Van examentraining naar branchegerichte scholing

Sluit het huidige opleidings- en trainingsstelsel nog aan op de behoefte die de arbeidsmarkt op dit moment heeft? Een valide vraag die wellicht tien jaar geleden nog met een volmondig ‘ja’ werd beantwoord. Helaas wordt het soms pijnlijk duidelijk dat het vereiste basisniveau niet meer aanwezig is, stellen Peter Goedendorp (Eigenaar van TCC Trainingen) en Marlies Tump (Operationeel Directeur van TCC Trainingen).

TCC Trainingen & Cursus Centrum B.V., kortweg TCC Trainingen, heeft vestigingen in Rotterdam, Zuidbroek (Groningen) en Antwerpen. Het bedrijf is gespecialiseerd in het trainen en scholen van personeel. “Als opleider richten wij ons met name op het veiligheidsgebied en de risicovolle taken volgens de SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid) opleidingengids. Hierdoor zien we dat de arbeidsmarkt sterk is veranderd. Het stelsel waarin wij actief zijn, is ongeveer dertig jaar geleden opgezet voor vakmensen die op veiligheidsgebied te kort schoten. Nu merken wij dat het vereiste basiskwaliteitsniveau vaak niet meer aanwezig is”, zegt Goedendorp.

“Onder de commerciële druk van de markt zijn de huidige veiligheidstrainingen veranderd in examentrainingen. Hierdoor staat het behalen van ‘het certificaat’ vaak centraal en is er geen tijd meer over voor het ‘leren van het vak’”, vertelt Tump. Daar komt nog bij dat er steeds meer anderstalige cursisten moeten worden getraind omdat de Nederlandse arbeidsmarkt niet meer aan de behoefte kan voldoen. Goedendorp: “Vroeger werd er bij een project of turnaround de 70/30-regel gehanteerd, waarbij 70 procent van de totale manbezetting ‘eigen’ personeel moest zijn. We zien nu dat er projecten zijn waarbij slechts 50 procent van de totale manbezetting de Nederlandse taal spreekt. In sommige gevallen worden er zelfs zeventien verschillende talen gesproken. Dit geeft een serieuze uitdaging in de communicatie, en een even grote uitdaging om iedereen te trainen en te instrueren.”

Naast deze twee ontwikkelingen zien Tump en Goedendorp ook een verandering in de invulling van de trainingen en examens. “In diverse gremia, zowel bij SIR (Stichting industriële reiniging) als SOG (SSVV opleidingengids), zijn werkgroepen met deskundigen vanuit alle disciplines actief om dit veranderingsproces vorm te geven. Wij verwachten dat er in de toekomst alleen nog plaats zal zijn voor opleidingsbedrijven die branchegerichte scholing kunnen verzorgen. Een training met een examen, waarin niet alleen aandacht is voor veilig werken, maar ook voor de basisbegrippen van het vak”, aldus Tump. 

Volgens Goedendorp zal dit een grote verandering zijn voor de opleidingsbedrijven in dit segment, die nu zijn gespecialiseerd in het verzorgen van examentrainingen. “In de tussenliggende periode zal er met name veel behoefte zijn om personeel voor projecten op een goede manier te ‘onboarden’. Totdat de kwaliteitsslag in de trainingswereld gemaakt is.”