Logistieke processe
Foto: Den Hartogh Logistics

English translation ->

Huntsman en Den Hartogh Logistics hebben twee jaar gewerkt aan een tool die de logistieke processen op en rond de plant in Rotterdam automatiseert. Beide bedrijven zijn te spreken over de resultaten.

De ontwikkeling van de tool vergde twee jaar. Inmiddels is het systeem, dat ShuntPlan heet, in bedrijf genomen. Volgens de twee partijen heeft dit de nodige voordelen opgeleverd. Veel handmatig werk is niet meer nodig en het systeem biedt meer controle over de logistieke processen.

Logistieke processen

De tool registreert een groot aantal activiteiten op de site van Huntsman in de Botlek. Het houdt bijvoorbeeld de aankomst van trucks bij, net als het wegen, de inspectie, documentatie, het plannen, opwarmen, laden en lossen. Hiervoor werden deze processen handmatig uitgevoerd, door te bellen, papieren in te vullen en met Excel te werken. “Hoewel je hier best goed in kan zijn, is de kans aanwezig dat je fouten maakt. Dat willen wij voorkomen”, zegt Rosina Kleijburg-Hanssen van Huntsman in gesprek met Logistiek.nl.

‘Happy flow’

De grootste winst van het systeem is volgens Tom Pijl van Den Hartogh Logistics een soepel lopende ‘happy flow’, die zowel rust als controle biedt. Nu onderzoeken beide bedrijven of ShuntPlan breder kan worden ingezet.

Zie ook: Huntsman neemt crystallizer 5 in gebruik

English translation

Huntsman automates logistics processes

Huntsman and Den Hartogh Logistics have worked for two years on a tool that automates the logistics processes in and around the plant in Rotterdam. Both companies are pleased with the results.

The tool took two years to develop. Now the system, called ShuntPlan, has been put into operation. According to the two parties, this has brought the necessary benefits. A lot of manual work is no longer necessary and the system offers more control over the logistic processes.

Manually

The tool registers a large number of activities at Huntsman‘s site in the Botlek. For example, it keeps track of truck arrivals, weighing, inspection, documentation, scheduling, warming up, loading and unloading. Before, these processes were done manually, by calling, filling in papers and working with Excel. “Although you can be quite good at this, there is a chance that you will make mistakes. We want to avoid that”, says Rosina Kleijburg-Hanssen of Huntsman in conversation with Logistiek.nl.

‘Happy flow’

According to Tom Pijl of Den Hartogh Logistics, the greatest benefit of the system is a smooth-running ‘happy flow’, which offers both peace and control. Both companies are now investigating whether ShuntPlan can be used more widely.