Selecteer Pagina

Overslagrecord containers in Moerdijk

door | 25 jan, 2021 | Archief, Haven

Wild parkeren

English translation ->

In de haven van Moerdijk is het afgelopen jaar ongeveer evenveel overgeslagen als in 2019. Voor containers werd een overslagrecord geboekt. 

‘Een jaar van grote tegenstellingen’, zo karakteriseert het Havenbedrijf Moerdijk 2020. De invloed van corona bleef voor de haven van Moerdijk beperkt. In de overslag van containers werd met 691.131 TEU (+17 procent) zelfs een record geboekt.

Overslagrecord

Het totale overslagvolume viel in 2020 ongeveer gelijk uit als een jaar eerder. De overslag in de zeevaart kwam uit op 6.622.000 ton (-7,0 procent) en die in de binnenvaart op 9.955.000 ton (+ 5,0 procent). Het aantal zeeschepen dat de haven aandeed daalde met 5,7 procent tot 1.951 schepen, terwijl het aantal binnenvaartschepen met 5,2 procent groeide (11.544).

‘Klaar voor groei’

“De haven bewees afgelopen jaar des te meer van groot belang te zijn. Voor Nederland en onze Europese verbindingen. Voor de logistiek, distributie en industrie. In september vierden we het doorgaan van Logistiek Park Moerdijk. We zijn klaar voor groei en ontwikkeling in een uitdagend jaar dat voor ons ligt. We kijken uit naar een positief 2021”, aldus directeur Ferdinand van den Oever van het Havenbedrijf Moerdijk. (Foto: still video Port of Moerdijk)

Zie ook: Coronajaar was een veilig jaar in de haven

English translation

Container transhipment record at Moerdijk

In the port of Moerdijk, approximately the same amount was transhipped in the past year as in 2019. A container transhipment record was set. 

‘A year of great contrasts’ is how the Moerdijk Port Authority characterises 2020. The influence of corona remained limited for the port of Moerdijk. With 691,131 TEU (+17%), a record was even set for container transhipment.

Transhipment volume

The total transhipment volume was about the same as one year earlier. Seaborne transhipment amounted to 6,622,000 tonnes (-7.0 percent) and inland navigation to 9,955,000 tonnes (+5.0 percent). The number of seagoing vessels calling at the port decreased by 5.7 percent to 1,951 vessels, while the number of inland vessels grew by 5.2 percent (11,544).

‘Ready for growth’

“The port proved all the more important last year. For the Netherlands and our European connections. For logistics, distribution and industry. In September, we celebrated the continuation of Logistics Park Moerdijk. We are ready for growth and development in the challenging year ahead. We are looking forward to a positive 2021”, says director Ferdinand van den Oever of the Port of Moerdijk.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!