Selecteer Pagina

Landelijke uitrol Data Safe House

door | 12 dec, 2023 | Infrastructuur, Nieuws

Data Safe House

Na een geslaagde pilot in Rotterdam is het Data Safe House nu ook beschikbaar voor andere industriële clusters in Nederland. Hierin kunnen netbeheerders en bedrijven vertrouwelijke informatie veilig en efficiënt uitwisselen.

In het Data Safe House delen industriële bedrijven hun uitbreidingsplannen met netbeheerders. Dit gebeurt op betrouwbare, veilige en efficiënte wijze en stelt netbeheerders in staat tijdig te investeren in netuitbreidingen. Zo moet netcongestie in de toekomst worden voorkomen.

Data Safe House

In 2022 werd het gebruik van het Data Safe House getest in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, Stedin en Tennet. Ook industriële partijen als Shell, BP en Nobian werkten hieraan mee. Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat spreekt van een geslaagde pilot: “Met het Data Safe House worden vraag en aanbod vanuit industrie en netbeheerders bij elkaar gebracht zonder dat concurrentiegevoelige informatie openbaar wordt. Netbeheerders kunnen op basis hiervan beter en tijdig plannen maken en investeringen doen in de nieuwe duurzame energie-infrastructuur. Onze industrie krijgt hierdoor meer perspectief en kan door met de verduurzamingsplannen. Ik ben trots op de bijdrage die Data Safe House levert aan de verduurzaming van de industrie én onze economie.”

Uitbreiding

De partijen die in Rotterdam aan de pilots meewerkten, waren samen goed voor 70 procent van de elektriciteitsvraag in het havengebied. Om de impact van het Data Safe House te vergroten, richt het zich nu ook op de industrieclusters Noord-Nederland, Noordzeekanaalgebied, Rotterdam-Moerdijk, Zeeland-West-Brabant, Chemelot en Cluster 6. “Het is onze ambitie om in ieder geval de zeventig grootste uitstoters van Nederland mee te laten doen omdat we op die manier een heel groot deel van de industriële CO2-uitstoot te pakken hebben,” verklaart Niek de Jong, interim-directeur van Stichting Data Safe House. “We snappen goed dat bedrijven terughoudend zijn in het delen van bedrijfsgevoelige informatie. Tegelijkertijd hebben we bergen werk te verzetten om de klimaatdoelstellingen te halen en om de transitie van fossiele naar duurzame energie te realiseren. Data met betrekking tot de toekomstige energiebehoeften speelt hierin een cruciale rol. In onze datakluis is concurrentiegevoelige informatie veilig en in goede handen.”

Zie ook: Veilig en vertrouwelijk data uitwisselen

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!