Floor Schipper (foto: Ries van Wendel de Joode)

Walstroom voor zeeschepen

Het Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Rotterdam zetten sinds oktober 2020 zwaar in op walstroom voor zeeschepen, wat de luchtkwaliteit bevordert en geluidsoverlast vermindert. Programmamanager walstroom Floor Schipper van het havenbedrijf vertelt welke vorderingen zijn geboekt. “Het bij elkaar brengen van mensen is de grootste uitdaging.”

Wilt u dit artikel in z'n geheel lezen?

Log dan eerst in of kijk onder 'abonneren' of er een abonnement op Europoort Kringen voor u bij zit.