Oevers

English translation ->

Vrijwilligers van de Taskforce Clean Sweep Rotterdam hebben verschillende oevers in de haven van afval ontdaan. Onder meer in de Londonhaven werd er schoongemaakt.

De oevers van de Londonhaven werden op vrijdag 17 september gereinigd en ontdaan van plastic korrels en grof afval. Op zaterdag 18 september nam de Taskforce Clean Sweep Rotterdam ook oevers in andere havens in Rotterdam onder handen.

Deelnemers taskforce

De taskforce is een half jaar geleden opgericht na een conferentie die in het teken stond van de vervuiling van plastic korrels. Er nemen verschillende bedrijven uit de kunststofproducerende industrie aan de taskforce deel, net als Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond en Rijkswaterstaat

Oevers gereinigd

“Deze schoonmaakactie is een onderdeel van een veel groter programma dat we met de taskforce opzetten”, zegt Ann Geens, sitemanager van Ducor en voorzitter van de taskforce. “Het gaat daarbij niet alleen om bewustwording, maar we delen ook praktische handvatten voor de aanpak van het probleem. Bijvoorbeeld door het verbeteren van de werklocatie, maar ook aanscherpen van procedures en bewustwording creëren en trainen van het personeel. We willen zoveel mogelijk partijen samenbrengen, want alleen samen kunnen we dit probleem oplossen.’

Zie ook: Taskforce wil plastic korrels in haven tegengaan

English translation

Banks in the port of Rotterdam cleaned

Volunteers of the Taskforce Clean Sweep Rotterdam have cleaned various banks in the port of waste. Among others, the Londonhaven was cleaned.

The banks of the Londonhaven were cleaned on Friday 17 September and cleared of plastic pellets and bulky waste. On Saturday 18 September, the Taskforce Clean Sweep Rotterdam also cleaned the banks in other Rotterdam harbours.

Plastic granules

The Taskforce was set up six months ago after a conference on the pollution of plastic granules. Various companies from the plastics-producing industry are taking part in the task force, as are Deltalinqs, the Port of Rotterdam Authority, DCMR Environmental Protection Agency Rijnmond and Rijkswaterstaat.

‘Raising awareness’

“This clean-up campaign is part of a much larger programme that we are setting up with the task force”, says Ann Geens, site manager of Ducor and chairman of the taskforce. “It is not only about raising awareness, but we are also sharing practical tools for tackling the problem. For example, by improving the work location, but also by tightening up procedures, creating awareness and training the staff. We want to bring together as many parties as possible, because only together can we solve this problem.