‘Laat de leverancier meedenken’

Of het nu gaat om steigers, hoogwerkers, hangbruginstallaties, QuikDeck® of rope access, al deze methodieken voor werken op hoogte maken deel uit van het Total Access-concept van Brand Energy & Infrastructure Services. Herman Wittermans van BRAND roept industriële bedrijven op om zich open te stellen voor advies over werken op hoogte.

Natuurlijk zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden. Werkzaamheden op hoogte kun je nu eenmaal op verschillende manieren uitvoeren. Brand Energy & Infrastructure Services staat klanten met een breed scala aan mogelijkheden bij. “Met als doel de beste oplossing op maat voor de klant te bieden”, zegt sales manager powered access Herman Wittermans van BRAND. Het bedrijf heeft hiervoor het Total Access-concept ontwikkeld, dat al tientallen jaren in de markt wordt toegepast. “Zodra de access-behoefte van de klant duidelijk in kaart is gebracht, adviseren en leveren wij de meest efficiënte en veilige werkplek op hoogte door ons brede scala aan producten. Die kan bestaan uit één optie, maar een mix aan diensten is ook mogelijk”, legt hij uit. Het aanbod van BRAND bestaat onder andere uit steigers, hoogwerkers, hangbruginstallaties, QuikDeck® en rope access. “Sinds vier jaar hebben wij een eigen rope access-afdeling die tevens IRATA-gecertificeerd is”, vertelt Wittermans.

Pijpenbrug

Hoe beter het concept in de praktijk wordt toegepast, en hoe meer opdrachtgevers ervoor openstaan, des te groter zijn ook de voordelen. “In de industrie maken sommige bedrijven sinds jaar en dag vast van steigers gebruik. Maar stel dat een pijpenbrug moet worden geïsoleerd. Dat is niet zo hoog en kan inderdaad best met behulp van steigers worden gedaan. Op basis van het benodigde materiaal en de uren die het kost om de steiger op te bouwen en af te breken kom je dan tot een X-bedrag. Daar is op zich niets mis mee. Iedereen kan op de steiger zijn of haar werk doen. Alleen, hoeveel mensen zijn er aan het werk? En wat voor werk moet er worden gedaan? Eventueel kan het slim zijn een hoogwerker in te zetten. Hoogwerkers zijn geschikt voor kortdurende werkzaamheden en je kunt er afstanden mee overbruggen.” 

Win-win

“Je moet ervoor openstaan. Sommige bedrijven maken sinds jaar en dag van één en hetzelfde middel gebruik”, aldus Wittermans. “Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een grote raffinaderij in de Botlek, die al sinds jaar en dag van het Total Access-concept gebruikmaakt. Maar er zijn nog wel meer voorbeelden van klanten waarbij wij per klus de bereikbaarheid invullen. De voordelen hebben zich in de loop der jaren bewezen. Het mes snijdt aan twee kanten: zowel de kosten vallen lager uit en een efficiënte inzet van middelen komt de veiligheid ten goede. Want de kans neemt toe dat er iets fout gaat naarmate er meer uren op hoogte wordt gewerkt. Dankzij Total Access kom je tot een win-win-situatie.” Hoeveel op de kosten kan worden bespaard, kan Wittermans niet in zijn algemeenheid zeggen. “Dat is per klus verschillend. Maar er zijn serieuze besparingen mogelijk. Een pijpenbrug kan wel een kilometer lang zijn. Het kostenvoordeel van de inzet van een hoogwerker boven een steiger  loopt dan aardig op, dat kun je je wel voorstellen.”

Tijdig advies

Wittermans noemt Total Access een slimme manier om werkplekken bereikbaar te maken. Maar daarvoor is het wel nodig dat opdrachtgevers de blik verbreden. “Het besef moet er zijn om naar meer opties te kijken dan alleen naar de standaard methodiek.” Hij merkt dat het concept steeds breder wordt gewaardeerd en dat klanten de tijd nemen om ernaar te kijken. “Wij doen dit al bijna veertig jaar. Voor ons is werken op hoogte gemeengoed. Wij zijn er dagelijks mee bezig en beschikken daardoor over specifieke kennis over de mix aan mogelijkheden die er zijn.” Hij heeft tot slot een advies aan de industrie: “Laat de leverancier met je meedenken. Anders laat je kostenvoordeel liggen. En doe dit tijdig, niet pas vijf voor twaalf. Het voordeel kan groter uitpakken dan veel bedrijven denken. Voor ons is het zaak onze boodschap te blijven herhalen en het contact te blijven onderhouden. Als klanten Total Access eenmaal hebben ervaren, dan zien ze ook de toegevoegde waarde ervan in. Dan is de slag gewonnen.”

Duurzame hoogwerkers

Net als auto’s worden ook hoogwerkers steeds duurzamer. “Vrijwel alle producenten en leveranciers zijn bezig om hoogwerkers te elektrificeren. Die trend is gaande en onomkeerbaar”, signaleert Herman Wittermans van Brand Energy & Infrastructure Services. “In een aantal hoogwerkersegmenten zijn hier flinke stappen in gezet.” Wittermans verwacht zoals gezegd dat deze ontwikkeling zich voorlopig zal voortzetten. “Bij opdrachtgevers zie je een soort wedloop om te vergroenen ontstaan. Wel is elektrificatie lastiger naarmate hoogwerkers groter worden. Net als bij zwaardere voertuigen zie ik daarvoor een plafond ontstaan.”