Zeeuwse gemeenten en provincie

Alles voor de kwaliteit, continuïteit en toekomstbestendigheid

Evides Industriewater heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de bouw van een demiwaterplant en modernisering van het leidingennet. Allemaal om ervoor te zorgen dat de kwaliteit en leveringszekerheid van demi- en proceswater – ook bij een groeiende vraag – behouden blijft. In Europoort Kringen aandacht voor deze vernieuwingen, de nieuwe Centrale Afvalwaterzuivering Botlek (CAB), het belang van R&D en duurzaamheid.

Sinds de ingebruikname van de demiwaterfabriek op de Maasvlakte, begin 2018, beschikt Evides Industriewater over een vergrote demiwaterproductiecapaciteit. Accountmanager Ron Biemans van het bedrijf stelt dat de demiwatervoorziening daarmee een stuk robuuster is geworden. “Op het 5210-bedrijventerrein in de Botlek bij Huntsman Holland hebben wij al langer een demiwaterplant draaien. Daarmee hebben we twee installaties die onafhankelijk van elkaar kunnen produceren. Zo kunnen we de stijgende vraag naar demiwater uitstekend beantwoorden.” Naast demiwater – wat een afkorting is voor gedemineraliseerd water – levert Evides Industriewater proceswater. Voor beide soorten water geldt dat er verschillen in kwaliteit en gradaties zijn, legt Biemans uit. “Uit demiwater zijn de zouten gehaald. Het wordt vaak gebruikt voor de productie van stoom. Hoe hoger de druk van de stoom, hoe geavanceerder de stoomketels zijn en hoe hoger de eisen die aan het demiwater worden gesteld. Proceswater is van een wat lagere kwaliteit, al is die afhankelijk van waar de gebruiker het voor nodig heeft.”

Moderniseren

“Ons doel is zo min mogelijk aandacht op water in de dagelijkse bedrijfsvoering te vestigen”, zegt Biemans. “dat klinkt misschien raar, maar klanten vinden het vanzelfsprekend dat er altijd water is, en dat willen we graag zo houden.” Collega-accountmanager Trudo Vreenegoor vult aan: “Als er bij een klant maar een paar velletjes papier over demiwater liggen, dan doen we het goed. Staan er drie ordners over demiwater, dan hebben wij het op de een of andere manier niet goed gedaan.” Maar dit laatste is een zeldzaamheid, zeggen beiden. Het moge duidelijk zijn, naast kwaliteit staat leveringszekerheid hoog in het vaandel bij Evides Industriewater. Vreenegoor: “De demiwaterleidingen zijn dubbel aangelegd. Mocht er onverhoopt een lek zijn, dan zijn we in staat dat stukje leiding isoleren en ‘gewoon’ water te blijven leveren.” De laatste jaren is Evides Industriewater bezig een groot deel van het demiwaternet te moderniseren. PVC is vervangen door HDPE. Die biedt volgens Biemans twee voordelen: “Deze leidingen gaan lang mee en gaan nog moeilijker lek. We willen geen lekkages. Niet voor onze klanten, maar ook niet voor onze partners die samen met ons in de leidingstrook liggen.”

Centraal zuiveren

Vorige maand legde Evides Industriewater de laatste hand aan een volgende nieuwbouw: de Centrale Afvalwaterzuivering Botlek (CAB). Deze vervangt de huidige afvalwaterzuivering op het 5210-bedrijventerrein. Het centraal zuiveren van afvalwater biedt een aantal synergievoordelen, legt Jan Willem Mulder uit, manager process & technology bij Evides Industriewater. “Stel dat je een afvalwaterstroom hebt waar veel fosfaat in zit. Als je dat zelf wilt zuiveren, moet je daar moeite voor doen. Je hebt chemie nodig en het geeft extra slibproductie. In plaats daarvan kan je ook afvalwaterstromen combineren, waarbij een deel van het fosfaat – zo niet alles – op een natuurlijke wijze wordt gezuiverd. Dezelfde redenatie kun je ook op andere stoffen toepassen. Vandaar dat wij ernaar streven om zoveel mogelijk centraal te zuiveren.” De CAB, die naast de oude afvalwaterzuivering is gebouwd, kent een aantal vernieuwingen, zegt Mulder. “Zo is er ruimte om afvalwater tijdelijk te bufferen, waar het ook een voorbehandeling kan ondergaan. Daarnaast is het biologisch zuiveringsproces verbeterd en een stuk energie-efficiënter geworden. Verder kunnen we beter sturen op de verwijdering van bepaalde componenten, zoals stikstof.”

Research & Development

Het lijkt geen toeval dat dergelijke vernieuwingen bij Evides Industriewater worden toegepast, want R&D is een belangrijk speerpunt binnen het bedrijf. Het beschikt over twee onderzoekslocaties – in Den Hoorn en Terneuzen – waar permanent nieuwe technieken worden getest. In Zeeland voert Evides Industriewater een test uit, waarbij rioolwater uit afvalwaterzuiveringen wordt hergebruikt [zie ook kader, red.]. “Dat is het praktische deel van ons R&D-programma”, verklaart Mulder. Daarnaast heb je de meer fundamentele kant van het onderzoek. Wij werken samen met kennisinstellingen, universiteiten en hogescholen. In dit samenspel kunnen wij vindingen verder ontwikkelen en voor de praktijk klaarstomen.” Ook duurzaamheid is een belangrijk aandachtspunt. De moederorganisatie Evides Waterbedrijf streeft ernaar om in 2025 volledig CO2-neutraal te opereren. Het nam afgelopen jaar in Kralingen een met de zon meedraaiend, drijvend zonnepark in gebruik, heeft al langere tijd een warmtekoppeling bij de demiwaterfabriek in de Botlek operationeel en houdt een scherp oog op de biodiversiteit op haar terreinen. “Maar er is nog meer. Duurzaamheid kent vele gezichten”, stelt Mulder. “Met behulp van een Life Cycle Analysis krijgen wij inzicht in de duurzaamheid van onze installaties en installaties die we voor onze klanten ontwerpen en beheren. Zo zien wij waar potentieel is om nog verder te verbeteren.”

Rioolwaterhergebruik

Evides Industriewater voert in samenwerking met waterschap Scheldestromen en haar klant Dow in Terneuzen een test uit, waarbij afvalwater uit industriële en huishoudelijke afvalwaterzuiveringen met behulp van natuurlijke zuivering (via een wetland) geschikt wordt gemaakt voor hergebruik.”Dit is een project specifiek gericht op het vergroten van waterhergebruik en het optimaal gebruiken van lokale waterbronnen. Door de droge zomers van de laatste jaren is dat een actueler thema geworden”, zegt Jan Willem Mulder van Evides Industriewater.