Op reis naar ‘predict’

Asset performance management is een stap verder dan traditioneel asset management, zeggen Johan Knook en Stefan Hoffmanns van Gemba. Het bedrijf staat klanten bij in deze ‘journey to predict’, daarbij leunend op de jarenlange ervaring die het met het implementeren van asset management software en Internet of Things heeft opgedaan. Zo is een project voor de kathodische bescherming van leidingen nu klaar om in de markt te worden gezet.

Een pionier, zo kun je het in Wormer gevestigde Gemba wel omschrijven. Zo’n vijf jaar geleden heeft het Internet of Things (IoT) omarmd. Het dienstenaanbod van het bedrijf bestaat nu uit drie pijlers: enterprise asset management (Gemba is gold partner van IBM, aanbieder van Maximo), IoT en data. “Vijf jaar geleden wilden veel bedrijven wel met Internet of Things aan de slag, maar men wist niet hoe. Het was een echte pioniersfase”, vertelt Johan Knook, sales manager bij Gemba. Stefan Hoffmanns, consultant en IoT-specialist bij Gemba, merkte ook dat steeds meer klanten behoefte hadden aan realtime data. Binnen korte tijd startte Gemba de nodige IoT-projecten, bij diverse klanten. “Ons doel was om binnen een jaar wereldberoemd met IoT in Nederland te worden. Dat is wel gelukt”, zegt Knook. In Maximo Application Suite (MAS), de opvolger van Maximo, heeft het gebruik van IoT ook een meer centrale rol gekregen. 

Goede use case

“Een heel mooie proof of concept waarbij de inzet van IoT zich heeft bewezen, was bij kathodische bescherming”, aldus Hoffmanns. Hij legt verder uit: “In Nederland liggen veel stalen leidingen in de grond voor onder meer het transport van gas of water. Om te voorkomen dat op de leidingen corrosie ontstaat, wordt er een negatieve spanning op gezet. Veel leidingen zijn op deze manier beschermd. De kans is echter aanwezig dat de spanning wegvloeit, en daarom is het nodig te meten of die nog aanwezig is. Dat gebeurt nu handmatig, waarbij men van paaltje naar paaltje rijdt. Wij hebben een systeem ontwikkeld, waarbij het monitoren op afstand gebeurt. Een sensor meet de spanning en stuurt de data via een draadloze verbinding naar het platform. Vroeger was daar veel stroom voor nodig. Nu gebruiken wij een low power, long range-netwerk. Ook omdat de batterij meer dan vijf jaar meegaat, heb je een goede use case.” 

Omvaldetectie

Knook: “In plaats van twee keer per jaar handmatig inspecteren, heb je nu vier keer per dag de beschikking over actuele data. Dit helpt patronen te herkennen, waardoor je sneller op calamiteiten kunt reageren. Aan visuele detectie wordt waarde gehecht omdat dan ook wordt meegenomen wat er in de buurt van de leidingen gebeurt. Er kunnen bijvoorbeeld graafwerkzaamheden plaatsvinden. Wij rusten de paaltjes uit met omvaldetectie, die aangeeft wanneer het bijvoorbeeld door een tractor of graafmachine is omver gereden.” Gemba introduceert het systeem in samenwerking met meetbedrijf Merrem & la Porte. “De eerste duizend sensoren worden in mei geleverd. Vervolgens gaan wij deze breed in de markt zetten. Verschillende bedrijven uit de petrochemie, waaronder Shell, zijn al actief met het systeem bezig.” Hoffmanns somt de voordelen van het systeem nog eens op: “Gebruikers beschikken over meer data en de CO2-footprint is lager omdat er niet meer in auto’s naar de paaltjes hoeft te worden gereden. Verder kun je hiermee meer doen, met minder mensen.”

Asset performance management

Hoewel een leiding geen productielijn of pomp is, illustreert het project hoe Gemba – en ook MAS – de stap van asset management naar asset performance management heeft gezet. “Bij traditioneel asset management kun je twee dingen doen: wachten tot een storing optreedt en dan gaan repareren, of je doet aan preventief onderhoud”, legt Hoffmanns uit. “Maar je kunt ook te veel preventief onderhoud doen. Te vaak smeren is kostbaar, hoewel je daarmee storingen voorkomt. Met asset performance management zet je een stap verder. Met behulp van realtime data kijk je naar de toestand van een asset. Je plaatst sensoren die trillingen en temperatuur meten, houdt actief bij hoe een installatie presteert en kan zo veel sneller een beslissing nemen. In MAS noemen we dit ‘monitor’. Door asset management data en realtime data te gebruiken, kun je ook de gezondheid – in MAS heet dit ‘health’ – van de asset bepalen. Je pakt ook de onderhoudsgeschiedenis erbij: wanneer is die geïnstalleerd, wat voor storingen waren er en wanneer is onderhoud gepleegd? Hiermee kom je tot een asset health score, waarmee je betere beslissingen kunt nemen wat je met een installatie gaat doen.”

Begeleiden

De derde stap die kan worden gezet, is naar ‘predict’. Hoffmanns: “Hierbij gaan we de data modelleren, kijken wat bepaalde trends zijn, om te voorspellen wat een asset gaat doen. Bij de laatste stap – ‘prescript’ – vertelt het systeem wat je moet doen.” “Wij kunnen klanten volledig, stap voor stap, in deze ‘journey to predict’ begeleiden, bij alle pijlers die Stefan net noemde”, zegt Knook. Hoffmanns: “Wij zijn al jarenlang met alle facetten van IoT bezig. Of het nu gaat om de keuze voor sensoren, het versturen van data, het bouwen van platforms en apps, de inzet van data scientists, wij weten hoe het werkt. Wij zijn er volledig op toegerust om deze reis samen met de klant te ondernemen.”