Maritieme ingenieursdiensten
Foto: Havenbedrijf Rotterdam

English translation ->

Het vorige raamcontract voor maritieme ingenieursdiensten liep na acht jaar af. Daarom heeft het Havenbedrijf Rotterdam een nieuw contract afgesloten.

Het Havenbedrijf Rotterdam sluit een driejarige raamovereenkomst voor maritieme ingenieursdiensten met Arcadis en Arup, Mariteam (combinatie van Iv-infra, SBE en MUC), Royal Haskoning DHV en de combinatie Witteveen+Bos/Movares. Na de looptijd van drie jaar kan er nog vijf keer jaarlijks worden verlengd. Het contract eindigt daarmee uiterlijk op 14 juli 2029.

Maritieme ingenieursdiensten

Het havenbedrijf stelt tevreden te zijn over het werken met raamovereenkomsten op dit gebied. Coo Boudewijn Siemons: “De vorige raamovereenkomst stond aan de basis van succesvolle havenprojecten als de voorbereiding van de Amaliahaven en de uitgifte van de nieuwe haventerreinen op de Maasvlakte, zoals de kademuren en het haventerrein van SIF. Als havenbedrijf zijn we toonaangevend op het gebied van de maritieme infrastructuur en werken we in partnership samen met de gerenommeerde internationale adviesbureaus. Zo is na revolutionaire onderzoeken van het havenbedrijf de internationale regelgeving voor het aanleggen van kademuren aangepast. Daar spelen onze maritieme ingenieursbureaus een cruciale rol in.”

Zie ook: Slimme faseringen leveren KWS onderhoudscontract op

English translation

New framework agreement for marine engineering services

The previous framework agreement for maritime engineering services expired after eight years. Therefore, the Port of Rotterdam Authority has concluded a new contract.

The Port of Rotterdam Authority has concluded a three-year framework agreement for maritime engineering services with Arcadis and Arup, Mariteam (a combination of Iv-infra, SBE and MUC), Royal Haskoning DHV and the Witteveen+Bos/Movares combination. After the three-year term, the contract is renewable for five further annual periods. The contract will therefore end on 14 July 2029 at the latest.

‘Crucial role’

The Port Authority states that it is satisfied with working with framework agreements in this field. Coo Boudewijn Siemons: “The previous framework agreement was the basis for successful port projects such as the preparation of the Amaliahaven and the allocation of the new port sites at Maasvlakte, such as the quay walls and the SIF port site. As a port authority, we are a leader in the field of maritime infrastructure and work in partnership with renowned international consultancies. For example, following revolutionary research conducted by the port authority, international regulations governing the construction of quay walls have been amended. Our maritime engineering firms play a crucial role in this.”