Foto: Danny Cornelissen

Teqplay: slimme technologie voor maritieme sector

Teqplay helpt spelers in de maritieme sector om tot betere besluiten te komen. Onder meer Shell en Vopak maken gebruik van de technologie van het Rotterdamse bedrijf. Ceo en medeoprichter Léon Gommans van Teqplay vertelt in Europoort Kringen meer over zijn aanpak, beweegredenen en verdere plannen. “Ik ben altijd twee, drie stappen verder.”

“Ik vind drie woorden gaaf: innovatie, techniek en samenwerking”, zegt Léon Gommans direct aan het begin van het gesprek. Samen met zijn compagnon Richard van Klaveren richtte hij in 2015 Teqplay op, zonder over een achtergrond in de maritieme industrie te beschikken. Gommans studeerde economie en informatica aan de Erasmus Universiteit. Tijdens een ‘tussen-bedrijven-in-fase’ besloot hij een jaar in de haven ‘rond te banjeren’, zoals hij dat noemt. Deze omgeving sprak hem aan vanwege de grote industriële installaties, schepen en volumes. “Ik had wat contacten bij het Havenbedrijf Rotterdam en besloot een ‘deep dive’ te doen. Ik heb met de havenmeester meegelopen, voer mee met de loodsen, roeiers, slepers en keek mee bij agenten. Ik wilde weten hoe die wereld eruit ziet, of ik erin paste en – heel belangrijk – of ik wat te bieden heb.”

Binnen en buiten

Gommans vond uit dat port calls in de haven ‘één groot samenwerkingsspel’ zijn. “Als een schip de haven aandoet, moeten er zomaar ruim twintig partijen iets mee doen. Ik heb vooral naar de coördinatie en afstemming gekeken. Hoe communiceren die spelers met elkaar?” Hij zag perspectief voor een andere insteek, waarbij zijn ervaringen met software-ontwikkeling en open data van pas kwamen. “Ik zag een gigantische kans wanneer je die enorme hoeveelheid publiek beschikbare data zou combineren met een stuk techniek.” Dit mondde uit in de oprichting van Teqplay, dat is gespecialiseerd in wat Gommans ‘actionable insights’ noemt. “Wij leveren informatie waarmee klanten in de maritieme supply chain slimmere beslissingen kunnen nemen. In hun eigen systemen hebben bedrijven al veel informatie. Wij zoeken naar slimme manieren om de informatie van binnen met die van de buitenwereld te combineren.”

Léon Gommans

Context

De reis die hij zeven jaar geleden startte, verloopt volgens hem voorspoedig, steeds dieper in de maritieme industrie en de processen die daarin plaatsvinden. “Wij weten hoe je met behulp van innovatie en techniek een business-probleem kunt oplossen. Onder andere het Havenbedrijf Rotterdam, overheden en agenten zijn klant bij ons. Het is supergoed gegaan. In een jaar tijd hadden we zeven mensen in dienst en nu hebben we dertig man voor ons werken.” Hij zegt een belangrijke stelregel te hanteren bij het helpen van klanten. Innoveren doe je namelijk niet alleen, stelt Gommans, maar met anderen. In zijn geval de maritieme industrie. “Techniek alleen is geen antwoord op een probleem. Techniek in de context van een bedrijf is dat wel.”

Regie nemen

Hij geeft een voorbeeld om te illustreren hoe precies Teqplay zijn klanten bijstaat. “Wij genereren veel omzet uit onze reporting business”, verklaart Gommans. “De agent ondersteunen wij met onze reporting tools. Als een schip zich bij Portbase meldt, pakken wij dit verder op. Wij informeren alle stakeholders hoe een port call verloopt. Men hoeft elkaar niet meer te bellen. Het systeem monitort en informeert als er relevante wijzigingen zijn.” Teqplay noemt deze dienst ‘Port Reporter’, waarvan 60 procent van de schepen in Rotterdam en 50 procent van de schepen in het ARA-gebied gebruikmaken. Een andere is ‘Vessel Matcher’. “Dit is een product dat een schip en een verlading matcht. Normaal gesproken zijn tien man hier via de e-mail mee bezig. Wij filteren hun mail en matchen zo de ideale schepen voor ladingverzoeken.” Het derde product, Marine Planner, verzorgt voor terminals de planning van schepen. Het eerste product Port Reporter is hierin geïntegreerd, legt Gommans uit. “Wanneer een schip tien in plaats van zeven dagen over een reis doet, nemen wij dat al op in de planning”, stelt hij. Het komt erop neer, zegt Gommans, dat het integreren van deze informatie bedrijven in staat stelt regie te nemen en zo de efficiëntie van processen te vergroten.

