Selecteer Pagina

Bredenoord

door | 1 sep, 2022 | Bedrijveninfo

Batterij en hernieuwbare brandstof zorgen voor duurzame en betrouwbare energieoplossingen

De toekomst van mobiele stroom is steeds duurzamer

Aggregaten zijn nodig als ergens acuut behoefte is aan stroom waar deze niet of onvoldoende voorhanden is. Bij natuurrampen, bijvoorbeeld, maar ook bij evenementen of op bouwlocaties. De industrie gebruikt ze en ook op schepen vormen generatoren een aanvulling op de walstroomvoorziening. “We verduurzamen als Bredenoord onze vloot, maar behouden de gewenste betrouwbaarheid.”

Tekst: Mels Dees

Net als bij vrachtwagens, waar inmiddels motoren met een Euro 6-label geleverd worden, zijn ook de motoren die aggregaten aandrijven inmiddels duurzamer dan voorheen. “En net als bij het wegverkeer, zijn ook deze installaties tegenwoordig uitgevoerd met een stikstofbehandeling door middel van AdBlue”, geeft Toon Bruining aan, chief commercial officer (cco) van Bredenoord. “Als je een dieselmotor gebruikt, en vaak is dat het geval, dan heeft de huidige generatie machines minstens een factor tien minder uitstoot.” Uiteindelijk is een emissieloos systeem het doel, stelt Bruining, “maar er is een tussenfase nodig om tot een betrouwbare, betaalbare en praktische oplossing te komen.” Een moderne motor die zo optimaal mogelijk wordt belast, of het opvangen van pieken met een batterijsysteem, is een goede stap naar een zuinigere energieoplossing.

Hernieuwbare en alternatieve brandstoffen

Het is in bepaalde situaties beslist mogelijk om van een andere brandstof gebruik te maken dan diesel. “Als eerste optie komt dan HVO in beeld. Deze Hydrotreated Vegetable Oil komt uit hernieuwbare stoffen. De grondstoffen hebben in het verleden al CO2 opgenomen”, vertelt Bruining. “Ook biogas, biomethanol of waterstof kunnen de uitstoot sterk of zelfs helemaal terugdringen.” Die laatste energiedrager is veel in het nieuws, maar in de praktijk voor Bredenoord nog niet makkelijk toe te passen. “Het is tamelijk volumineus, kent een hoge kostprijs en is logistiek lastig te gebruiken.” Bredenoord zet zelf ook nadrukkelijk in op het gebruik van methanol als alternatieve brandstof.” 

Hybride oplossingen

Binnen de energietransitie waarin we ons nu bevinden, zijn duurzame en rendabele hybride combinaties een goede manier om de milieu-impact van projecten te verkleinen. “Door een batterij op te nemen in het systeem volstaat een kleiner aggregaat en is minder brandstof nodig.” Daarnaast zijn er andere voordelen. “Zo kun je de batterij ’s nachts laten werken, zodat je de geluidsoverlast beperkt”, meldt Bruining. “Of je zet het aggregaat in als een piekvermogen wordt gevraagd. Je kunt met een hybride systeem heel goed inspelen op veranderingen in de vraag.” 

Een voordeel van de batterij is dat je die ook aan emissieloze bronnen kunt koppelen. Je kunt ze dus ‘voeden’ met zonne-energie, windenergie en stroom uit het elektriciteitsnet, als dat duurzame stroom levert. 

Toon Bruining

De rechtstreekse inzet van zonne-energie komt bij kortstondige energiesystemen op dit moment beperkt voor. Het is namelijk lastig te combineren met de vermogens die gevraagd worden en het feit dat de huurunits die Bredenoord levert mobiel zijn. “We hebben wel solarpanels die je op containers en bouwunits kunt zetten, maar die oplossing is geschikt voor een kleine energievraag. Voor de grote energievraag waarin wij vaak moeten voorzien is dat niet toereikend.”

Stoomnet combineren met batterij

Een andere stap in verduurzaming kan de combinatie met netspanning zijn, omdat veel stroom uit het net groen is. “Het net levert niet altijd voldoende vermogen, en de kosten hangen af van het vermogen dat je afneemt. Dus het kan belangrijk zijn te kiezen voor een kleinere netaansluiting met een generator of batterij ernaast, die ook piekbelastingen kan opvangen.” 

Gedrag monitoren en veranderen

Het inventariseren van de energievraag en het monitoren van het gebruik van energie zorgt voor een energieoplossing op maat. “Wij meten vooraf bij onze klanten wat de vraag naar elektriciteit is en bepalen zo de ideale configuratie, die niet meer energie gebruikt dan nodig.” Daarnaast monitort het bedrijf continu de vermogensvraag, zodat je eventueel het gedrag van de gebruikers kunt beïnvloeden en zo energie (en geld) bespaart. 

Minder voorspelbare vraag

Bij het streven naar verduurzaming is het van belang niet te vergeten dat een generator niet voor niets wordt ingezet. “Er is acuut behoefte aan stroom, dus het system dat we leveren moet uiterst betrouwbaar zijn.” Bij de inzet van zogenaamde Stage V-motoren ging Bredenoord dan ook niet over één nacht ijs. “De systemen zijn minimaal een jaar uitgebreid getest voor ze ingezet werden.” 

Het groeiende belang van duurzame alternatieven, omwille van de CO2-footprint, maar ook vanwege de hoge energieprijzen, valt samen met toenemende onzekerheid in de markt, zegt Bruining. “We weten niet wat toekomstige wet- en regelgeving nog gaat doen, zowel op het gebied van de CO2- als de stikstofuitstoot. Bij CO2 gaat het voornamelijk om Europese wet- en regelgeving, maar op het gebied van stikstof is het ook nationaal beleid.” 

Daarnaast speelt dat de vraag naar generatoren minder voorspelbaar is dan voorheen, volgens de cco. “Bijvoorbeeld door de gevolgen van klimaatverandering, maar ook door netcongestie, zijn vaker generatoren in combinatie met een batterij nodig.” Daarnaast zorgt ook de groei in de opwek van groene elektriciteit, naast het feit dat steeds meer stroom nodig is voor bijvoorbeeld wegverkeer, voor een overbelast elektriciteitsnetwerk. “Ook dat stuwt de vraag naar betrouwbare energiesystemen ”
Wie daarbij een Stage 5-motor combineert met een batterij en HVO gebruikt als energiedrager heeft nu al een uiterst betrouwbaar en duurzamere oplossing, is de boodschap van Bruining.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!