Selecteer Pagina

Oodit

door | 9 nov, 2022 | Bedrijveninfo

Troostwijk en Oodit combineren expertise in risicomanagement

‘Begin klein, maar begin’

Sinds Troostwijk Groep – expert in waarderingen, schaderegelingen, risico-inspecties en risicomanagement – enkele jaren terug softwareaanbieder Oodit overnam, geldt het als one-stop-shop op het gebied van uiteenlopende risicomanagementoplossingen. “Klanten kunnen bij ons terecht voor zowel waarderingen, risico-inspecties, schadeafhandelingen als risicomanagement”, stellen Arjan Hovinga (Troostwijk) en Koen Willems (Oodit).

Een kleine tien jaar geleden ging Koen Willems naar de Kamer van Koophandel en richtte hij Oodit op. Aanvankelijk was het een softwarebedrijf dat klanten op basis van een uurtarief bijstond. Maar Willems merkte al snel dat hij meer wilde; hij wilde een blijvende oplossing achterlaten. “Ik wil waarde toevoegen. Daarom besloten wij om onze kennis in een oplossing te vatten.” Oodit heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een softwareplatform dat klanten bijstaat bij de inventarisatie en het melden van risico’s. “Dit koppelen wij aan maatregelen om die risico’s te managen. Wij vertalen een risico dus in te nemen maatregelen.”

Applicatie

Het bedrijf heeft een mooie groei doorgemaakt en kan verschillende klanten van naam tot zijn klantenkring rekenen, waaronder het Havenbedrijf Rotterdam. “Wij helpen onze klanten om hun risico’s beheersbaar te houden”, licht Arjan Hovinga toe, die na een eerder dienstverband bij Oodit vorige maand als cco bij moederbedrijf Troostwijk is aangetreden. Willems spreekt overigens niet zozeer van een platform als liever van SaaS (Software as a Service) dat Oodit aanbiedt. “Die termen worden nogal eens door elkaar gebruikt. Wij leveren een oplossing voor het managen van risico’s. De software draait op een server en voldoet aan alle veiligheidsstandaarden. Wij komen vaak bij een bedrijf binnen als het al met risicomanagement bezig is. In die fase zijn wij van dienst als er een probleem is. Of men werkt in Excel of Word, wat op zich prima programma’s zijn. Op een gegeven moment merken bedrijven echter dat je je risicomanagement veel beter vanuit een applicatie kunt sturen, met alle rechten en rollen die daarbij horen.”

Begin

Nederland telt een groot aantal bedrijven dat de ogen nog onvoldoende heeft geopend ten aanzien van risicomanagement, zegt Willems. “Als ik een bedrijf bezoek, kan ik over het algemeen makkelijk vijf risico’s noemen waar men zich niet of onvoldoende bewust van is. Er is bijvoorbeeld veel bewustwording omtrent cyberrisico’s, zoals ransomware. Maar ook op het gebied van duurzaamheid lopen bedrijven risico’s. Denk aan de accu’s of zonnepanelen die kunnen ontbranden. Even verderop zit een accureparatiebedrijf waar onlangs brand woedde. Daar had men wel oog voor het risico van inbraak, maar niet voor brand. Ons advies aan bedrijven is een begin te maken met risicomanagement. Begin klein, maar begin. Risicomanagement hoeft helemaal niet moeilijk te zijn.”

Simpeler

Gebruiksgemak is volgens Willems en Hovinga een van de grootste pluspunten die Oodit biedt. “Governance, risk & compliance kan en moet simpeler. Het riskplan van Oodit is ‘risk management made easy’. Met behulp van letterlijk één of twee klikken van de muis kun je al met een standaard-risicomanagementplan beginnen.” Het soort risico’s dat klanten afdekken, loopt nogal uiteen, zegt Hovinga. “Bij een havenbedrijf gaat het om alle plekken in de haven waar iets kan gebeuren. Dat varieert van een bouwplaats of een losse stoeptegel tot een strategisch risico als de energie- of stikstofcrisis. Alles kan, zolang je het maar weet in te kaderen. Andere klanten willen weer de brandrisico’s van een gebouw in kaart brengen. Punten die daarbij aan de orde komen zijn de staat van het onderhoud van het gebouw en hoe de elektra is geregeld.” 

Bibliotheek

“Daarmee komen we bij de combinatie met Troostwijk”, stelt Willems. “Tot de groep behoren ook taxateurs, die bedrijven bezoeken. Tot nog toe werd vooral gekeken naar de risico’s van onderverzekering, maar er kan ook worden ingezet op risicomanagement. Is bijvoorbeeld het onderhoud goed geregeld, staan de machines juist opgesteld en wordt er aan de voorschriften van de brandweer voldaan?” “Nieuwe technologieën leiden tot nieuwe risico’s. Vijftien procent van de grotere branden bij bedrijven hebben met verduurzaming te maken”, zegt Hovinga, verwijzend naar de aan duurzaamheid verbonden risico’s. “Onze mensen zijn doorlopend in gesprek met leveranciers over de veiligheid van hun producten. Door gerichte vragen weten zij de risico’s vast te stellen. Wij kunnen helpen om die te beheersen. Heel veel risico’s die bedrijven lopen hebben wij in de applicatie in een bibliotheek opgeslagen, met daarin ook de te nemen maatregelen. Dit is gebaseerd op de duizenden inspecties die onze mensen jaarlijks uitvoeren.”

Uniek in Nederland

“De combinatie van Troostwijk met Oodit is ook zo sterk omdat het risicodeskundigen ter plekke heeft die in gebouwen lopen en op de risico’s wijzen. Daarmee biedt Troostwijk volgens Willems een one-stop-shop voor klanten op het gebied van risicomanagement. “Bij Troostwijk kan men terecht in geval van een incident, om de zaak weer up and running te krijgen. Daarnaast is de schade makkelijker af te handelen dankzij de verzekeringstaxatie die vanuit Troostwijk wordt uitgevoerd. Ten derde biedt het ook bedrijfseconomische taxaties; hierbij wordt niet alleen naar ‘de stenen’ gekeken, maar naar de waarde van een asset in het economische verkeer.” Hovinga besluit: “Dit alles smelt samen in een een uiterst sterke combinatie van diensten op het gebied van risicomanagement. Dat is uniek in Nederland.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!