Watervlugge noodhulp

Een industrieel noodgeval hoeft niet tot productieverlies te leiden. Veolia Mobile Water Services kan er met zijn MODI-15000T voor zorgen dat de demiwaterproductie op zeer korte termijn wordt hervat. “Is er van tevoren een REACT-noodplan opgesteld, dan kunnen we nóg sneller hulp bieden”, zegt Jakko Theeuwes van het bedrijf. Eind vorig jaar opende het net over de grens in Heinsberg (D) het grootste regeneratiestation van Europa voor mobiele ionwisselingsinstallaties.

Geen fabriek is onfeilbaar, en ook bij de productie van demiwater kunnen dingen mis gaan. “Een installatie kan kapot gaan, er kunnen veranderingen in het voedingswater zijn of controlemechanismen in een fabriek kunnen defect raken”, geeft Jakko Theeuwes van Veolia Mobile Water Services aan. Dat terwijl fabrieken, al is het maar om aan de ISO-normen te voldoen, business-continuïteit willen waarborgen. “Productieverlies leidt tot omzet- en reputatieverlies. Ook beïnvloedt downtime bij de ene fabriek de verdere productieketen.”

Plug and play

Veolia Mobile Water Services is er volledig op toegespitst om industriële klanten bij noodgevallen snel te hulp te schieten. Het beschikt over mobiele ionenwisselaars, waarmee bij klanten demiwater kan worden geproduceerd. Het vlaggenschip is de MODI-15000T, het grootste ionenwisselingssysteem dat in de vloot beschikbaar is. “Deze trailer deioniseert het voedingswater. Met andere woorden: hij haalt de ionen uit het water.” Een van de grote voordelen van het systeem is dat die plug-and-play te installeren is. “Er valt amper wat te commissionen. Hij is snel inzetbaar en verbruikt ook weinig energie. In de praktijk komt het erop neer dat je binnen twaalf tot vierentwintig uur een mobiele demiwaterfabriek bij een klant runt”, zegt Theeuwes.

Nieuw regeneratiestation

De hars in de ionenwisselaar houdt de ionen uit het water vast. Op een gegeven moment raakt de hars echter verzadigd en kan deze geen ionen meer opnemen. De mobiele ionenwisselaar wordt dan vervangen door een andere. “De hars van de gebruikte installatie moet worden geregenereerd”, legt Theeuwes uit. “Je spoelt dan de verwijderde ionen eraf, zodat de hars weer opnieuw kan worden gebruikt.” Dit regenereren voert Mobile Water Services uit in haar regeneratiestations, waarvan het er meerdere in Europa heeft. De nieuwste en grootste is in december vorig jaar in Heinsberg geopend, een kleine tien kilometer over de grens in Duitsland. Er staan ionenwisselaars, trucks en trailers opgeslagen, maar de belangrijkste activiteit die daar wordt uitgevoerd is het regenereren van verschillende mobiele ionenwisselaars. “Doordat wij dit regeneratiestation zo dicht bij Nederland operationeel hebben, kunnen wij klanten hier nog sneller bijstaan.”

Noodplan

“Om ervoor te zorgen dat het risico op downtime bij een fabriek minimaal is, kunnen wij een kosteloze pre-audit uitvoeren”, vervolgt Theeuwes. De ‘REACT service’ noemt Mobile Water Services dit, waarbij gedetailleerd in kaart wordt gebracht wat er nodig is om een noodsysteem te leveren. “We kijken van flens tot flens. Wat voor maatvoering heeft de flens, welke koppelstukken en slangen zijn nodig en welke technologie(ën) produceren van het beschikbare voedingswater het gewenste product? We bekijken waar de installatie, zoals de MODI-15000T, kan staan en of er voldoende elektriciteit op de site beschikbaar is. Ook maken we waar mogelijk foto’s, welke bij het document worden gevoegd. Elk noodplan is genummerd, waardoor we bij een telefoontje van een klant direct kunnen zien wat er nodig is om de service zo snel mogelijk te kunnen leveren. Je kunt je voorstellen dat er door het vragen en verzamelen van deze informatie tijdens een noodgeval kostbare tijd verloren gaat. Onze trailer is immers pas waardevol als er water doorheen gaat. Daarom is een all inclusive noodplan ook zo belangrijk. Het geeft onze klanten gemoedsrust als de REACT service er ligt. Ze weten dat wij erop zijn ingericht om zo snel mogelijk een noodinstallatie te leveren.”

Uit de brand geholpen

Op een zaterdagochtend in december jl. viel bij een Belgisch energiebedrijf de regeneratie van het eigen demiwatersysteem uit. Het bedrijf belde Veolia Mobile Water Services, dat een MODI-15000T naar de locatie stuurde. “Aan het eind van de dag stond die al te produceren, zodat de buffertank van de klant met water werd gevuld en ze geen productieverlies hadden. Per uur werd twintig kuub demiwater geproduceerd”, vertelt Jakko Theeuwes van Mobile Water Services. In totaal heeft de MODI-15000T vier dagen staan draaien, tot de installatie van de klant was gerepareerd. Theeuwes spreekt van een geslaagde hulpverlening. “Al had onze hulp nog sneller kunnen zijn als er vooraf een REACT-noodplan was opgesteld. Dat hebben we later alsnog met de klant gedaan, om de volgende keer beter voorbereid te zijn.”

Meer dan noodhulp

Veolia Mobile Water Services, onderdeel van Veolia Water Technologies Nederland, is niet alleen een partner die bedrijven hulp biedt bij noodsituaties. Het levert industriële klanten ook mobiele waterbehandelingsinstallaties bij gepland onderhoud en in meerjarige huurovereenkomsten. Naast de MODI-15000T beschikt het over meer installaties om water bij klanten te zuiveren of behandelen. “Denk bijvoorbeeld aan omgekeerde osmose of ultrafiltratie”, zegt Jakko Theeuwes van Mobile Water Services. “We beschikken over een breed scala aan technologieën om diverse vragen van klanten te kunnen beantwoorden.”

Het eind vorig jaar geopende regeneratiestation in Heinsberg, net over de grens in Duitsland.