Selecteer Pagina

Energieopslagterminal van de toekomst

door | 28 jul, 2023 | Uitgelicht

Advario heeft in de Botlek het terrein verworven van Aluchemie, dat nog tweeënhalf jaar heeft om de grond van gebouwen en infrastructuur te ontdoen en ‘schoon’ op te leveren. Tijd die Advario goed kan gebruiken om uit te dokteren welk concept het er precies gaat toepassen. “Co-siting is een mogelijkheid.”

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”3″ ]

Dit voorjaar nam Advario het terrein van Aluchemie in de Botlek over. Het wil er een energieopslagterminal van de toekomst realiseren, laat Advario weten. Het doelt hiermee niet alleen op de opslag van grond- en brandstoffen voor de toekomst, maar ook op de manier waarop het het complex wil runnen. “Wij steken al onze technische kennis en kunde in deze nieuwe terminal wat betreft operationale efficiëntie, uitstoot van emissie, innovatie en energieverbruik. Wij willen er op termijn emissieneutraal opereren”, zegt Douglas van der Wiel van het bedrijf. Hij is bij Advario verantwoordelijk voor de groei wereldwijd.

Logistieke partner

Advario is een relatief nieuwe naam die wellicht nog niet bij iedereen een belletje zal doen rinkelen. Dat terwijl het bedrijf ongeveer vijftig jaar ervaring in de tankopslagbusiness herbergt, want het is een voortzetting van de activiteiten van Oiltanking. “Advario is een relatief nieuw bedrijf, in 2022 gelanceerd, dat in handen is van dezelfde eigenaren. In 2021 is besloten om een andere koers in te slaan, de opslag van fossiele brandstoffen af te bouwen, en ons als Advario met een select aantal terminals sterk op de energietransitie te richten. Wij beschikken over dertien terminals die wereldwijd op belangrijke hublocaties zijn gevestigd. Advario is een leidende logistieke partner voor onze klanten, gespecialiseerd in de opslag van energie, chemicaliën en gassen.” Het bedrijf beschikt over een opslagcapaciteit van ongeveer circa 8 miljoen kubieke meter en is daarmee volgens Van der Wiel goed toegerust voor de energietransitie. “Dat zijn trajecten waar veel tijd overheen gaat, al hebben wij vandaag de dag al biofuels en duurzame vliegtuigbrandstoffen in ons portfolio.”

Ervaring met ammoniak

“Wij zijn goed gepositioneerd voor de energietransitie en zijn in staat om complexe infrastructuur te ontwerpen, ontwikkelen en bouwen”, verklaart Van der Wiel. Zo heeft Advario volop ervaring in het omgaan met de waterstofdrager ammoniak. Het heeft in 2017 in China een ammoniaktank gebouwd die het sindsdien ook opereert. Deze beschikt over een capaciteit van 50.000 kubieke meter en is onlangs uitgebreid met een twintig kilometer lange pijpleiding waarmee aan de industrie kan worden geleverd. “In het derde kwartaal van dit jaar zullen wij een ammoniaktank in Texas commissionen, die eveneens aan een fabriek is gekoppeld. Deze is 100.000 kubieke meter groot en wordt daarmee de grootste ammoniakopslagtank ter wereld”, aldus Van der Wiel. De energietransitie is gaande, benadrukt hij. “Bepaalde partijen hebben daarin een leidende rol. Wij moeten toe naar een volledige waardeketen die nog vorm moet krijgen. We hebben contacten met alle industriële partijen in de markt. Zo signaleren wij waarnaar vraag is en waarvoor wij een oplossing kunnen bieden binnen onze specialismen: opslag en logistiek rond het laden en lossen van schepen en het verdere vervoer van producten via het water, spoor en de weg.”

Kans benut

“Rotterdam is een wereldhaven, een van de belangrijkste havens in Europa”, verklaart Van der Wiel de keuze voor de Nederlandse haven. “De haven van Rotterdam toont zich ambitieus op het gebied van de energietransitie. Het is zich sterk aan het positioneren als locatie voor de ontvangst van waterstof en waterstofdragers. Dat past bij onze strategie en doelstellingen. Wij houden altijd onze ogen en oren open voor andere locaties. De mogelijkheid om de erfpacht van Aluchemie over te nemen, was een kans waar wij bovenop zijn gesprongen. We zijn blij dat het is gelukt. Het terrein ligt in het hart van de Botlek, tussen grote klanten waar wij elders al zaken mee doen. Voor ons is dit een fantastische mogelijkheid om een rol in Rotterdam te kunnen spelen. En we versterken onze positie in Europa. In Antwerpen beschikken wij over twee mooie terminals voor de opslag van chemicaliën en gas.”

