Selecteer Pagina

Surseance voor HES Hartel Tank Terminal

door | 3 jan, 2023 | Nieuws, Opslagtanks, Petrochemie

English translation ->

Voor de HES Hartel Tank Terminal is surseance van betaling aangevraagd. Dit is eind december door de Rotterdamse rechtbank verleend.

Het Centraal Insolventieregister maakt melding van de surseance van betaling. Als bewindvoerder is Carl Hamm aangesteld. Volgens berichtgeving in het FD hebben verschillende tegenslagen ervoor gezorgd dat de bouw van de HES Hartel Tank Terminal nog altijd niet is afgerond. Zo zorgde de corona-uitbraak voor grote vertraging. Ook brak er afgelopen zomer brand uit in een controlestation, wat tot nog meer uitstel leidde. De vertragingen hebben tot gevolg dat er ‘onvoldoende middelen beschikbaar zijn om het project af te krijgen’, aldus de woordvoerder van HES in de krant. 

HES Hartel Tank Terminal

HES heeft met BP een langjarig contract afgesloten voor de opslag van olieproducten in de terminal. De woordvoerder van BP laat echter in het FD weten dat het bedrijf ‘zich door de vertraging niet langer gebonden voelt aan de gemaakte afspraken’. Het contract tussen beide partijen is niet ontbonden. Bewindvoerder Hamm spreekt van ‘een uiterst complexe juridische situatie’ tussen de twee partijen, die er de voorbije maanden niet in slaagden een oplossing te vinden voor de ontstane situatie.

Zie ook: HES tevreden over leverancier leidingen

English translation

Suspension of payments for HES Hartel Tank Terminal

Suspension of payment has been applied for HES Hartel Tank Terminal. This was granted by the Rotterdam court at the end of December.

The Centraal Insolventieregister reports the suspension of payments. Carl Hamm has been appointed as administrator. According to reports in the FD, several setbacks have meant that the construction of the HES Hartel Tank Terminal has still not been completed. For instance, the corona outbreak caused major delays. A fire also broke out in a control station last summer, leading to further delays. The delays result in “insufficient funds being available to get the project finished”, the HES spokesperson told the newspaper.

Contract

HES has signed a long-term contract with BP to store petroleum products at the terminal. However, BP’s spokesperson informed the FD that the company ‘no longer feels bound by the agreements made’ due to the delay. The contract between the two parties has not been dissolved. Administrator Hamm speaks of ‘an extremely complex legal situation’ between the two parties, which have failed to find a solution to the situation that has arisen in recent months.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!