Haalbaarheidsstudie naar ammoniakkraker

Ammoniakkraker
Foto: Havenbedrijf Rotterdam

English translation ->

Een coalitie van achttien bedrijven onderzoekt de mogelijke bouw van een grote ammoniakkraker in de haven van Rotterdam. Die zou de import van 1 miljoen ton waterstof per jaar mogelijk maken.

De bedrijven – waartoe ook het Havenbedrijf Rotterdam behoort – hebben het onderzoeksbureau Fluor opdracht gegeven om een haalbaarheidsstudie te verrichten naar een grote centrale ammoniakkraker in het havengebied. Het onderzoek spitst zich toe op de technische, economische, milieu- en veiligheidseisen van een kraakinstallatie. 

Ammoniakkraker

De kraker zou geïmporteerde ammoniak kunnen omzetten naar jaarlijks 1 miljoen ton waterstof per jaar. Deze waterstof kan via pijpleidingen worden getransporteerd naar andere industriële clusters. Volgens het Havenbedrijf Rotterdam levert 1 miljoen ton groene waterstof een CO2-reductie op van zo’n 10 miljoen ton CO2.

Deelnemers

Behalve het Havenbedrijf Rotterdam nemen de volgende bedrijven deel aan het initiatief: Air Liquide, Aramco, BP, Essent/E.ON, ExxonMobil, Gasunie, GES, HES international, Koole Terminals, Linde, OCI, RWE, Shell, Sasol, Uniper, Vopak en VTTI.
Naar verwachting zijn de onderzoeksresultaten begin volgend jaar bekend.

Zie ook: Blauwe ammoniak van Noorwegen naar Rotterdam

English translation

Feasibility study into ammonia cracker

A coalition of 18 companies is studying the possible construction of a large ammonia cracker in the port of Rotterdam. This would enable the import of 1 million tonnes of hydrogen a year.

The companies – which include the Port of Rotterdam Authority – have commissioned the research firm Fluor to carry out a feasibility study on a large central ammonia cracker in the port area. The study focuses on the technical, economic, environmental and safety requirements of a cracker.

CO2 reduction

The cracker could convert imported ammonia into 1 million tonnes of hydrogen per year. This hydrogen could be transported via pipelines to other industrial clusters. According to the Port of Rotterdam Authority, 1 million tonnes of green hydrogen produces a CO2 reduction of about 10 million tonnes of CO2.

Participants

Apart from the Port of Rotterdam Authority, the following companies are participating in the initiative: Air Liquide, Aramco, BP, Essent/E.ON, ExxonMobil, Gasunie, GES, HES international, Koole Terminals, Linde, OCI, RWE, Shell, Sasol, Uniper, Vopak and VTTI.
The survey results are expected to be known early next year.