Selecteer Pagina

nVent RAYCHEM

door | 2 jul, 2021 | Bedrijveninfo

De productie van chemische producten die op een specifieke temperatuur moeten worden opgeslagen, biedt de tankopslagsector kansen. Het gebruik van geavanceerde tankisolatie en slimme elektrische heat tracing maakt het mogelijk om dit op een schaalbare en veilige wijze te doen.

Tekst: Kees Oerlemans

Een belangrijke ontwikkeling in de raffinagesector is de overstap naar nieuwe ‘diepe raffinagetechnologieën’ die chemische grondstoffen van hogere kwaliteit en met hogere marges opleveren. Deze ontwikkeling biedt uitstekende kansen voor tankopslagbedrijven. Zij kunnen inspelen op de veranderende behoeften van chemieproducenten, die meer gevarieerde en complexe eisen stellen aan de temperatuur en viscositeit van chemische vloeistoffen. Voor tankparken is het belangrijk te zorgen dat hun installaties zo lang mogelijk operationeel kunnen blijven, zelfs bij verslechterende marktomstandigheden. Tegelijkertijd dienen zij de bescherming van personeel en milieu te garanderen.

Opslagstrategieën

Een nauwkeurige en aanpasbare temperatuurregeling van de leidingen tijdens het transport van chemische producten van en naar laad- en losplaatsen is een cruciaal onderdeel van alle chemische tankopslagoperaties. Het op de juiste temperatuur houden van chemicaliën is natuurlijk een basisvereiste. Daarnaast moeten de leidingen zo zijn uitgerust dat bedrijven die verschillende kritieke vloeistoffen verhandelen, hun opslagstrategieën kunnen aanpassen aan de marktvraag en de schommelingen in de prijs van de afzonderlijke materialen. Een chemieproducent kan bijvoorbeeld meer van zijn gehuurde tankruimte toewijzen aan een gewilde chemische stof om te profiteren van een piek in de vraag. Ook kan hij ervoor kiezen grote hoeveelheden van een bepaald product veilig op te slaan totdat de grondstofprijs verbetert. Slimme heat-tracing controllers dragen bij aan deze gewenste flexibiliteit door het product in leidingen op de exacte temperatuur te houden.

Nauwkeurige controle

Deze aanpasbare nauwkeurigheid is te danken aan de inzet van line sensing control-technologie en ‘true power’ kabelvoltagecontrole. Leidingdetectiesystemen werken met behulp van temperatuursensoren die op bepaalde delen van een circuit zijn geïnstalleerd. Daar meten deze de temperatuur van de leiding onder de isolatielaag. Zij sturen de informatie naar het bedieningspaneel van de heat tracing. Indien correct geïnstalleerd door een deskundige heat tracing-leverancier, is line sensing de meest nauwkeurige en energie-efficiënte controlemethode. Hierdoor kunnen slimme heat tracing controllers een continue, nauwkeurige controle van kritische leidingen en tankinvoerleidingen bieden. True power control maakt het mogelijk om de elektrische spanning die aan de verwarmingskabel wordt geleverd aan te passen aan de exacte temperatuurvereisten van elk product. Minder geavanceerde heat tracing controllers bieden alleen de mogelijkheid om verwarmingskabels op vol vermogen in te schakelen, of volledig uit te schakelen. Dit kan ertoe leiden dat leidingen te snel opwarmen in toepassingen bij lage temperaturen, waardoor het risico op productuitzetting of zelfs explosie toeneemt. De variabele spanningscapaciteit die echte vermogensregeling levert, samen met de aanpasbare programmeerbare bewaking van slimme heat tracing-controllers, maakt het mogelijk cruciale leidingen snel en nauwkeurig te configureren. Zo kan elk product worden getransporteerd, wat de zo gewenste flexibiliteit biedt.

Lange levensduur

RAYCHEM van nVent is zo’n slim systeem waarmee op een geavanceerde manier de temperatuur van opslagtanks en leidingen valt te monitoren. RAYCHEM heat tracing voorkomt dat leidingen bevriezen. Ook houdt het kritische vloeistoffen op de gewenste procestemperatuur, om tegen te gaan dat die stollen, kristalliseren of dat er procesonderbrekingen ontstaan. De kabels van RAYCHEM staan bekend om hun betrouwbaarheid en lange levensduur. Recent is een nieuwe, zelfregulerende kabel geïntroduceerd, met de hoogste stroomretentie en de langste levensduur ooit van een RAYCHEM-product. Het systeem biedt volledige connectiviteit, zowel lokaal als centraal, en valt helemaal in het DCS-systeem te integreren. Dit maakt preventief of voorspellend onderhoud mogelijk. Onlangs is RAYCHEM uitgebreid met een bedieningspaneel dat in zone 2-gebieden kan worden geïnstalleerd. Een andere vernieuwing is de introductie van een draadloze communicatiemodule, die tegen relatief lage kosten snel kan worden ingezet.

Modulair

Door leidingen en tanks op een effectieve wijze te isoleren, kunnen tankopslagbedrijven hun operationele kosten substantieel verlagen. Daarnaast kan ook een flinke besparing worden gerealiseerd in het energiegebruik waardoor de CO2 voetafdruk sterk wordt gereduceerd. De sleutel zit in het gebruik van een innovatief tankisolatiesysteem waarbij prefab isolatiepanelen met polyisocyanuraat (PIR) isolatiemateriaal worden toegepast. nVent verkoopt dit systeem onder de brand name ’Trac-Loc’. Het PIR heeft een veel hogere isolatiewaarde in vergelijking met de veelal toegepaste vezelmaterialen en heeft daarnaast een stabiel isolatiegedrag over de levensduur omdat het niet degenereert over tiid.

Andere grote voordelen versus traditionele isolatie zijn dat Trac-Loc aangebracht kan worden zonder gebruik van steigerwerk, waardoor de installatietijd wordt gereduceerd. Bijkomstig voordeel is dat de veiligheidsrisico’s voor een belangrijk deel worden geëlimineerd.

Wendbaar

Tank operators en/of eigenaren ervaren vaak problemen en hoge reparatiekosten als gevolg van corrosie onder isolatie (CUI). Trac-Loc reduceert CUI op een tank voor een belangrijk deel omdat de buitenbeplating eenvoudigweg nagenoeg geen doorvoeringen heeft. Het PIR isolatiemateriaal, dat een materiaal is met gesloten celstructuur, neemt geen vocht op. Trac-Loc kan direct bij de bouw worden gebruikt, maar valt ook relatief eenvoudig toe te passen als een site al operationeel is. Hierdoor is het vermogen groot om wendbaar te zijn en in te spelen op toekomstige marktveranderingen. Door hier een nauwkeurige slimme heat tracing controller met line sensing-technologie aan toe te voegen, ontstaat een optimaal energie-efficiënt tankisolatie- en verwarmingssysteem.

Kees Oerlemans is regionaal verkoopmanager Noord-Europa bij nVent.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!