Selecteer Pagina

Ondersteuning voor energiebesparingsplicht van bedrijven

door | 17 feb, 2023 | Energie, Nieuws

energiebesparingsplicht

Bij DCMR Milieudienst Rijnmond werd een kick-off-bijeenkomst gehouden. (Foto: DCMR)

English translation ->

Per 1 december a.s. geldt voor energie-intensieve bedrijven een energiebesparingsplicht. De omgevingsdiensten zeggen hierbij ondersteuning te willen bieden.

Vanaf december moeten de ruim vierhonderd ETS-bedrijven in Nederland onderzoeken op welke processen zij kunnen besparen. Hierop moet een uitvoeringsplan volgen, met een overzicht van de al genomen maatregelen. Samen met toezichthouders moet worden onderzocht op welke punten nog meer energiebesparing valt te realiseren.

Energiebesparingsplicht

Bij DCMR Milieudienst Rijnmond werd een kick-off-bijeenkomst over dit onderwerp gehouden, waarbij zo’n tachtig toezichthouders, adviseurs en beleidsmakers over een gezamenlijke strategie overlegden. Het doel is om tot een gelijk speelveld te komen voor alle bedrijven die dit aangaat, aldus DCMR. 

Mindset

Bedrijven en omgevingsdiensten hebben een gezamenlijk belang, stelt DCMR, en dat is energie besparen. Ondernemingen moeten maatregelen doorvoeren die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. “Het gaat om het veranderen van de mindset”, zegt Christian de Laat, Vakspecialist Energie bij DCMR. 

Direct effect

RVO zal de rapporten digitaal controleren. “Wij checken vooral of alles aanwezig is”, zegt RVO-adviseur Jaap Blacquière. De omgevingsdiensten toetsen de praktijk. Een bedrijf moet op beide aspecten groen licht krijgen. Tijdens het kennismakingsgesprek met de toezichthouder doet de laatste een eerste inspectie en worden afspraken gemaakt. Volgens DCMR kan de eerste inspectie direct effect opleveren. “Veel bedrijven laten laag hangend fruit liggen.”

Zie ook: DCMR omarmt technische innovaties

English translation

Support for companies’ energy-saving obligation

From 1 December next, energy-intensive companies will be subject to an energy-saving obligation. The environmental services say they want to offer support in this regard.

From December onwards, the more than 400 ETS companies in the Netherlands must investigate which processes they can save on. This must be followed by an implementation plan, with an overview of the measures already taken. Together with regulators, they must investigate where further energy savings can be achieved.

Kick-off meeting

A kick-off meeting on the subject was held at DCMR Milieudienst Rijnmond, where some eighty supervisors, advisers and policymakers discussed a joint strategy. The aim is to achieve a level playing field for all companies affected, DCMR said.

Common interest

Companies and environmental services have a common interest, DCMR argues, and that is saving energy. Companies must implement measures that can be recovered within five years. “It’s about changing the mindset,” says Christian de Laat, Energy Specialist at DCMR.

Immediate effect

RVO will check the reports digitally. “We mainly check whether everything is present,” says RVO Advisor Jaap Blacquière. The environmental services check in practice. A company must be given the green light on both aspects. During the introductory meeting with the supervisor, the latter does an initial inspection and agreements are made. According to DCMR, the first inspection can have an immediate effect. “Many companies leave low-hanging fruit lying around,” he says.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!