Selecteer Pagina

Havenbedrijf staakt verdere ontwikkeling Landtong Rozenburg

door | 30 dec, 2021 | Archief, Energie, Haven

Aanleg van walstroom op de Landtong Rozenburg. (Foto: Danny Cornelissen)

English translation ->

De Landtong Rozenburg wordt niet verder ontwikkeld als haven- en industriegebied. Dit zijn de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam overeengekomen.

Hiermee wordt het groene karakter van Rozenburg behouden, laat de gemeente weten. Het havenbedrijf beschikt over een ontwikkelrecht op de landtong. Nu het hiervan afziet, ontvangt het van de gemeente compensatie die ‘meerwaarde’ zou hebben. Eerder afgesproken plannen, zoals walstroom en windenergie, worden wel doorgezet.

Landtong Rozenburg

“Met deze afspraken komt het college tegemoet aan een vurige wens van de Rozenburgers en van de gemeenteraad, én lossen we onze eigen belofte voor een groene landtong in”, verklaart wethouder Roos Vermeij van de gemeente Rotterdam. “Het geduld van Rozenburg is de afgelopen periode enorm op de proef gesteld. Ik ben blij dat we na vele constructieve gesprekken met het Havenbedrijf nog voor het einde van het jaar een akkoord hebben bereikt.”

Havenervaringscentrum

Daarnaast is de gemeente van plan een bijdrage te leveren aan de bouw van het havenervaringscentrum op de Tweede Maasvlakte. EIC Mainport Rotterdam, nu nog op de Landtong Rozenburg gevestigd, verhuist daar naartoe. De afspraken en financiële onderbouwing van het akkoord worden de komende tijd uitgewerkt. De gemeenteraad wordt er begin 2022 over geïnformeerd.

Zie ook: Onderzoek naar walstroom voor zeeschepen

English translation

Port Authority stops further development of Landtong Rozenburg

Landtong Rozenburg will not be further developed as a port and industrial area. This has been agreed by the municipality of Rotterdam and the Port of Rotterdam Authority.

The municipality says that this will preserve the green character of Rozenburg. The Port Authority has development rights to the headland. Now that it is relinquishing this right, the municipality will compensate it for the ‘added value’ it would bring. Previously agreed plans, such as shore-based power and wind energy, will be continued.

Green headland

“With these agreements, the municipal executive is fulfilling a fervent wish of the people of Rozenburg and the municipal council, and we are also fulfilling our own promise for a green headland”, explains Rotterdam councillor Roos Vermeij. “Rozenburg’s patience has been sorely tested in recent times. I am pleased that after many constructive discussions with the Port Authority we have reached an agreement before the end of the year.”

Port experience centre

In addition, the municipality plans to contribute to the construction of the port experience centre on the Second Maasvlakte. EIC Mainport Rotterdam, now located on Landtong Rozenburg, will move there. The agreements and financial foundations of the agreement will be worked out in the coming period. The municipal council will be informed in early 2022.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!