Selecteer Pagina

Routekaart waterstof voor minister Jetten

door | 7 nov, 2022 | Archief, Duurzaamheid, Energie

Foto: Nationaal Waterstof Programma

English translation ->

Het Nationaal Waterstof Programma heeft een Routekaart waterstof samengesteld. Hierin wordt aangeraden om de ambities op het gebied van waterstof te verhogen.

Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) nam de Routekaart waterstof vorige week in ontvangst. Deze is opgesteld door het Nationaal Waterstof Programma, een publiek/privaat samenwerkingsverband. De routekaart roept op om het doel van 3-4 GW electrolysecapaciteit uit het Klimaatakkoord te verhogen naar 6-8 GW. Dit om er zeker van te zijn dat Nederland de Europese doelen voor verplichte toepassing van hernieuwbare waterstof in 2030 gaat halen.

Op orde

Verder benadrukt het NWP dat er naast voldoende productie ook goede infrastructuur, betaalbare waterstof, voldoende elektriciteit en opgeleide mensen moeten zijn. Ook moet het beleid op orde zijn, onder meer op het gebied van veiligheid. 

Routekaart waterstof

“Het is heel goed dat deze Routekaart waterstof er nu ligt en het is goed om te zien dat de sector zich organiseert en er een verhaal ligt hoe we dit thema gezamenlijk verder kunnen brengen. Onze ambitie is het creëren van een open internationale waterstofmarkt waar Nederland een grote rol speelt. Hiervoor moeten we op tijd zorgen dat de infrastructuur er is, met helderheid over regelgeving en regulering en met certificering die rekening houdt met import”, aldus Jetten.

Zie ook: Waterstof-handelsreis naar Chili

English translation

Hydrogen roadmap for minister Jetten

The National Hydrogen Programme has compiled a Hydrogen Roadmap. In it, it recommends raising ambitions in the field of hydrogen.

Minister Rob Jetten (Climate and Energy) received the Hydrogen Roadmap last week. It was prepared by the National Hydrogen Programme (NWP), a public-private partnership. The roadmap calls for increasing the target of 3-4 GW of electrolysis capacity from the Klimaatakkoord to 6-8 GW. This is to ensure that the Netherlands will meet European targets for mandatory deployment of renewable hydrogen by 2030.

Sufficient production

Furthermore, the NWP emphasises that in addition to sufficient production, there must also be good infrastructure, affordable hydrogen, sufficient electricity and trained people. Policies must also be in place, including on safety.

Ambition

“It is very good that this Hydrogen Roadmap is now here and it is good to see that the sector is organising itself and there is a story on how we can jointly take this theme forward. Our ambition is to create an open international hydrogen market in which the Netherlands plays a major role. For this, we need to make sure the infrastructure is in place in time, with clarity on regulations and regulation and with certification that takes imports into account,” Jetten said.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!