Selecteer Pagina

Tekort biobrandstoffen dreigt voor zeevaart

door | 6 okt, 2022 | Archief, Energie

English translation ->

Europese regels schrijven voor dat schepen op meer biobrandstoffen moeten varen. Er dreigt echter een tekort aan deze brandstoffen, waarschuwt Louis Stolper van de KNVR.

Een recente studie van het Lucht- en Ruimtevaartcentrum van de TU Delft toont aan dat er een tekort dreigt aan grondstoffen voor duurzame brandstoffen. Dit zou het voor luchtvaartmaatschappijen bemoeilijken om te vergroenen.

Biobrandstoffen

Louis Stolper, beleidsmedewerker Innovatie en Digitalisering bij de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR), ziet hetzelfde gevaar ook voor de scheepvaart opdoemen. Want, zo stelt hij, in de scheepvaart zijn exact dezelfde grondstoffen nodig voor de energietransitie als in de luchtvaart. Beide sectoren willen gebruikmaken van een brandstof die weinig ruimte inneemt en veel energie bevat.

‘Onhaalbaar’

EU-wetgeving verplicht reders om duurzame brandstoffen te gebruiken. Bij invoering van deze regels geldt dit nog maar voor 2 procent van de gebruikte brandstof, maar in 2050 zal het mogelijk om 80 procent gaan. Volgens Stolper is dit onhaalbaar zonder voldoende duurzame brandstoffen. “Om de verduurzamingsambities voor de luchtvaart én de zeevaart toch te kunnen realiseren, zal moeten worden geïnvesteerd in de productie van duurzame brandstoffen. De zeevaart is een belangrijke sector voor de wereldeconomie, aangezien het 90 procent van alle goederen vervoert. Willen we dit transport in de toekomst verduurzamen, dan is het van cruciaal belang dat men de zeevaart voorziet van voldoende duurzame brandstof”, aldus Stolper.

Zie ook: 24 miljoen voor onderzoek naar varen op methanol

English translation

Shortage of biofuels threatens maritime shipping

European rules require ships to run on more sustainable fuels. However, a shortage of these fuels is looming, warns Louis Stolper of the KNVR.

A recent study by TU Delft’s Aerospace Centre shows that a shortage of raw materials for sustainable fuels is looming. This would make it more difficult for airlines to go green.

Danger looming

Louis Stolper, policy officer for Innovation and Digitalisation at the Royal Association of Netherlands Shipowners (KVNR), sees the same danger looming for shipping as well. Because, he argues, the exact same raw materials are needed in shipping for the energy transition as in aviation. Both sectors want to use a fuel that takes up little space and contains a lot of energy.

Investments

EU legislation requires shipowners to use renewable fuels. When these rules are introduced, this will only apply to 2 per cent of the fuel used, but by 2050 it will possibly be 80 per cent. According to Stolper, this is unachievable without sufficient sustainable fuels. “In order to still achieve the sustainability ambitions for both aviation and shipping, investments will have to be made in the production of sustainable fuels. Shipping is an important sector for the global economy, as it transports 90 per cent of all goods. If we want to make this transport more sustainable in the future, it is crucial to provide shipping with sufficient sustainable fuel,” Stolper said.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!