Gebiedsgerichte aanpak

English translation ->

Een samenwerkingsverband van opleidingsinstituten en het Havenbedrijf Rotterdam gaan havenopleidingen en -trainingen voor de internationale markt aanbieden. Hierin is onder meer aandacht voor de energietransitie, digitalisering en de veranderende geopolitieke verhoudingen.

In het samenwerkingsverband werkt het havenbedrijf samen met Rotterdam School of Management, Erasmus Center for Urban, Port and Transport Economics (UPT) en STC International (Scheepvaart en Transport College). De opleidingsinstituten brengen naast de opleidingen kennis in op het gebied van de haveneconomie, havenmanagement en leiderschap. Het Havenbedrijf Rotterdam voegt hier zijn kennis en ervaring aan toe in het ontwikkelen en managen van de haven.

Havenopleidingen

De drie opleiders werken al langer met het havenbedrijf samen. In 2020 startten ze de programma’s Port Executive Leadership Circle en het Port Management Programme, die inmiddels zijn afgerond. Volgend jaar beginnen nieuwe edities van bestaande opleidingen. Het nieuwe, intensievere samenwerkingsverband moet de komende jaren een breder pakket aan maritieme opleidingen opleveren dat aansluit op de vraag uit de internationale markt.

Zie ook: Educatieve samenwerking LyondellBasell en Feyenoord

English translation

Partnership offers international port training

A partnership of educational institutes and the Port of Rotterdam Authority will offer port education and training for the international market. The focus will be on, among other things, energy transition, digitalisation and changing geopolitical relations.

In the partnership, the Port Authority works together with Rotterdam School of Management, Erasmus Center for Urban, Port and Transport Economics (UPT) and STC International (Shipping and Transport College). In addition to the courses, the training institutes contribute knowledge in the field of port economy, port management and leadership. The Port of Rotterdam Authority adds its knowledge and experience in developing and managing the port.

More intensive

The three educational insititutes have already been working together with the Port Authority for some time. In 2020, they started the Port Executive Leadership Circle and the Port Management Programme, which have now been completed. Next year, new editions of existing programmes will start. The new, more intensive collaboration should result in a broader package of maritime training courses in the years to come that meet the demand from the international market.