Selecteer Pagina

Eurosafe Solutions

door | 31 aug, 2022 | Bedrijveninfo

Trainingscentrum Eurosafe Solutions heeft inpandige hoogte van 19 meter 

 

Focus op complete veiligheidsoplossingen 

De Arbowet verplicht ondernemingen zorg te dragen voor een veilige werkomgeving. Bij het werken op hoogte of in besloten ruimtes is veiligheidsbewustzijn van groot belang. Eurosafe Solutions traint cursisten en levert kennis en materiaal om veilig te werken én om bij onverhoopte incidenten adequaat te reageren.

Tekst: Mels Dees 

Het spreekwoordelijke hart van de onderneming bevindt zich in de machinekamer van een voormalige suikerfabriek in Zevenbergen – dicht bij Moerdijk. “Wat je hier ziet, is uniek in Nederland”, zegt manager safety, access & rescue Rodney Sebregts trots. “We kunnen reddings- en veiligheidstrainingen letterlijk in huis verzorgen.” De oude machinekamer heeft een inpandige hoogte van 19 meter en beschikt over alle nodige faciliteiten die nodig zijn om mensen op te leiden. Kort gezegd biedt Eurosafe Solutions totale veiligheidsoplossingen op het gebied van het werken op hoogte, in besloten ruimtes en op of rondom water. “Werkgevers hebben de verplichting dat, wanneer ze mensen in gevaarlijke en moeilijk toegankelijke ruimtes of op hoogte laten werken, ze daar ook adequate BHV voor organiseren”, legt Sebregts uit. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat medewerkers niet alleen aan de klus beginnen, maar ook weer veilig terugkomen. “Voorkomen is het uitgangspunt, maar in het geval van calamiteiten moet er goed gereageerd worden.”  

Risico’s beperken 

Dit is natuurlijk geen standaard BHV; het gaat om maatwerk dat ingericht en getraind wordt aan de hand van de risico’s die bij het werk binnen het betreffende bedrijf spelen. “Denk daarbij aan besloten ruimtes. Dat zijn ruimtes die lastig toegankelijk zijn en waar mensen in principe niet verblijven, tenzij voor het uitvoeren van noodzakelijke werkzaamheden, zoals reparaties of reiniging. Het werk in dergelijke ruimtes brengt risico’s met zich mee; dat maakt het complex om er te werken. En nog lastiger om mensen te redden als dat nodig is.” De eerste stap die een werkgever moet zetten is het opstellen van een risico-inventarisatie. Je analyseert daarbij de mogelijke gevaren en risico’s en onderzoekt hoe die kunnen leiden tot een incident – en welke impact dat kan hebben op de medewerker die aan het werk is.” Vervolgens stel je het beleid op om incidenten te voorkomen, maar is het ook zaak te bedenken hoe na een onverhoopt optreden van een ongeval gehandeld moet worden. “Dan is het de verplichting van de werkgever reddend op te treden om de gevolgschade voor de betrokken werknemer zoveel mogelijk te beperken.”  

Compleet palet aan diensten 

Voor de invoering van de Arbowet gingen veel werkgevers er nogal eens van uit dat dergelijke reddingsacties een activiteit van de brandweer zijn. “Het is daarnaast een heel specifieke opgave waar je echt kennis van de bedrijfssituatie moet hebben.” Niet elke werkgever kan volledig voorzien in kennis, mankracht en materiaal die nodig zijn als zich bij het werken op hoogte of in besloten ruimte een incident voordoet. Daarom levert Eurosafe Solutions het complete pakket aan diensten en materialen. “Allereerst verkopen we producten die nodig zijn om het werk veilig uit te kunnen voeren,” vertelt Sebregts. “Denk daarbij aan ATEX-lampen of ATEX-ventilatiemateriaal. Maar ook reddingsbrancards, driepoten, harnassen en alles wat verder nodig is voor persoonlijke bescherming.” Ook installeert het bedrijf vaste systemen, zoals put- en kooiladders en voert op dat gebied inspecties uit. “Dan is er nog een afdeling die zich bezighoudt met het inzetten van veiligheidspersoneel. Dat kunnen toezichthouders zijn, zoals veiligheidswachten, mangatwachten, brandwachten en ook rescue-teams.” Die specialisten staan dan daadwerkelijk stand-by om mensen in geval van calamiteiten uit een besloten ruimte, of van een hooggelegen werkplek te evacueren. Sebregts: “Samengevat helpen wij onze klanten met kennis, kunde en materialen. Maar ook bij het onderhouden van die materialen, met het keuren en de verkoop ervan. En hebben we specialisten beschikbaar die het werk kunnen uitvoeren of medewerkers van de klant kunnen trainen.” 

Risico’s inventariseren en afdekken 

Sebregts stelt dat in veel branches nog steeds te vaak arbeidsongevallen plaatsvinden die eigenlijk niet nodig zijn. “Met een goede inventarisatie en de juiste kennis zijn veel ongevallen te voorkomen.” Volgens hem moet daarom binnen organisaties steeds weer vóór het starten van werkzaamheden nagedacht worden hoe je risico’s managet. “Er blijft altijd een restrisico en daarom is het essentieel een reddingsteam paraat te hebben.” Overigens moet dat team ook beschikbaar zijn voor noodsituaties die geen arbeidsongeval zijn. “Als iemand op kantoor een hartaanval krijgt, zijn er BHV’ers en hangt er een AED. Maar als het niet in de kantooromgeving, maar in een opslagtank of aan boord van een schip gebeurt, moeten er ook mensen zijn die hulp bieden. Dat moet een werkgever goed georganiseerd hebben.” Alle risico’s tijdens de bedrijfsvoering moet je inventariseren en afdekken, maakt Sebregts duidelijk. 

Breder veiligheidsbewustzijn 

Rodney Sebregts van Eurosafe Solutions ziet twee duidelijke trends in de markt, die beide met veiligheidsbewustzijn te maken hebben. “Veilig werken wordt ten eerste gelukkig steeds vaker als iets normaals beschouwd. Dat was een jaar of vijftien geleden nog niet zo vanzelfsprekend.” Hierbij is er nu ook meer aandacht dan voorheen als het erom gaat vooraf te bepalen welke acties nodig zijn als zich onverhoopt toch een incident voordoet. “Daarnaast zien we dat steeds meer branches zich bewust zijn van de gevaren van het werken op hoogte of in besloten ruimtes, waar dat in het verleden eigenlijk alleen gold voor branches als de petrochemie of offshore.” 

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!