Selecteer Pagina

Samenwerking tegen plastic vervuiling

door | 30 mrt, 2023 | Haven, Nieuws

Vervuiling

English translation ->

De gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om vervuiling in de haven tegen te gaan. Ze gaan vervuilde plaatsen opruimen.

De drie partijen willen vervuiling door plastic korrels poeders en vlokken in de haven van Rotterdam tegengaan. Daarom zetten zij de formele stap en hebben ze een samenwerkingsovereenkomst getekend. Ze gaan zich inzetten voor het reinigen van vervuilde plaatsen in de haven. In de Taskforce Clean Sweep Rotterdam werken deze partijen samen. Ook kunststofproducerende bedrijven, vervoersbedrijven en Plastics Europe Nederland zijn hierbij aangesloten. DCMR Milieudienst Rijnmond steunt het initiatief.

Plastic vervuiling

Deze taskforce bestaat twee jaar. Gedurende deze tijd zijn er opruimacties uitgevoerd in de haven. Ook hebben bedrijfsbezoeken plaatsgevonden. Albert Keukens, voorzitter van de taskforce, zegt de overeenkomst als een mooie stap te zien om de haven van Rotterdam schoner te maken. “Door zich officieel te verbinden aan de taskforce laten de leden zien dat het hen serieus is. Het geeft ons bovendien financiële middelen om bijvoorbeeld schoonmaakprojecten te starten. We gaan op korte termijn in overleg om te kijken welke havens we daarbij als eerste willen aanpakken.”

Zie ook: AVR steunt bestrijder plastic zwerfvuil

English translation

Cooperation against plastic pollution

The municipality of Rotterdam, the Port of Rotterdam Authority and Deltalinqs have signed a cooperation agreement to combat pollution in the port. They will clean up polluted sites.

The three parties want to combat pollution caused by plastic pellets powders and flakes in the port of Rotterdam. Therefore, they took the formal step and signed a cooperation agreement. They will work to clean polluted places in the port. In the Taskforce Clean Sweep Rotterdam, these parties work together. Plastic-producing companies, transport companies and Plastics Europe Nederland are also members. DCMR Milieudienst Rijnmond supports the initiative.

Serious

This taskforce has been in existence for two years. During this time, clean-up operations have been carried out in the port. Company visits have also taken place. Albert Keukens, chairman of the taskforce, says he sees the agreement as a great step towards making the port of Rotterdam cleaner. “By officially committing to the task force, the members show that they are serious about it. It also gives us financial resources to start cleaning projects, for example. We will start consultations in the near future to see which ports we want to tackle first in the process.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!