Ultieme voorbeeld

Voor Shell ontwikkelde Teqplay een platform voor het bunkeren van LNG. “Daar zijn we wel trots op”, zegt Gommans. “Het hele proces, van het sluiten van het contract, het inplannen van het bunkeren tot en met de uitvoering ervan wordt hiermee ondersteund. Zowel de afdelingen procurement, de planners, als de kapiteins van beide schepen zitten in één gedeelde werkomgeving. Voor mij is dat het ultieme voorbeeld van waar het om gaat. Je creëert inzicht in wat er gebeurt, biedt controle en laat partijen op een overzichtelijke manier in een omgeving samenwerken.” Het platform is sinds 2019 operationeel. Op de vraag welk cijfermatig voordeel dit Shell biedt, kan Gommans niet direct antwoord geven. “Er is geen voor en na. Wel weet ik dat Shell dit ziet als voorbeeld voor andere LNG-bunkeraars.” Het systeem wordt inmiddels in zo goed als de hele LNG-bunkermarkt gebruikt. “Het is de standaard manier van werken. Volume is voor deze nieuwe technologie essentieel om de kosten voor ontwikkeling en distributie te dekken. Naast LNG zullen ook de nieuwe alternatieve brandstoffen een bijdrage gaan leveren aan dat volume.”

Wennen

Ook Vopak, waarvan het bekend is dat het het uitproberen van nieuwe technieken niet schuwt, is klant bij Teqplay. Voor Vopaks terminals wereldwijd voorspelt het wanneer schepen aankomen. Daarnaast detecteert het gebeurtenissen, zoals de aankomst van schepen in de haven, het loodsen, slepen en aanleggen aan een ligplaats. “Dit registreren wij en leggen wij vast in een verantwoording. Zo voeden wij de klant met data.” Gommans merkt dat het toepassen van slimme technologie op de strategische agenda van bedrijven staat. Maar vooral bij grote klanten duren processen lang. “Daar moet ik soms aan wennen. Er zijn bedrijven die de ontwikkeling van nieuwe technieken in eigen huis willen doen. Daarmee vormen ze een stukje concurrentie. Het is een van onze grootste obstakels. Verder geldt in de industrie: ‘if it ain’t broke, don’t fix’. Operationele werelden zijn was van verandering, wat risico met zich meebrengt. Daardoor zijn bedrijven voorzichtig. Hoewel het geen onwil is, maakt dat het lastig. Het is moeilijk dansen met olifanten.”

Nieuwe dingen

Als belangrijkste uitdaging voor zijn bedrijf ziet Gommans het behouden van de aansluiting op zijn klanten. “Ik zou nog dieper de organisaties in willen gaan, het vertrouwen willen krijgen dat onze technologie in het hart van hun machines kan draaien. Ik snap dat bedrijven daar heel zorgvuldig en voorzichtig mee zijn. Wij zijn maar een klein clubje, zeker vergeleken met grote klanten waar wel meer dan honderdduizend mensen werken.” Hij zegt er, ook nu het bedrijf alweer een aantal jaar opereert, nog altijd plezier in te hebben om klanten te helpen. “Ik vind het leuk om het verschil te maken, om dingen beter te laten lopen. Ik ben altijd twee, drie stappen verder dan de technologie die we nu implementeren. Ik hoop een aantal nieuwe dingen te kunnen ontwikkelen, voor niet alleen het vervangen van machine-onderdelen, maar ook het meedenken over nieuwe machines. Wat ik daarmee bedoel? In de wereld van nu nemen mensen beslissingen op basis van te weinig informatie. Op dat plekje zijn wij met Teqplay gaan zitten. Mensen moeten beslissingen nemen, waarbij ze geen tijd hebben. Wachten is geen optie. Maar we leven in een wereld van onzekerheden. Het weer, schema’s, van alles kan veranderen. Stel dat nu vijf van de tien beslissingen goed uitvallen. Hoe mooi zou het zijn als met behulp van een systeem zeven van de tien beslissingen goed zijn? Daar zou ik graag naartoe willen.”

Foto: Ries van Wendel de Joode