Selecteer Pagina

Met de neus op de feiten

door | 21 jun, 2022 | Uitgelicht

De aardgasprijs was in vroeger tijden zo laag, dat energiekosten voor fabrieken bijzaak waren. Dit verklaart waarom er niet overal altijd even goed werd geïsoleerd. De huidige energieprijzencrisis verandert dit, ziet Egbert Klop van BlueTerra Energy Experts. “Een financiële prikkel werkt het beste.”

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”3″ ]

‘Gepokt en gemazeld in te techniek’, zo omschrijft managing director Egbert Klop van BlueTerra Energy Experts zichzelf. Het in Veenendaal gevestigde bureau adviseert bedrijven op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. In de energietransitie is technische en economische expertise van cruciaal belang, benadrukt hij: “Ingenieurs zijn de soldaatjes van de maatschappij. Ze vallen niet op, maar zijn tegelijkertijd onmisbaar.”

Drie wetmatigheden

Industriële isolatie speelt volgens Klop een belangrijke rol in de energietransitie. “Veel processen in de industrie zijn thermisch gedreven”, licht hij toe. “In onze energie-adviezen hanteren wij drie wetmatigheden. De eerste is dat je begint om de energievraag uit het productieproces zo laag mogelijk te krijgen. Je kunt betere katalysatoren en reactoren gebruiken, maar ook beter isoleren. De tweede wetmatigheid is dat je reststromen moet benutten, of het nou om warmte, koude of fysieke reststromen gaat. Ten derde is het belangrijk duurzame energie toe te passen. Daarbij moet je je wel realiseren dat een investering in duurzame energie forser uitvalt dan in klassieke energie-opwekking. De investering in geothermie is bijvoorbeeld hoger dan in een gasgestookte stoomketel. Daar tegenover staat dat de operationele kosten veel lager zijn.”

Egbert Klop

Energieprijzencrisis

“Er valt nog veel te winnen op het gebied van industriële isolatie. Nogal wat chemische fabrieken dateren uit de jaren zestig of zeventig van de afgelopen eeuw en zijn stapje voor stapje gemodificeerd. Soms zijn moeilijk bereikbare plaatsen niet geïsoleerd of is de isolatie verzadigd of verwijderd. Isolatiemaatregelen kennen een zeer korte terugverdientijd, in de orde van grootte van twee tot drie jaar. Met de huidige energieprijzen is dit zelfs gunstiger geworden. Als regel geldt: isolatie loont altijd”, aldus Klop. De hamvraag is waarom asset owners hier dan niet voor kiezen. Isolatie valt op korte termijn aan te brengen en levert naast milieuwinst ook kostenbesparing op. Klop: “Hiervoor valt een scala aan redenen te bedenken. De belangrijkste is historisch van aard. Vroeger was aardgas spotgoedkoop. Grootverbruikers waren daardoor gewend om er niet alert op te zijn. Nu is dat helemaal anders. Je ziet dat bedrijven er noodgedwongen voor kiezen om lijnen of complete fabrieken stil te leggen. We spreken van een energiecrisis, maar eigenlijk is er sprake van een energieprijzencrisis. Er is voldoende energie beschikbaar, alleen zijn de prijzen omhoog geschoten.”

Aanjagen

De manier om bedrijven te bewegen tot het verbeteren van industriële isolatie is een financiële prikkel, vindt Klop. En die zijn er nu volop. “Het is niet fijn als bedrijven in de problemen komen, maar een financiële stimulans is wel goed. In Europa is die er op twee manieren. Ten eerste door de directe kostenstijging van de energie. Daarnaast is in de schaduw van de hoge gasprijs ook de prijs van CO2 steeds verder gestegen, tot zestig euro per ton nu. Jarenlang was die erg laag, waardoor bedrijven er in hun berekeningen nauwelijks rekening mee hielden. Ik sluit niet uit dat we op termijn naar een prijs van honderd tot honderdvijftig euro per ton CO2 gaan. Zo’n ontwikkeling jaagt besparingen aan. Bedrijven begrijpen die prikkels, want het raakt ze rechtstreeks in hun operationele portemonnee. Dan is een keuze voor isolatie een makkelijke. Je weet dat het niet lang duurt voordat het geld oplevert. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een switch naar een andere manier van stoomopwekking. Dat heeft een doorlooptijd van drie tot vijf jaar omdat het met onderhoudsstops moet samenvallen.”

Investeringsbereidheid

Dát bedrijven bereid zijn om in duurzaamheidsmaatregelen te investeren, blijkt volgens Klop steeds duidelijker. “Natuurlijk zijn er archaïsch ingestelde bedrijven, die denken dat het hun tijd wel zal duren. Maar dat worden er steeds minder. De bereidheid om te investeren neemt toe, al is dat ook afhankelijk van de mogelijkheden per bedrijf. Als het water je aan de lippen staat, is het lastiger om je productieprocessen te verduurzamen. Het compleet nieuw ontwikkelen en opbouwen van een proces in de chemie neemt tussen de twintig en dertig jaar in beslag. En ondertussen moet er ook worden doorgeproduceerd, om die stappen te kunnen zetten. In de naoorlogse jaren waren energie en emissie qua kosten een bijverschijnsel. Nu is het duur én zijn we erachter gekomen dat het desastreus voor het klimaat is.” Klop stuit het ‘bashen’ van bedrijven als Shell tegen de borst. Hij vindt het ‘makkelijk’ en ‘flauw’. “Ik doe daar niet aan mee. Als wij ‘s avonds op de bank zitten, maken wij allemaal gebruik van de luxe die er is. Deze maatschappij hebben wij gewild. Het werkt. Misschien moet beter voor het voetlicht worden gebracht waar bijvoorbeeld een onderdeel van een auto vandaan komt of wat het nut is van een datacenter. Het ontbreekt veel mensen aan dat inzicht. Aan ons ingenieurs de taak om oplossingen aan te dragen, die wij vaak al paraat hebben voordat het probleem er is. Wij zijn praktisch en oplossingsgericht.”

Onrust onder bedrijven

Net zoals de coronacrisis twee jaar geleden deed, zorgt ook de oorlog in Oekraïne voor onrust onder bedrijven, merkt Egbert Klop van BlueTerra Energy Experts. “In beide gevallen weet de maatschappij niet direct hoe te reageren. De Russische inval in Oekraïne zorgt nu voor een sterke stijging van de energieprijzen, vooral bij grootverbruikers en bedrijven die op korte termijn inkopen. Wij krijgen veel telefoontjes van bedrijven die vragen wat ze op korte termijn kunnen doen. Ons advies luidt dan meestal: let op dat de maatregelen die op de korte termijn worden genomen de langetermijndoelstellingen niet in de weg staan.”

[/et_bloom_locked]

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!