken tunneldelen

door | 6 okt, 2022 | Archief, Haven, Infrastructuur

English translation ->

Komend voorjaar worden twee tunneldelen voor de Maasdeltatunnel afgezonken in het Scheur. De voorbereidingen hierop zijn al begonnen.

De twee tunneldelen worden op 31 maart en 15 april 2023 in het Scheur afgezonken voor de aanleg van de Maasdeltatunnel. Dit is een onderdeel van de Blankenburgverbinding, de nieuwe snelweg A24 die vanaf 2024 de A20 bij Vlaardingen met de A15 bij Rozenburg verbindt. 

Tunneldelen

De tunneldelen zijn 185 en 205 meter lang. Nog niet eerder zijn in Nederland zulke grote tunneldelen gebouwd en afgezonken. De twee tunneldelen hebben ook een naam gekregen: Isabella en Alara.

Baggeren

Ter voorbereiding op het afzinken is een sleephopperzuiger deze week begonnen met het baggeren van de sleuf waarin de tunneldelen worden geplaatst. De 17 meter diepe Scheur wordt tot -30 meter uitgebaggerd. In totaal zal 500.000 kubieke meter grond worden verplaatst. Het is voor het eerst dat een tunneldeel zo diep wordt afgezonken.

Betontegels

Na het baggeren zullen in november en december grote betontegels op de bodem van de sleuf worden geplaatst. Deze meten zeven bij zeven meter en wegen ruim 100.000 kilo. De tunneldelen komen hierop te liggen. Ook worden op de oevers van het Scheur de toeritten van de nieuwe tunnel afgebouwd.

Zie ook: Tijdelijke Suurhoffbrug op zijn plek gelegd

English translation

Preparations for immersion of tunnel sections

Next spring, two tunnel sections will be immersed in the Scheur for the Maasdeltatunnel. Preparations for this have already begun.

The two tunnel sections will be immersed in the Scheur on 31 March and 15 April 2023 for the construction of the Maasdeltatunnel. This is part of the Blankenburgverbinding, the new A24 motorway that will connect the A20 near Vlaardingen with the A15 near Rozenburg from 2024.

Tunnel sections

The tunnel sections are 185 and 205 metres long. Never before have such large tunnel sections been built and immersed in the Netherlands. The two tunnel sections have also been named: Isabella and Alara.

Dredging

In preparation for sinking, a trailing suction hopper dredger this week started dredging the trench in which the tunnel sections will be placed. The 17-metre-deep Scheur will be dredged to -30 metres. A total of 500,000 cubic metres of soil will be moved. This is the first time a tunnel section is being sunk this deep.

Concrete tiles

After dredging, large concrete tiles will be placed at the bottom of the trench in November and December. These measure seven by seven metres and weigh over 100,000 kilos. The tunnel sections will lie on these. The ramps of the new tunnel will also be completed on the banks of the Scheur.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!