Selecteer Pagina

Ook mogelijk waterstof uit Zuid-Afrika en West-Australië

door | 3 dec, 2021 | Archief, Duurzaamheid, Energie

Foto: Havenbedrijf Rotterdam/Danny Cornelissen

English translation ->

Het Havenbedrijf Rotterdam onderzoekt de import van waterstof uit een groot aantal landen. Onlangs zijn hierover gesprekken opgestart met Zuid-Afrika en West-Australië.

Eind november bezocht Naledi Pandor, de Zuid-Afrikaanse minister van Buitenlandse Zaken, het Havenbedrijf Rotterdam om de mogelijke export van waterstof vanuit Zuid-Afrika naar Rotterdam te bespreken. De minister sprak met ceo Allard Castelein van het havenbedrijf.

West-Australië

Daarnaast heeft het havenbedrijf met de deelstaat West-Australië afgesproken om te onderzoeken wat er nodig is om in West-Australië geproduceerde groene waterstof per schip naar Rotterdam te exporteren. Met de deelstaat Zuid-Australië is hetzelfde afgesproken. 

‘Uitstekende lokale omstandigheden’

“Hoewel de afstand tussen Australië en Europa ver lijkt, kunnen de uitstekende lokale omstandigheden zoals de hoeveelheid zon, wind, beschikbaarheid van ruimte en het investeringsklimaat in West-Australië leiden tot een concurrerend waterstofproduct dat aan de Noordwest-Europese markt wordt geleverd”, stelt Castelein.” Deze nieuwe energie van ‘down under’, gedistribueerd via Rotterdamse terminals en waterstof-backbone, kan verder bijdragen aan het koolstofvrij maken van de Europese industrieën en de samenleving als geheel. Dit is belangrijk voor zowel het stoppen van klimaatverandering als voor de duurzaamheid van bedrijven en de economie op de lange termijn.”

Zie ook: Bedrijven maken zich klaar voor waterstofopslag

English translation

Also possible hydrogen from South Africa and Western Australia 

The Port of Rotterdam Authority is investigating the import of hydrogen from a large number of countries. Talks on this subject were recently started with South Africa and Western Australia.

At the end of November, Naledi Pandor, the South African Minister of Foreign Affairs, visited the Port of Rotterdam Authority to discuss the possible export of hydrogen from South Africa to Rotterdam. The Minister spoke with CEO Allard Castelein of the Port Authority.

Western Australia

In addition, the Port Authority has agreed with the state of Western Australia to investigate what is required to export green hydrogen produced in Western Australia to Rotterdam by ship. The same has been agreed with the state of South Australia.

‘Excellent local conditions’

“Although the distance between Australia and Europe may seem far, the excellent local conditions such as the amount of sunshine, wind, availability of space and investment climate in Western Australia can lead to a competitive hydrogen product delivered to the Northwest European market”, says Castelein. “This new energy from ‘down under’, distributed via Rotterdam’s terminals and hydrogen backbone, could further help decarbonize Europe’s industries and society as a whole. This is important to both stop climate change as well as for the long term sustainability of businesses and the economy.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!