‘Alles draait bij ons om innovatie en creativiteit’ 

Endress+Hauser = meten + nog veel meer 

Voor de procesindustrie staat de naam Endress+Hauser gelijk aan meten. Meetinstrumentatie vormt sinds dag één de basis van het bedrijf. De onderneming breidde dat uit met oplossingen en services voor procesmetingen en -automatisering. “Daarmee kunnen wij een scala aan industrieën, vanaf de laboratoriumfase tot en met productieproces, van dienst zijn”, zegt Arjan van Ginkel. 

Tekst: Erik Stroosma

Dat scala aan industrieën, zoals Van Ginkel het omschrijft, omvat onder meer de (petro)chemie, energiecentrales, olie en gas, stoombeheer en industriële waterzuivering. “Over alle industrieën waarvoor we actief zijn, hebben we veel kennis in huis”, vertelt de industry manager oil, gas & chemical van Endress+Hauser Nederland. “Voor de sectoren waarmee ik mij bezighoud, werken wij bijvoorbeeld al meer dan zestig jaar in Nederland. In het begin leverden we instrumenten voor niveaumetingen aan die bedrijfstaken. Hiervoor richtten Hilbert Geveke en de medegrondlegger van Endress+Hauser, de Zwitser George Endress, in 1960 Endress+Co Holland N.V. op. Dat was het eerste verkoopkantoor van het concern buiten het Duitstalige gebied. Het bevond zich in Amersfoort op de benedenverdieping van een woonhuis. Toen dat te klein werd verhuisde de firma naar een villa in Bussum en ruim twintig jaar later naar een bedrijfspand aan de Nikkelstraat in Naarden. Vlak naast dat gebouw namen we in 2011 een nieuw kantoor, ons huidige pand, in gebruik. Inmiddels werken er ongeveer 170 mensen bij Endress+Hauser Nederland.” 

Complete productreis 

In de jaren die Van Ginkel beschrijft, maakt de onderneming een enorme ontwikkeling door. “Van een bedrijf dat alleen in Duitsland, Zwitserland en Nederland actief was, groeiden we uit tot een wereldspeler met in totaal meer dan 15.000 medewerkers. Aanvankelijk maakten de oprichters meetinstrumenten voor vaste goederen als zand, grind en graan. Vervolgens kwamen daar instrumenten voor vloeistoffen bij en uiteindelijk ook voor gassen. Tegenwoordig ontwikkelen en leveren we instrumenten waarmee de geleidbaarheid, het niveau, de druk, de temperatuur, de doorstroming en analytische metingen mee kunnen worden uitgevoerd. Een tijd lang waren onze activiteiten vooral toegespitst op het productieproces van onze klanten. De laatste jaren hebben we dat verbreed. Daardoor kunnen we hen tijdens héél de productreis van dienst zijn, vanaf het lab, waar het product ontwikkeld wordt, tot en met de fabricage. Om die laboratoriumkant verder uit te bouwen hebben we de afgelopen tien jaar verschillende daarin gespecialiseerde bedrijven overgenomen, zoals Analytik Jena, Kaiser Optical en SpectraSensors. Behalve de procesindustrie bedienen we met die tak ook nieuwe markten, waaronder de biofarmaceutische industrie. Daarnaast wordt onze laboratoriumapparatuur bijvoorbeeld ook ingezet bij dopingonderzoek en virusdetectie. Van die laatste hebben we tijdens de coronapandemie verschillende ter beschikking gesteld aan ziekenhuizen.” 

Meten, sturen, registreren 

“Alles draait bij ons om innovatie en creativiteit”, benadrukt Van Ginkel. “Ons bedrijf heeft bijvoorbeeld meer dan 8.600 patenten en patentaanvragen op zijn naam staan. Een deel daarvan hebben we verkregen voor onze registratie- en automatiseringsoplossingen. Die hebben we de afgelopen decennia toegevoegd aan onze activiteiten. Door de data die onze meetapparatuur verzamelt inzichtelijk te maken kunnen bedrijven daarop sturen. Onze oplossingen kunnen ingezet worden voor procesoptimalisatie, efficiëntieverbeteringen, kostenbesparingen, verduurzaming, risicovermindering en extra veiligheid. Ook bieden ze onder andere de mogelijkheid om installaties en apparatuur op afstand te monitoren, verifiëren en bedienen, processen te bewaken, voorspellend onderhoud toe te passen en real-time procesanalyses te maken. We leveren slimme meetapparatuur die inzicht geeft in haar eigen ‘gezondheidsstatus’, zodat klanten slijtage vroegtijdig kunnen identificeren om ongeplande en onnodige downtime te voorkomen. In Nederland werken diverse chemische producenten daarmee.” 

Toename tankhoogte 

In aansluiting daarop zegt Van Ginkel: “De chemie is een grote sector in Nederland en daardoor superbelangrijk voor ons. We werken er hard aan om onze producten en dienstverlening voor die bedrijfstak steeds weer verder te verbeteren. Dat geldt uiteraard ook voor onze activiteiten voor de olie- en gasindustrie. Als het bijvoorbeeld om opslagtanks gaat, waarvan beide sectoren veelvuldig gebruiken maken, groeien onze services zelfs letterlijk met de trends mee. Vanwege het gebrek aan ruimte en door de dure grond worden opslagtanks in Nederland steeds hoger. Dat stelt andere eisen aan meetapparatuur. Wij investeren erin om instrumentatie te maken die ook op die nieuwe hoogtes optimaal functioneert. Daarvoor zijn we bezig het huidige MID-certificaat voor radarmetingen uit te breiden. Details daarover volgen in het begin van 2023.” 

Energietransitie 

Een andere service waarmee Endress+Hauser tegemoet komt aan de behoeften van bedrijven met opslagtanks, is het meetsysteem voor ontladingen zonder ontgassing. De apparatuur die de onderneming daarvoor levert, voldoet sinds 2018 aan de T10676-norm van het NMi (Nederlands Meetinstituut, red.). “De voordelen daarvan zijn dat er niet geïnvesteerd hoeft te worden in dure ontgassingstechnieken en het onderhoud daarvan en dat ontladingen sneller en eenvoudiger verlopen.” 

Ook als het om de energietransitie gaat, zit Endress+Hauser niet stil. Van Ginkel: “De nieuwe energiedragers stellen heel andere eisen aan meetapparatuur. Bijvoorbeeld door de extreem lage temperaturen waaronder aardgas en waterstof vloeibaar worden. Wij hebben daar al in een vroeg stadium speciale instrumenten voor ontwikkeld. Daarmee bedienen we zeventig procent van de LNG-markt en zijn we als eerste in de wereld gecertificeerd voor het verrichten van ijkwaardige tankmetingen van vloeibaar waterstof.”