Selecteer Pagina

Eerste grote turnaround bij Gate terminal

door | 21 apr, 2021 | Archief, Energie, Opslagtanks

English translation ->

In juni vindt bij Gate terminal de eerste grote turnaround plaats sinds tien jaar. De werkzaamheden zullen ongeveer een maand duren.

Het wordt de eerste grondige turnaround sinds Gate terminal tien jaar geleden werd geopend.

Eerste grote turnaround

Het onderhoudswerk zal op 15 juni a.s. beginnen en ongeveer een maand in beslag nemen. Vopak heeft dit bekendgemaakt. Het tankopslagbedrijf is samen met Gasunie eigenaar van de LNG-terminal.

Bezettingsgraad

Vopak bracht ook zijn kwartaalcijfers naar buiten. De nettowinst viel in het eerste kwartaal van 2021 met 73 miljoen euro lager uit dan 83 miljoen euro in het eerste kwartaal van vorig jaar. De bezettingsgraad van de opslagtanks is gestegen: van 86 naar 89 procent. Door de vorig jaar gedaalde prijs van olie was er veel behoefte aan opslagcapaciteit.

Groei-investeringen

Elk jaar wil Vopak 300 tot 350 miljoen euro uittrekken voor groei-investeringen. Hierbij valt te denken aan investeringen in bestaande projecten, ontwikkeling van nieuwe activiteiten en haalbaarheidsstudies waar nog geen investeringsbeslissing voor is genomen in nieuwe energiebronnen, waaronder waterstof. De meeste investeringen zijn in nieuwe infrastructuur voor industrie, gas en nieuwe energie. De positieve kijk op chemicaliën blijft onveranderd, stelt Vopak. De investeringen in infrastructuur voor olie zal afnemen, verwacht het bedrijf.

Zie ook: Grootste turnaround ooit bij Huntsman Holland

English translation

First major turnaround at Gate terminal

In June, Gate terminal will undergo its first turnaround in ten years. The work will take about a month.

It will be the first major turnaround since Gate terminal was opened ten years ago. The maintenance work will start on 15 June and take about a month to complete. Vopak announced this. The tank storage company owns the LNG terminal together with Gasunie.

Occupancy rate

Vopak also announced its quarterly results. Net profit for the first quarter of 2021 was EUR 73 million lower than EUR 83 million in the first quarter of last year. The occupancy rate of the storage tanks increased: from 86 to 89 percent. The drop in the price of oil last year meant there was a great need for storage capacity.

Growth investments

Each year, Vopak intends to set aside EUR 300 to 350 million for growth investments. These include investments in existing projects, development of new activities and feasibility studies for which an investment decision has not yet been taken in new energy sources, including hydrogen. Most investments are in new infrastructure for industry, gas and new energy. The positive view on chemicals remains unchanged, Vopak states. Investments in oil infrastructure will decrease, the company expects.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!