Selecteer Pagina

Onderzoek naar windturbines op Noordzeeboulevard

door | 17 aug, 2022 | Archief, Duurzaamheid, Energie

English translation ->

Pure Energie onderzoekt of het mogelijk is om twee windturbines te realiseren op de Noordzeeboulevard bij de Maasvlakte. Over een jaar moet hier duidelijkheid over zijn.

Pure Energie won het afgelopen jaar de tender ‘Windproject Noordzeeboulevard’ die was uitgeschreven door de gemeente Oostvoorne. Het project bestond aanvankelijk uit de bouw van twee windturbines, die in het verlengde van Windpark Slufterdam worden geplaatst. De nieuwe windturbines zouden met een maximale ashoogte van maximaal 180 meter fors hoger worden dan de bestaande windturbines van Windpark van Slufterdam, die een ashoogte van 94 meter hebben.

Onzekerheden Noordzeeboulevard

Het energiebedrijf wil de windturbines samen met de Coöperatie Voorne-Putten Energie bouwen. Volgens berichtgeving in het AD is er echter nog veel onzeker rond het windproject. Zo is er nog ecologisch onderzoek gaande, dat over een jaar klaar is. “Daaruit moet blijken of het kan”, aldus een woordvoerder van Pure Energie in de krant. Ook liggen het aantal windturbines en de hoogte nog niet vast. “Dat moet blijken uit het onderzoek.” Door de vele onzekerheden is de planning ook nog onduidelijk. Wanneer wordt besloten om het windproject te realiseren, dan is ook nog een omgevingsvergunning nodig.

Zie ook: Aanleg funderingen Windpark Maasvlakte 2

English translation

Research into wind turbines on the Noordzeeboulevard

Pure Energie is investigating whether it is possible to realise two wind turbines on the Noordzeeboulevard near the Maasvlakte. There should be clarity about this in a year’s time.

Last year Pure Energie won the tender ‘Wind project Noordzeeboulevard’ that was issued by the municipality of Oostvoorne. The project initially consisted of the construction of two wind turbines, which will be placed in the extension of Windpark Slufterdam. With a maximum shaft height of 180 metres, the new wind turbines would be considerably higher than the existing wind turbines at Slufterdam Wind Farm, which have a shaft height of 94 metres.

Uncertainties

The energy company wants to build the wind turbines together with the Voorne-Putten Energie cooperative. According to reports in the AD, however, there is still much uncertainty surrounding the wind project. There is still ecological research underway, for example, which will be completed in a year’s time. “That will show whether it is possible”, says a Pure Energie spokesperson in the newspaper. The number of wind turbines and the height have also not yet been determined. “That will become clear from the study.” Because of the many uncertainties, the planning is also still unclear. If it is decided to realise the wind project, an environmental permit will also be required.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!