Selecteer Pagina

Gebr. De Koning

door | 3 nov, 2021 | Bedrijveninfo

De krachten van De Koning 

De ‘zeven krachten van De Koning’, zo omschrijft Gebr. De Koning de werkgebieden waarin het actief is. De onderneming zou, als hoofdaannemer, zijn diensten ook graag aanbieden aan bedrijven in de petrochemie. Het daarvoor benodigde VCA-P-certificaat verwacht het Papendrechtse aannemingsbedrijf begin volgend jaar te behalen. 

Tekst: Erik Stroosma

Een van die zeven krachten van Gebr. De Koning is volgens projectleider Pieter Breedveld het aanbrengen van funderingsconstructies. “Dat is al jarenlang een van onze hoofdactiviteiten”, zegt hij. “Daarover hebben we veel specialistische kennis in huis. Zo brengen wij funderingen trillingsvrij aan met silent piling, quatro piling en resonantietechniek. Bij bouwactiviteiten bij bestaande petrochemische installaties is trillingsvrij werken vaak een vereiste. Met de veranderende regelgeving op gebied van duurzaamheid liggen er veel kansen voor ons in die sector. Daardoor zijn er nieuwe installaties nodig die tussen de bestaande gebouwd moeten worden. Daarvoor zouden wij als allround aannemingsbedrijf, in de rol van hoofdaannemer, de ideale partner zijn. Wij zijn op ons best als we van de ontwerpfase [Gebr. De Koning heeft een eigen ingenieursbureau, red.] tot en met de oplevering bij een project betrokken zijn. Dan kunnen we opdrachtgevers optimaal bedienen. Voor de petrochemie is VCA-P daarvoor noodzakelijk. Daarom zijn we dat certificeringstraject ingegaan. Daarvan bevinden we ons nu in de afrondende fase.” 

Gebr. De Koning bracht als onderaannemer recent bij Vopak de fundering van een brandbluskelder aan.

Waterbouwkunde 

Met het VCA-P-certificaat wil Gebr. De Koning zich straks onder andere richten op de petrochemische bedrijven in het Rotterdamse havengebied. “Dat is geen onbekende omgeving voor ons”, geeft relatiebeheerder Erik Huijzer aan. En daarmee doelt hij niet alleen op het feit dat de haven bij wijze van spreken bij het bedrijf in Papendrecht om de hoek ligt. “Waterbouwkundige werken is een van onze andere krachten. Daar is het 121 jaar geleden allemaal mee begonnen, met het vlechten van matten van wilgentenen. Die werden als zinkstukken gebruikt om oevers te beschermen.” 

De oorsprong van de onderneming gaat overigens nog verder terug. Bronnen melden dat de voorouders van de huidige familie De Koning zich in 1680 al bedrijfsmatig bezighielden met de handel in griendhout.

“Op de grens van water en land voelen we ons thuis. Van mattenvlechters hebben we ons op het gebied van waterbouwkunde ontwikkeld tot een bedrijf dat kadeconstructies en afmeervoorzieningen bouwt en dijkversterkingen uitvoert. Die eerste twee activiteiten voeren we, in opdracht van het havenbedrijf, al jaren regelmatig uit in de Rotterdamse haven. Daarnaast zijn we in 2013 een joint venture aangegaan met Arma Tankbouw. Onder de naam Armakon Civiel ontwerpen, realiseren en renoveren we onder meer tankputten, lekdetectiesystemen en fundaties voor opslagtanks en terpen voor bedrijven in het havenindustriegebied.” 

Brandbluskelder 

“Als Armakon Civiel zijn we reeds actief voor de petrochemie in Rotterdam en als onderaannemer zijn we dat ook al geweest”, vertelt Breedveld. “Een recent voorbeeld daarvan is het aanbrengen van de fundering van een brandbluskelder bij Vopak. Bij dat project viel op een gegeven moment de hoofdaannemer weg. Wij hebben dat toen opgepakt en ervoor gezorgd dat de werkzaamheden werden afgemaakt. Daarmee lieten we zien dat we flexibel zijn en snel kunnen schakelen en dat we dit soort opdrachten, als hoofdaannemer, prima aankunnen. Als het gaat om complexe klussen op uitdagende locaties met een hoge tijdsdruk, zijn we bovendien wel wat gewend. We werken bijvoorbeeld veel aan weg-, spoor-, grond- en waterbouwprojecten van Rijkswaterstaat en ProRail. Bij die laatste maken we ook deel uit van de Programma-erkenning TunnelAlliantie, wat betekent dat ProRail ons erkent als specifiek gekwalificeerde aannemer voor tunnels en onderdoorgangen. Naast het bouwen van nieuwe installaties kunnen we de petrochemie op tal van manieren van dienst van zijn en bij projecten volledig ontzorgen. Daarbij moet je denken aan het vervangen van leidingstraten, werkzaamheden aan aanlegsteigers, kadeonderhoud, enzovoorts.” 

KING-veiligheidsprogramma

Met VCA-P voldoet Gebr. De Koning binnenkort aan de strengste veiligheidseisen die binnen het VCA-programma beschikbaar zijn. De innovatieve allround aanpakker, zoals het familiebedrijf zichzelf noemt, heeft nu VCA**. Daarnaast heeft de ‘buitengewone’ aannemer een eigen veiligheidsprogramma: KING. “Dat staat voor Kijken, Inschatten, Nemen maatregelen en Gebruik je verstand”, legt Veiligheidskundige Robert Jan de Rijke uit. “Met dat programma willen we het veiligheidsbewustzijn en -denken bij alle [120, red.] medewerkers – en onze onderaannemers – vergroten. Daarbij gaat het om houding, gedrag, besef en de werkcultuur. KING bestaat uit verschillende onderdelen. Zo is er de KING-app waarmee medewerkers op locatie direct een onveilige situatie kunnen melden. Verder vinden bij de projecten en op de werflocaties elke maand KING-overleggen over veiligheid plaats. Op die plekken wordt ook maandelijks een KING-ronde gehouden, waarbij gekeken wordt naar risicobeheersing, veiligheid en gezondheid. Daarnaast reiken we elke kwartaal een prijs uit aan de medewerker met het beste veiligheidsidee. Ook is er een jaarprijs en een jaarlijkse KING-dag met workshops. Het veiligheidsbeleid van Gebr. De Koning kun je door dit alles, wat mij betreft, gerust onze achtste kracht noemen.” 

Als onderaannemer is Gebr. De Koning, zoals hier bij Shell, reeds actief voor de petrochemie in Rotterdam.

 

 

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!