Selecteer Pagina

Verbetering diensten FERM dankzij OKTT-status

door | 21 mei, 2021 | Archief, Veiligheid

OKTT-status

English translation ->

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft de stichting FERM de OKTT-status toebedeeld. Hierdoor kan het NCSC informatie delen over dreigingen en incidenten, wat de dienstverlening van FERM ten goede komt.

Het NCSC mag dergelijke informatie alleen verstrekken met samenwerkingsverbanden die ‘objectief kenbaar tot taak’ (OKTT) hebben andere organisaties of het publiek te informeren. FERM is blij met de toekenning. Het stelt dat het nu tijdige, actuele en relevante dreigingsinformatie kan bieden in het nieuwe IT-portal voor participanten. FERM spreekt van een belangrijke stap in het cyberweerbaar maken van het havenbedrijfsleven.

OKTT-status

“Nu we de OKTT-status hebben, kunnen we onze participanten nog beter helpen”, zegt FERM-directeur Evelien Bras. “Met hulp van het NCSC kunnen we heel specifieke dreigingsinformatie met hen delen, waardoor we weer een stapje verder kunnen gaan in het cyberweerbaar maken van het havenIndustrieel complex. Dit is een echte meerwaarde voor alle bedrijven in de Rotterdamse haven, zeker nu we gelukkig zien dat steeds meer bedrijven zich bij ons aansluiten.”

Ransomware

“Het proces van informatieverspreiding begint wanneer er een bericht wordt verzonden vanuit het NCSC over een mogelijke dreiging. Dat bericht komt terecht bij de aangesloten organisaties. Mocht het gaan om een dreiging met (mogelijke) impact, dan kan het door de OKTT’s worden gedeeld met aangesloten partijen – in dit geval de participanten die aangesloten zijn op het IT-portal van FERM.” Volgens het NCSC zijn de laatste tijd vooral ransomware-aanvallen aan de orde van de dag.

Zie ook: Thuiswerken leidt tot meer cyberaanvallen

English translation

Improvement of services FERM thanks to OKTT status

The National Cyber Security Centre (NCSC) has granted the OKTT status to the FERM foundation. This allows the NCSC to share information on threats and incidents, which benefits the services of FERM.

The NCSC is only allowed to provide such information with cooperative organisations that have an ‘objectively recognisable task’ (OKTT) to inform other organisations or the public. FERM is pleased with the status. It states that it can now offer timely, current and relevant threat information in the new IT-portal for participants. FERM speaks of an important step in making the port business community cyber-secure.

Specific threat information

“Now that we have OKTT status, we can help our participants even better”, says FERM director Evelien Bras. “With the help of the NCSC we can share very specific threat information with them, allowing us to go one step further in making the port cyber cyber defence of the port-industrial complex. This is a real added value for all the businesses in the port of Rotterdam, especially now that we are fortunate enough to see more and more companies joining us.”

Ransomware

“The information distribution process starts when a message is sent from the NCSC about a possible threat. That message reaches the affiliated organisations. Should it be a threat with (potential) impact, it can be shared by the OKTTs may share the message with connected parties – in this case the participants who are connected to the are connected to the IT portal of FERM.” According to the NCSC, ransomware attacks in particular have been the order of the day recently.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!