Duitse
Foto: still video Chemelot

English translation ->

Het Duitse bedrijf Ebert Hera Esser Group heeft Sitech in Chemelot overgenomen. Mogelijk gaat Sitech ook klanten buiten het Limburgse industriecluster bedienen.

Verschillende media doen melding van de overname. Sitech draagt op Chemelot zorg voor het onderhoud en de modernisering van de daar gevestigde fabrieken. Ook is het verantwoordelijk voor de veiligheid en de bedrijfsbrandweer op het complex.

Werkzaamheden

Ebert Hera Esser Group is actief als technisch dienstverlener voor bedrijven in de chemie en raffinagesector. Het voert zijn werkzaamheden in West-Europa uit – waaronder op Chemelot – en kan diverse gerenommeerde producenten tot zijn klantenkring rekenen. 

Duitse handen

De serviceafdeling van Sitech zal onder de eigen naam voortgaan. Op termijn zal het bedrijf ook opdrachten aannemen van niet op Chemelot gevestigde klanten, zo is de verwachting. Sitech is ook eigenaar van infrastructuur op Chemelot. Dit onderdeel gaat niet over op de nieuwe eigenaar. Sitech is eigendom van zes grote internationale ondernemingen.

Zie ook: Bestuurswisselingen bij VOMI

English translation

Sitech in German hands

German company Ebert Hera Esser Group has acquired Sitech at Chemelot. It is possible that Sitech will also serve customers outside the Limburg industrial cluster.

Various media are reporting the takeover. Sitech looks after the maintenance and modernisation of the plants located there at Chemelot. It is also responsible for safety and the company fire brigade at the complex.

Customers

Ebert Hera Esser Group operates as a technical services provider for companies in the chemical and refining sector. It carries out its operations in Western Europe – including at Chemelot – and can count several renowned producers among its customers.

Infrastructure

Sitech’s service division will continue under its own name. In time, the company is also expected to take orders from customers not based at Chemelot. Sitech also owns infrastructure at Chemelot. This part will not transfer to the new owner. Sitech is owned by six major international companies.