Selecteer Pagina

Netalux

door | 1 okt, 2022 | Bedrijveninfo

Netalux ontwikkelt innovatief platform

‘We zijn klaar voor de inzet van AI bij industrieel reinigen’

De inzet van gepulste laserstralen in de industriële reiniging is een innovatieve en duurzame reinigingsmethode. Pieter Cretskens, managing partner bij het in Diest (België) gevestigde Netalux vertelt over nieuwe innovaties bij deze toepassing.

Tekst: Mels Dees

Industriële reiniging met lasertechniek bestaat al langer. Toch zag Netalux ruimte voor verbeteringen.

“Zeker. Allereerst hebben we de focus gelegd op de gebruiksvriendelijkheid. Dat komt tot uitdrukking in de ergonomie bij het gebruik van de machine. Veel operators die actief zijn in de industriële reiniging zullen onze apparaten handmatig gebruiken. Dan is het belangrijk dat de ergonomie van het toestel zo groot mogelijk is. Een beter bedieningsgemak bereiken we door een uniek systeem toe te passen dat beschikt over een draaibare kop. Daarnaast bieden we de operator een geïntegreerd systeem van lenzen, zodat hij op de kop zelf kan kiezen welke lensafstand hij wil aanhouden tot het te reinigen oppervlak. Los daarvan zorgden we er ook voor dat de bediening van het apparaat via een touchpaneel op de machine geschiedt, en wel op een heel intuïtieve en ergonomische manier.”

Zijn die apparaten zwaar als je die handmatig wilt bedienen?

“Het gewicht van de handset hangt een beetje af van het model. Maar je kunt veilig stellen dat ze tussen ruim twee kilogram en een kleine vier kilogram wegen. Je kunt overigens ook een balanser aanbrengen, of met een exoskelet werken.”

Als je aan het reinigen bent en er ontstaat een reststof, hoe voer je die dan af?

“Die wordt rechtstreeks afgezogen aan het oppervlak, met een industriële stofzuiger. Die beschikt standaard over een voorfilter en daarnaast in veel gevallen over een actief koolfilter. Die stofafzuiging kan eventueel bevestigd worden aan de kop van de machine. Maar bij handmatige bediening kan het ook makkelijker zijn als een tweede operator de afzuiging bedient.”

Zo worden alles bij elkaar belangrijke ergonomische slagen gedaan.

“Zeker, en dat is het eerste verhaal dat we willen vertellen. Het andere verhaal is dat we nu al willen inspelen op de mogelijkheden die Industry 4.0 biedt. Zo bereiden we de industriële reiniging voor op Artificial Intelligence. We hebben eigenlijk een volwaardige computer gebouwd en de elektronica en software in-house ontwikkeld. De hele machine is in feite bedrijfsklaar om een hoge graad van automatisering aan te kunnen.”

Hoe zou dat in de praktijk werken?

“Stel dat een van onze partners die actief is als industrieel reiniger een opslagtank zou willen reinigen, dan zou het systeem in de toekomst aan de hand van bijvoorbeeld de gescande grijsgraad van het staal kunnen bepalen op welke manier het reinigen het meest effectief en efficiënt zal zijn. We laten dan het algoritme beslissen welke laserpatronen bijvoorbeeld geselecteerd worden, met welke frequentie of lichtsterkte de laser de lichtpulsen geeft. Daar is natuurlijk nog een lange weg voor af te leggen. We willen nu met industriële reinigers en de asset owners verder gaan met het ontwikkelen van het algoritme, maar de hardware is nu al volledig geïntegreerd in onze apparaten. Zowel handbediende apparaten als laserkoppen die we op een robot monteren zullen in de toekomst op deze manier kunnen evolueren.” 

Ziet u robots in deze sector als serieuze ontwikkeling?

“Zeker. Met verschillende industriële asset owners kijken we daar al uitgebreid naar. Het is een ontwikkeling die vrij vlot gaat. Het platform dat we gebouwd hebben is helemaal voorbereid voor deze manier van werken. We kunnen communiceren met elke gewenste robot.”

Daarmee kan de sector inspelen op het feit dat personeel lastig is te vinden.

“Dat is eerder een bijkomend voordeel. Veel asset owners maken de ontwikkeling naar no-man-entry, ze willen omwille van de veiligheid niet meer dat personeel voor werkzaamheden zich in een tank bevindt. Daarnaast, inderdaad, neemt het de druk deels weg voor het vinden van personeel die dit werk wil doen.”

Als je kunstmatige intelligentie inzet dan vervangt dat in zekere zin de menselijke intelligentie. Welke intelligentie van de mens zou u dan niet meer nodig hebben?

“Als je een laserreiniging uitvoert, dan kun je heel veel parameters instellen. Je kan de frequentie van het aantal lichtpulsen instellen, je kunt de lichtsterkte per lichtpuls instellen, je kunt het algemene vermogen instellen en je kunt het patroon waarmee je reinigt op veel manieren variëren. Bij een zekere mate van repetitief werk zal de machine in de toekomst aan de hand van algoritmes in zekere zin zelf kunnen berekenen wat de beste manier van reinigen is in een bepaalde situatie. Niet alleen op basis van de vervuiling, maar ook gebaseerd op de mate waarin daadwerkelijk gereinigd moet worden – het gewenste eindresultaat dus.Nu is de ervaring van de operator de bepalende factor. Dat geeft op termijn een grotere foutmarge en kost in veel gevallen meer tijd, als de operator tijdens het werk correcties of aanpassingen moet doorvoeren aan de instellingen. Ons platform op de computer is er nu eigenlijk klaar voor om de praktijk te gaan interpreteren. Wat we nu nodig hebben is een praktijksituatie waarbij we de geautomatiseerde toepassing kunnen laten werken in combinatie met een software developer die dan het algoritme kan gaan schrijven voor deze toepassing. Maar het platform, de hardware, is nu klaar.”

En als het algoritme klaar is blijft het systeem leren in de praktijk?

“Ja, op basis van machine learning en artificial intelligence zal het algoritme zichzelf continu verbeteren.”

Als je naar de toekomst kijkt, hoe snel zal zich dit ontwikkelen?

“Dat hangt een beetje af van de partners die zich daarvoor aandienen. Er is een groep klanten dat deze machines heeft gekocht of van ons uit de huurvloot huurt en ermee werkt. Die groep zouden we samen willen brengen met de asset owners in de grote industrie. Samen zou je dan de ontwikkeling van het algoritme in de praktijk willen vormgeven. Dat moet in een speciaal project, omdat de industrie reiniging vooral inzet bij een bepaalde, kritische situatie. Dan is er geen tijd en gelegenheid voor een testproject. Een setup die een tijdje beschikbaar is zou ideaal zijn om daar met de machine, het algoritme en een softwareontwikkelaars effectief aan de slag te gaan in een praktijkomgeving. Je zou het dus in een innovatie- of studietraject moeten opnemen.”

Om met deze vorm van reinigen succes te hebben moeten jullie zowel de industriële reinigers als de asset owners overtuigen.

“In feite moeten we vooral de asset owners meekrijgen, zij gaan dan met reinigers werken die deze techniek aanbieden. Het voordeel van laserreiniging is dat het stil is en veel minder vervuilend dan bijvoorbeeld zandstralen. Je hebt ook geen secundair afval, waardoor de totale operationele last verminderd wordt. Met AI en de inzet van robots zou je volcontinu kunnen reinigen. Dat krijg je met een menselijke bediening niet voor elkaar.”

 

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!