Selecteer Pagina

Knoell

door | 26 nov, 2021 | Bedrijveninfo

White container and blue drums on an industrial storage site

Kundige consultant

Wet- en regelgeving voor het gebruik en verhandelen van producten is niet alleen ingewikkeld, maar verschilt ook vaak per land én verandert bovendien nog eens voortdurend. Knoell biedt bedrijven hierbij de helpende hand. “Zelfs voor ons is het een fulltime baan om deze ontwikkelingen bij te houden”, zegt Danny Haacke, marketing & sales manager bij Knoell Nederland.

‘Think globally, act locally’, is de pay-off van Knoell, het moederbedrijf van Knoell Nederland. Kun je uitleggen waar dit voor staat?

“Knoell ondersteunt bedrijven met wetgeving op verschillende terreinen, zodat ze hun producten over de hele wereld kunnen gebruiken en verhandelen. Die wetgeving hangt af van de toepassing van de stof, al dan niet in een afgeleid product of een artikel dat de stof bevat. De regels verschillen ook van land tot land. In 1996 is het bedrijf met twee personen in Duitsland begonnen, nu zijn we met zeshonderd mensen verspreid over drie continenten, met kantoren in acht Europese landen, in de VS, China, Japan, Zuid-Korea, Thailand en Taiwan. We kunnen dus lokale service bieden aan multinationals, in de chemische industrie en hun toeleveringsketen. Onze klanten zijn grotere multinationals, maar ook mkb-bedrijven met lokale filialen.”

Zijn er onlangs nog wijzigingen binnen het bedrijf geweest?

“Dit jaar hebben wij in Italië een kantoor geopend en momenteel zijn wij ook bezig met vestigingen in Oostenrijk en Finland. Hierdoor kunnen we gemakkelijker communiceren met onze lokale klanten. Bovendien kunnen we zo in contact komen met regelgevingsdeskundigen in deze landen en nieuwe, ervaren collega’s aan onze workforce toevoegen. Daarnaast heeft UK REACH heeft tot veel extra werk geleid.” 

Danny Haacke

Op welke manier staan jullie klanten bij bij het classificeren en labelen van stoffen, het opstellen van veiligheidsbladen en andere registratieverplichtingen?

“Wij hebben een afdeling die zich bezighoudt met productveiligheid en zaken als classificatie en etikettering, veiligheidsinformatiebladen (SDS), gevaarlijke goederen en transport, enzovoorts. Dit werk kan op ad-hoc basis worden gedaan, per product of per land, om de correcte taal en nationale eisen te verzorgen. Voor sommige klanten ondersteunen wij ook hun volledige productportfolio met etiketten en SDS’en, wereldwijd. Dit kan in het systeem van de klant, eventueel remote of met ons eigen softwarepakket.” 

Hoe ontwikkelt zich de vraag hiernaar van klanten?

“Die neemt zeker toe. Ondanks Covid zijn wij voortdurend volledig bezet geweest. Ik noemde al UK REACH; soortgelijke ontwikkelingen worden verwacht in onder meer Turkije en Oost-Europa.” 

Wat is het belang van deze verplichtingen? 

“Twee aspecten spelen mee. Ten eerste de veiligheid van mens en milieu. Met de mens bedoelen we werknemers en consumenten, maar ook vervoerders. Elk onderdeel van de toeleveringsketen moet in staat zijn om elk product op een veilige manier te gebruiken en daarvoor zijn etiketten en veiligheidsinformatiebladen van cruciaal belang. Ten tweede is er het economische belang. Als bedrijven zich niet aan de regels houden, kan dit hun toeleveringsketen verstoren. Zij zullen aansprakelijk worden gesteld voor alles wat er in welk stadium dan ook fout gaat. Zij kunnen hun exploitatievergunning verliezen, wat het einde van hun activiteiten kan betekenen.”

Wat maakt het voor bedrijven ingewikkeld om hieraan te voldoen?

“Het is niet gemakkelijk omdat de regels over de tijd en per land veranderen. Ze worden steeds strenger en complexer. De interpretatie van de wetgeving kan van persoon tot persoon verschillen omdat er grijze gebieden zijn in de wetgeving. Als communicatie met autoriteiten niet iemands dagelijkse werk is, is het niet gemakkelijk te begrijpen hoe zij georganiseerd zijn en hoe zij informatie verwerken en beoordelen. Zelfs voor ons is het een fulltime baan om deze ontwikkelingen bij te houden.”

Waarom gelden er wereldwijd geen eenduidige verplichtingen?

“Er is inderdaad slechts een gedeeltelijke harmonisatie op mondiaal niveau. Hoewel we objectieve wetenschappelijke methoden hebben om bepaalde eigenschappen te bepalen, wordt de interpretatie van de resultaten gedaan door mensen zoals jij en ik. Zelfs binnen Nederland hebben niet alle deskundigen dezelfde interpretatie bij de verwerking van studieresultaten. In de EU en daarbuiten is er nog meer differentiatie. Bovendien zijn het niet alleen wetenschappers die de uitkomsten beoordelen, maar ook partijen met een ander belang, commercieel en politiek, en die willen daar allemaal een stem in hebben. Vergeet niet dat deze studies, hoewel geharmoniseerd, nog steeds vereenvoudigingen van de echte wereld zijn. Met de extrapolatie naar het effect op mens en milieu, zijn verschillen in interpretatie onvermijdelijk.” 

Wat betekent het voor bedrijven dat deze zaken wereldwijd op verschillende manieren worden behandeld?

“Dit betekent veel extra werk aan administratie en aan regelgeving. Als bedrijven een product naar verschillende landen verzenden, moeten zij verschillende etiketten en veiligheidsinformatiebladen verstrekken. Niet alleen vanwege de taal, maar ook omdat landen hun eigen nationale eisen hebben, zelfs binnen de EU. Je hebt niet alleen kennis van al deze verschillende voorschriften nodig, maar ook de wetenschappelijke expertise om met de eisen om te gaan.”

Dit geeft jullie de mogelijkheid om klanten toegevoegde waarde te bieden.

“Ja, zeker. Veel bedrijven hebben niet de deskundigheid, noch de capaciteit, om met de in elk land verschillende wetgeving om te gaan. Zeker niet als je voor het eerst met een land te maken krijgt en de toekomstige marktvolumes onzeker zijn. Voor deze nieuwe markten hebben zij de input nodig van een ervaren consultant die alle details kent die voor dat specifieke land gelden.”

 

 

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!