Selecteer Pagina

Slimme bolder meet spanning op de trossen

door | 27 jan, 2021 | Archief, Infrastructuur, Innovatie

English translation ->

Bij de kade van ECT op de Maasvlakte test het Havenbedrijf Rotterdam een slimme bolder. Deze meet realtime de spanning op de trossen, wat voordelen biedt op het gebied van veiligheid en onderhoud.

De slimme bolder is ontwikkeld door Straatman uit Zwijndrecht. Sensoren in de bolder meten de daarop uitgeoefende kracht en sturen deze gegevens direct door naar het Havenbedrijf Rotterdam. Dat beschikt hierdoor over realtime informatie. Voordat de bolder in de haven werd geïnstalleerd, heeft Straatman deze op een testbank in zijn fabriek getest.

Theoretische modellen

Tot nog toe bleek het niet mogelijk de spanning op de trossen van aangemeerde schepen te meten. Hierdoor moest het havenbedrijf van theoretische modellen uitgaan om te bepalen welk schip waar mag afmeren. 

Slimme bolder

De gegevens die de sensoren in de slimme bolder opleveren, komen de veiligheid ten goede in de haven. “Niet alleen kan de veiligheid realtime in de gaten worden gehouden, ook ontstaat er meer inzicht in welke schepen aan welke kade kunnen liggen”, aldus het Havenbedrijf Rotterdam. De inzet van de slimme bolder past in het streven om de haven door digitalisering veiliger en efficiënter te maken.

Zie ook: ‘We staan nog maar aan het begin’

English translation

Smart bollard measures tension on mooring lines

The Port of Rotterdam Authority is testing a smart bollard at the ECT quay on the Maasvlakte. It measures the tension on the mooring lines in real time, which offers advantages in terms of safety and maintenance.

The smart bollard was developed by Straatman from Zwijndrecht. Sensors in the bollard measure the force exerted on it and send this data directly to the Port of Rotterdam Authority. As a result, the Port of Rotterdam Authority has access to real-time information. Before the bollard was installed in the port, Straatman tested it on a test bench in its factory.

Theoretical models

Until now, it proved impossible to measure the tension on the mooring lines of moored ships. As a result, the Port Authority had to rely on theoretical models to determine which ship can moor where. 

More insight

The data provided by the sensors in the smart bollard will benefit safety in the port. “Not only can safety be monitored in real time, but there will also be more insight into which ships can moor at which quays”, according to the Port of Rotterdam Authority. The deployment of the smart bollard fits in with the aim of making the port safer and more efficient through digitalisation.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!