Bulkchemie
Foto: Van Moer Logistics/Facebook

English translation ->

Broekman Logistics maakt bekend de vier jaar geleden verworven VLS-activiteiten te verkopen. Bulkchemie past niet meer in de strategie, aldus het bedrijf.

Onder directeur Raymond Riemen nam Broekman vier jaar geleden een aantal opslagloodsen in Antwerpen van de VLS-Group over. Riemen sprak destijds van een mijlpaal. Inmiddels is Riemen opgevolgd door de nieuwe ceo Rik Pek en is de strategie aangepast.

Geen bulkchemie

Daarin is geen plaats meer voor bulkchemie, en dus verkoopt het bedrijf de VLS-activiteiten. Volgens berichten in de media viel de bezetting van de opslagloodsen ook tegen. De nieuwe eigenaar is Van Moer Logistics, gevestigd in Zwijndrecht (B). Beide bedrijven hebben geen overnamesom bekendgemaakt. 

Toegevoegde waarde

Broekman zegt zich voortaan helemaal te richten op de markten van speciale verpakte chemicaliën, constructie- en landbouwmachines en industrial equipment in de breakbulk-industrie. Het wil logistiek met toegevoegde waarde bieden, zoals productie, assemblage en de behandeling van reserveonderdelen in warehouses en terminals.

Zie ook: Broekman bouwt magazijn in Weert

English translation

Broekman sells bulk chemicals activities

Broekman Logistics has announced that it will sell the VLS activities it acquired four years ago. Bulk chemicals do not fit in the strategy anymore, according to the company.

Under managing director Raymond Riemen, Broekman took over a number of warehouses in Antwerp from the VLS-Group four years ago. Riemen spoke of a milestone at the time. Riemen has since been succeeded by the new CEO Rik Pek, and the strategy has been adjusted.

No place

There is no place in this strategy for bulk chemicals anymore, so the company is selling the VLS-activities. According to media reports, the utilization of the warehouses was also disappointing. The new owner is Van Moer Logistics, based in Zwijndrecht (B). Both companies have not disclosed the purchase price.

Value added logistics

Broekman says that from now on it will focus entirely on the markets for special packed chemicals, construction and agricultural machinery and industrial equipment in the breakbulk industry. It wants to offer value added logistics, such as production, assembly and the handling of spare parts in warehouses and terminals.