Selecteer Pagina

Drone-inspectie besloten ruimtes bij ETT-VTTI

door | 1 apr, 2022 | Archief, Opslagtanks, Veiligheid

Foto: Terra Inspectioneering

English translation ->

Terra Inspectioneering heeft een serie inspecties afgerond van besloten ruimtes bij de terminal van ETT-VTTI in Rotterdam. Het gebruikte hiervoor drone-technologie.

De inspecties werden uitgevoerd zonder dat een persoon in een tank naar binnen hoefde. Terra voerde visuele testen, ultrasone metingen ook aan het dak en analytische diensten uit. Normaal gesproken moeten voor dergelijke inspecties mensen de besloten ruimte betreden. Dit raakt de productiviteit van een terminal vanwege de downtime, stelt Terra, en ook worden inspecteurs blootgesteld aan risicovolle condities.

Besloten ruimtes

“Bij andere opslagterminals is een tank vaak leeg, waardoor het gemakkelijker is om een andere tank uit bedrijf te nemen”, vertelt maintenance engineer Ralph van Dijk van ETT-VTTI. “Je verplaatst dan de inhoud van de ene opslagtank naar de andere. Maar die luxe hebben wij niet. Als een tank voor inspectie uit bedrijf moet worden genomen, beperken wij altijd de behoefte van de klant. Zij weten dat ook, maar toch vinden ze deze terminal blijkbaar leuk, omdat we altijd vol zitten. Daarom is het voor ons van groot belang om opslagtanks zo kort mogelijk uit bedrijf te nemen. De tijdwinst door de inzet van Terra is dan ook een groot voordeel. Bovendien kan ik de gegevens van de drones verifiëren. De drones filmen en maken foto’s. De software kan ook 3D-modellen maken. In tegenstelling tot de foto’s die rope access medewerkers vaak maken, zijn de foto- en videobeelden van de drones fantastisch.”

Verkorte inspectietijd

Marien van den Hoek: “Drones zijn de veiligste en betrouwbaarste instrumenten om complexe inspecties uit te voeren in besloten en GPS-geïsoleerde ruimten. Ze verkorten de inspectietijd met tot wel zestig procent en houden de werknemers veilig. Vooral in de huidige Covid-19-omgeving kan het gebruik van drones voor inspecties helpen om het aantal werknemers op de locatie te minimaliseren, waardoor organisaties kunnen voldoen aan de door de overheid opgelegde richtlijnen voor sociale afstand.”

Zie ook: Drone-inspectie bij raffinaderij BP

English translation

Drone inspection of confined spaces at ETT-VTTI

Terra Inspectioneering has completed a series of inspections of confined spaces at the ETT-VTTI terminal in Rotterdam. It used drone technology for this.

The inspections were carried out without a person having to enter a tank. Terra carried out visual tests, ultrasonic measurements also on the roof and analytical services. Normally, such inspections require people to enter the confined space. This affects the productivity of a terminal because of the downtime, Terra says, and inspectors are also exposed to risky conditions.

3D models

“At other storage terminals, a tank is often empty, which makes it easier to take another tank out of service”, says maintenance engineer Ralph van Dijk of ETT-VTTI. “You then move the contents from one storage tank to another. But we don’t have that luxury. If a tank has to be taken out of service for inspection, we are always limiting customer’s need. They know that too, but they still seem to like this terminal, because we are always full. It is therefore very important for us to take storage tanks out of service for as short a time as possible. The time saved by using Terra Inspectioneering is therefore a great advantage. In addition, I can verify the data from the drones. The drones film and take photographs. The software can also make 3D models. In contrast to the photos that rope access workers often take, the photo and video images from the drones are fantastic.”

Reduced inspection time

Marien van den Hoek (Terra): “Drones are the safest and most reliable tools to conduct complex inspections in confined and GPS-occluded spaces. They reduce the time taken for inspection by up to sixty percent and keep the workers safe. Especially in the current COVID-19 pandemic environment, using drones for inspections can help to minimize the number of workers on the site, allowing organizations to meet government-mandated social distancing guidelines.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!