Selecteer Pagina

Stijging haventarieven met één jaar verlengd

door | 4 jan, 2021 | Archief, Haven

Gebiedsgerichte aanpak

English translation ->

De bestaande driejarige afspraak over de haventarieven wordt met één jaar verlengd. Dit is het Havenbedrijf Rotterdam overeengekomen met de betrokken marktpartijen.

In de jaren 2018 tot en met 2020 stegen de haventarieven jaarlijks met 1 procent. Deze ‘gematigde verhoging’ geldt nu ook voor de haventarieven in 2021, wat zowel voor de zee- als de binnenvaart van toepassing is. De betrokken marktpartijen werden in de gesprekken vertegenwoordigd door Deltalinqs en VRC.

‘Bijzondere tijden’

“In deze bijzondere tijden hechten partijen eraan om de gematigde tariefontwikkeling ongewijzigd te continueren”, licht het Havenbedrijf Rotterdam in een persbericht toe. Het havenbedrijf handhaaft ook de specifieke maatregelen die destijds voor de driejarige afspraak zijn gemaakt, waaronder de transshipmentkortingen voor containers.

Nieuwe haventarieven

Volgend jaar zullen er weer onderhandelingen plaatsvinden over een meerjarige tariefontwikkeling voor na 2021. “Dat biedt de markt helderheid”, aldus het havenbedrijf.

Havengeld is een van de twee belangrijkste inkomsten voor het Havenbedrijf Rotterdam. In 2019 kwam er 290 miljoen euro aan zeehavengeld en 14 miljoen euro aan binnenhavengeld binnen. Daarnaast zijn huur en erfpacht een belangrijke inkomstenbron voor het havenbedrijf.

Zie ook: Bijzondere maritieme klus in Waalhaven

English translation

Port tariffs increase extended by one year

The existing three-year agreement on port tariffs will be extended by one year. The Port of Rotterdam Authority has agreed this with the market parties involved.

In the years 2018 up to and including 2020 port tariffs increased by 1 percent annually. This ‘moderate increase’ now also applies to port tariffs in 2021, which applies to both sea and inland shipping. The market parties involved were represented in the talks by Deltalinqs and VRC.

‘Extraordinary times’

“In these extraordinary times, the parties are committed to continuing the same moderate rate of increase in tariffs”, explains the Port of Rotterdam Authority in a press release. The Port Authority also maintains the specific measures that were taken at the time for the three-year agreement, including the transshipment discounts for containers.

Port tariffs

Next year there will again be negotiations on a multi-year tariff development for after 2021. “This will provide the market with clarity,” according to the Port Authority.

Port dues are one of the two most important revenues for the Port Authority. In 2019, 290 million euros in seaport dues and 14 million euros in inland port dues were received. In addition, renting and long-time leasing are an important source of income for the Port Authority.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!