Concepten ontwikkelen

Natuurlijk is Van der Wiel bekend met belemmeringen die het stikstofdossier kan opleveren en de moeilijkheden die de industrie ervaart bij het verkrijgen van vergunningen. “Wij kennen Nederland. We hebben er meer dan veertig jaar terminals gerund en volgen de ontwikkelingen op de voet. Elk project dat je ontwikkelt, heeft zijn eigen processen en uitdagingen. Op grond van onze kennis en kunde weten wij goed hoe daarmee om te gaan. Ten opzichte van bijvoorbeeld Antwerpen of de Verenigde Staten zijn de uitdagingen in Rotterdam niet uitzonderlijk te noemen.” Over uitdagingen gesproken, het belangrijkste dat Advario voor het project in Rotterdam te doen valt, is het beantwoorden van de vraag hoe de locatie het beste valt te benutten. “In samenwerking met onze partners onderzoeken wij een aantal concepten die wij met hen verder zullen uitzoeken. Ook bekijken wij de haalbaarheid ervan. Net als elk ander project werken wij dit nauwgezet uit.” Van der Wiel hecht ook aan een goede samenwerking met het havenbedrijf. “Gezamenlijk kunnen wij een bijdrage leveren aan de energietransitie en het versterken van de positie van de Rotterdamse haven. Als het gewenst is, kunnen wij met externe partijen samenwerken voor co-siting. Dit zodat wij als één geïntegreerd geheel tot een sterk concept kunnen komen.”

Inhaken

Advario baseert zijn beslissingen mede op de activiteiten die het wereldwijd uitvoert. Het is gevestigd in de VS, Singapore, China, Europa én het Midden-Oosten, waar grote hoeveelheden waterstof zullen worden geproduceerd. “Dit gaat per schip naar gebieden waar vraag naar waterstof is, zoals Noordoost-Azië en de havens van Antwerpen en Rotterdam. Ammoniak is een van de belangrijkste waterstofdragers. We onderzoeken onder meer of we in Rotterdam infrastructuur kunnen bouwen voor de ontvangst van ammoniak. Dit kan door ons direct aan industriële eindklanten worden geleverd of het kan terug naar waterstof worden gekraakt, waarna wij het aan de eindklant leveren. Wij beschikken over een mooie locatie, centraal in de haven van Rotterdam. Ernaast lopen pijpleidingen voor CO2 en waterstof, waarop wij prima zouden kunnen inhaken”, legt Van der Wiel uit. Andere producten die Advario overweegt op de recent verworven locatie, zijn laagzwavelige brandstoffen, biobrandstoffen en duurzame vliegtuigbrandstoffen.

Planning

Onderdeel van de overeenkomst die Advario met Aluchemie heeft gesloten, is dat laatstgenoemde het terrein van bebouwing moet ontdoen en de grond volgens de richtlijnen van DCMR dient te saneren. Gezien de omvang van het terrein – zo’n 26 hectare – is dat niet binnen korte tijd gedaan. Afgesproken is dat Aluchemie in december 2025 het terrein aan Advario overdraagt. Op de vraag wanneer Van der Wiel verwacht dat Advario de Rotterdamse energieopslagterminal operationeel zal hebben, kan hij nu nog geen antwoord geven. “Dat is afhankelijk van wat je er gaat bouwen. Methanol is bijvoorbeeld een alternatieve brandstof voor de bunkeringmarkt. Stel dat je een faciliteit gaat realiseren voor methanol, dan vergt dat minder tijd dan voor ammoniak. Het realiseren van een ammoniakopslagterminal vergt ongeveer drie jaar, van het begin tot en met het opleveren ervan. Onze intentie is om aan de slag te gaan zodra wij de beschikking over het terrein krijgen. De tijdslijn past ons perfect.” Van der Wiel zegt niet veel verschil te zien tussen energietransitieprojecten als deze en het opslaan van producten zoals dat al decennialang gebeurt. “Het zijn producten waar we mee bekend zijn. Ammoniak slaan we al vele jaren op, zoals ik net vertelde. Het verschil zit hem erin dat de origine van groene ammoniak anders is dan grijze ammoniak. De uitdaging – wij zien het vooral als een kans – is vooral om samen met onze partners tot een volledige waardeketen voor de energietransitie te komen.”

Bewezen

Als een paal staat boven water, zegt Van der Wiel, dat Advario heeft bewezen dergelijke projecten aan te kunnen. “In Antwerpen hebben wij bijvoorbeeld de afgelopen jaren twee cryogene tanks voor de opslag van propaan en butaan van elk 135.000 kubieke meter gerealiseerd. Het geeft ons, onze klanten en de markt vertrouwen dat wij hebben bewezen dit te kunnen. Ook van belang is dat tien van onze dertien terminals met de industrie zijn geïntegreerd. Het zijn de ontvangstpunten van producten die wij aan de fabrieken leveren en hun producten zetten wij weer weg. Dat is een specialisme dat je niet zomaar opdoet, maar in een tijdsbestek van vele jaren opbouwt.”

Nieuwe naam, nieuwe koers en nieuw hoofdkantoor

Het internationale hoofdkantoor van Advario is in het WTC-gebouw aan de Coolsingel in Rotterdam gevestigd. “Nu het bedrijf een nieuwe identiteit heeft, was het ook zaak een nieuwe locatie voor het hoofdkantoor te vinden. We hebben naar verschillende locaties gekeken, en Rotterdam bleek daarvoor de beste optie. Zowel vanwege de positionering van de haven, als de mooie stap die we met het verwerven van het terrein hebben kunnen zetten”, zegt Douglas van der Wiel van Advario.

[/et_bloom_locked]

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!