‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’

Dit is de titel van het Coalitieakkoord 2021-2025 van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Mainport Rotterdam wordt traditioneel als de ‘motor van de economie’ beschouwd; benieuwd of deze motor goed wordt opgestookt in de komende vier jaar in het Coalitieakkoord. Ik check zo’n document altijd even op woorden als Rotterdam, zeehaven, container, kolen of China. Maar dat valt tegen. Slechts China wordt éénmaal genoemd, de andere woorden niet. Opvallend is de zinsnede: “Samen met de Brainportregio ontwikkelen we de mainport-status door.” Is mainport Rotterdam heel stilletjes afgeserveerd? 

Wilt u dit artikel in z'n geheel lezen?

Log dan eerst in of kijk onder 'abonneren' of er een abonnement op Europoort Kringen voor u bij zit.