Selecteer Pagina

Uitdagingen voor jarig DCMR

door | 27 dec, 2021 | Archief, Haven

DCMR Milieudienst Rijnmond bestaat vijftig jaar. Volgens directeur Rosita Thé liggen er grote uitdagingen op het gebied van de energietransitie en duurzaamheid.

De grootste en oudste milieudienst van Nederland werd op 20 december 1971 opgericht als de Dienst Centraal Milieubeheer. Later werd de naam gewijzigd in DCMR Milieudienst Rotterdam

Taken

In de jaren die volgden, voerde DCMR tienduizenden inspecties uit. Er werden duizenden vergunningen opgesteld en handhavingsmaatregelen genomen. Ook breidde het pakket met adviestaken uit. De organisatie groeide van 60 naar 600 mensen.

Grote uitdagingen

“50 jaar DCMR heeft de regio Rijnmond veel gebracht”, stelt directeur Rosita Thé. “De leefbaarheid van onze omgeving staat er op veel fronten beter voor dan toen. Maar er liggen ook grote uitdagingen, die niet kunnen wachten. Op het gebied van energietransitie en circulaire economie bijvoorbeeld. Maar ook bij het nog verder terugdringen van overlast voor inwoners. Daar gaan we onverminderd voor. Trots op het verleden, klaar voor de toekomst!”

Zie ook: De zuivere lijn

English translation

Challenges for jubilee DCMR

DCMR Milieudienst Rijnmond is celebrating its 50th anniversary. Director Rosita Thé says there are major challenges in the field of energy transition and sustainability.

The Netherlands’ largest and oldest environmental service was established on 20 December 1971 as the Dienst Centraal Milieubeheer. Later the name was changed to DCMR Milieudienst Rotterdam.

Tasks

In the years that followed, DCMR carried out tens of thousands of inspections. Thousands of permits were drawn up and enforcement measures were taken. The package of advisory tasks also expanded. The organisation grew from 60 to 600 people.

Major challenges

“50 years of DCMR has brought a lot to the Rijnmond region”, says director Rosita Thé. “The liveability of our surroundings is better on many fronts than it was back then. But there are also big challenges that cannot wait. In the field of energy transition and circular economy, for example. But also in the further reduction of nuisance for residents. We will continue to do so. Proud of the past and ready for the future!”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!