Selecteer Pagina

Groenewaterstoftankstation in Rotterdam

door | 3 mei, 2022 | Archief, Duurzaamheid, Energie

English translation ->

Air Products gaat in Rotterdam een eerste groenewaterstoftankstation beleveren en exploiteren. Het station richt zich op zwaar wegtransport.

Air Products werkt in het project ‘Clean Hydrogen and Road Transport Project’ samen met TNO en Schenk Tanktransport. Mede dankzij subsidie van de regeling DKTI transport (Demonstratieregeling Klimaattechnologieen en -innovaties in Transport) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat er in 2023 een openbaar waterstoftankstation worden gebouwd. Ook het Havenbedrijf Rotterdam is bij het project betrokken.

Afnemers groenewaterstoftankstation

Drie emissievrije vrachtwagens van Air Products en Schenk zullen in eerste instantie afnemer van het tankstation zijn. Daarnaast wordt er gemikt op ‘early adopters’ in het Rotterdamse havengebied. Air Products zal de groene waterstof leveren aan het tankstation en dit ook exploiteren. TNO gaat het project volgen. De verkregen inzichten wil het gebruiken bij de verdere ontwikkeling en toepassing van waterstof in het wegtransport.

Voortouw

“De verstrekte subsidie bevestigt onze lokale inzet en biedt een nog groter momentum om vooruitgang te boeken. Onze technologie wordt al in meer dan 250 projecten over de hele wereld gebruikt. Daarnaast heeft Air Products een jarenlange expertise en ervaring op het gebied van waterstofproductie, apparatuur, logistiek en diensten”, verklaart Kurt Lefevere van Air Products. Boudewijn Siemons (Havenbedrijf Rotterdam): “Waterstof is voor het vrachtverkeer een schoon, goed toepasbaar alternatief voor diesel. Maar dan moeten er natuurlijk wel tankstations zijn. Ik ben verheugd dat Air Products hierin het voortouw neemt door volgend jaar het eerste Rotterdamse waterstoftankstation voor vrachtwagens in gebruik te nemen.”

Zie ook: Welkom in de 1 GW groenewaterstoffabriek

English translation

Green hydrogen filling station in Rotterdam

Air Products will supply and operate the first green hydrogen filling station in Rotterdam. The station will focus on heavy road transport

Air Products is cooperating in the ‘Clean Hydrogen and Road Transport Project’ with TNO and Schenk Tanktransport. Partly thanks to a subsidy from the DKTI transport scheme (Demonstration scheme for climate technologies and innovations in transport) of the Ministry of Infrastructure and Water Management, in 2023 a public hydrogen filling station is going to be built. The Port of Rotterdam Authority is also involved in the project.

Early adaptors

Three emission-free trucks from Air Products and Schenk will initially be customers of the filling station. In addition, early adopters are being targeted in the Rotterdam port area. Air Products will supply the green hydrogen to the filling station and also operate it. TNO will follow the project. It wants to use the insights obtained for the further development and application of hydrogen in road transport.

The lead

“The subsidy provided confirms our local commitment and provides even greater momentum for progress. Our technology is already being used in more than 250 projects around the world. In addition, Air Products has years of expertise and experience in hydrogen production, equipment, logistics and services”, explains Kurt Lefevere of Air Products. Boudewijn Siemons (Port of Rotterdam Authority): “Hydrogen is a clean, viable alternative to diesel for freight traffic. But then of course there have to be filling stations. I am delighted that Air Products is taking the lead in this respect by taking the first Rotterdam hydrogen filling station for trucks into operation next year.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!