Selecteer Pagina

Maintenance NEXT verplaatst naar 2023

door | 21 dec, 2021 | Archief, Maintenance

English translation ->

Maintenance NEXT is verplaatst naar 18 tot en met 20 april 2023. De maintenancevakbeurs stond gepland voor januari komend jaar.

Niet voor het eerst speelt de coronapandemie Maintenance NEXT parten. Het evenement was al twee keer eerder verplaatst, en organisator Rotterdam Ahoy ziet zich nu genoodzaakt het een derde keer te doen, vanwege ‘de onzekerheid rond corona’. Met de nieuwe datum in april 2023 wordt gehoopt de traditionele cyclus weer op te pakken.

‘Heel pijnlijk’

“De grote vraag was: kunnen wij een product neerzetten waar wij achter staan?”, zegt Pieter Bas Dujardin, beursmanager van Maintenance NEXT. “Na die vraag binnen het team te hebben gesteld, zijn wij met de markt in gesprek gegaan. Het antwoord was geen volmondig ja. Dat is heel pijnlijk. We zijn er al zó lang mee bezig en keken er naar uit de markt weer live te ontvangen en ontmoeten.” 

Verplaatst

Hoewel het met de huidige maatregelen is toegestaan een vakbeurs te houden, kiest Rotterdam Ahoy toch voor verplaatsen. Dujardin: “Wij hebben een verantwoordelijkheid richting onze exposanten. Wij willen voorkomen dat ze teleurgesteld zijn in het aantal bezoekers en dat ze te maken krijgen met financiële verplichtingen vanwege de afgelasting. Daarom communiceren wij dit tijdig.”

Zie ook: Maintenance NEXT verplaatst, EuroMaintenance verdaagd

English translation

Maintenance NEXT moved to 2023

Maintenance NEXT has been moved to 18 to 20 April 2023. The maintenance trade fair was scheduled for January next year.

Not for the first time, the corona pandemic is playing tricks on Maintenance NEXT. The event had already been rescheduled twice before, and organiser Rotterdam Ahoy now sees itself forced to reschedule a third time due to ‘the uncertainty surrounding corona’. With the new date in April 2023, it is hoped to resume the traditional cycle.

‘Painful’

“The big question was: can we present a product that we support”, says Pieter Bas Dujardin, exhibition manager of Maintenance NEXT. “After asking the team this question, we started talking to the market. The answer was not a resounding yes. That is very painful. We have been working on it for so long and were looking forward to receiving and meeting the market live again.”

Relocate

Although it is permitted to hold a trade fair under the current measures, Rotterdam Ahoy still opts to relocate. Dujardin: “We have a responsibility towards our exhibitors. We want to prevent them from being disappointed in the number of visitors and having to deal with financial obligations due to the cancellation. That is why we communicate this in good time.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!