NDO op maat

Steeds meer asset owners vragen om maatwerk voor het niet-destructief onderzoek (NDO) dat tijdens turnarounds wordt uitgevoerd. Dankzij het brede spectrum aan beschikbare geavanceerde technieken en expertise is Applus+ RTD meer dan uitstekend in staat om ‘fit for purpose’-onderzoek aan de klant te leveren, zegt business unit manager Niels Lassner, die bij Applus+ RTD verantwoordelijk is voor de regio West-Nederland

“Een turnaround is ontzettend complex”, vertelt Lassner. “Er gaat in de regel zo’n anderhalf jaar voorbereiding aan vooraf. En als een turnaround is afgerond, beginnen de voorbereidingen alweer voor de volgende. Voor een turnaround is ook veel mankracht nodig. Gemiddeld hebben wij tachtig specialisten in verschillende disciplines op een of meerdere turnarounds werken. We werken dan met uitdagende schema’s, veiligheidsrichtlijnen en diverse onderaannemers.” Volgens Lassner staat een turnaround vooral in het teken van ‘vol gas geven en leveren’. Applus+ RTD onderscheidt zich door het hebben van een speciaal projectteam voor turnarounds dat zich op niets anders richt dan het begeleiden van turnarounds. “In dit team zit veel kennis en expertise.” 

Alternatieve geavanceerde technieken 

Het soort dienstverlening dat Applus+ RTD op turnarounds verricht, is de laatste jaren aan verandering onderhevig. “Tot voor enkele jaar geleden verrichtten wij voornamelijk conventioneel ultrasoon en radiografisch onderzoek. Voor dit laatste moet echter een deel van de plant worden afgezet, wat natuurlijk de nodige impact heeft. Als wij met radiografische technieken werken, kunnen andere partijen vanwege veiligheidsrichtlijnen niet verder. Bij voorkeur worden wij dan in de nacht gepland, zodat we anderen niet in de weg lopen”, legt Lassner uit. Dit heeft als consequentie dat klanten steeds meer alternatieve ultrasone technieken prefereren, die in ruim voldoende mate beschikbaar zijn, zegt hij. “Denken in oplossingen zit in ons DNA. Onze innovatieafdeling helpt mee om klantenbehoeften om te zetten in maatwerkoplossingen met geavanceerd niet-destructief onderzoek. Hiermee kunnen we niet alleen specifieke corrosie- en foutmechanismen vaststellen, zoals gasbellen, een scheur in de las of onvolkomen doorlassing, we kunnen ook de dimensies (lengte/hoogte/diepte) benoemen. Klanten willen deze informatie om inzicht te hebben in de huidige staat van hun installaties. Wij noemen dit ‘fit for purpose’-onderzoek met andere woorden het juiste onderzoek tegenover de juiste verwachting bieden. Mankementen kun je hiermee niet alleen verhelpen, maar zelfs voorkomen.”

Niels Lassner

Meedenken met asset owners

Applus+ RTD is sterk in dit maatwerk door geavanceerde technieken. “Onze mensen beschikken over specifieke expertises en kunnen voor elk probleem een oplossing bieden. Wel kost het toepassen van deze geavanceerde technieken tijd. Er moeten referentiestukken worden gemaakt, er gaat een hoop werkvoorbereiding aan vooraf en ook – wat erg belangrijk is – hebben we ruimte op de site nodig om met onze apparatuur de juiste data te verzamelen. We vragen daarom klanten om ons mee te nemen in de ontwerpfase van een plant. Laat ons bij het vervangen van bijvoorbeeld leidingen meedenken hoe deze bij een volgende turnaround toegankelijk gemaakt worden.” Hierdoor zal het inzetten van geavanceerd niet-destructief onderzoek nog vaker mogelijk zijn, wat als belangrijke voordeel ook de automatisering bevordert. Hierdoor wordt in de toekomst het monitoren op afstand voor de afname van de wanddikte van leidingen mogelijk. “Steeds meer klanten vragen hiernaar. Helaas is het gedachtegoed met betrekking tot geavanceerde technieken nog steeds dat het duur is en dat het een hoger afkeurpercentage oplevert. Maar dit is nu juist niet waar. De initiële voorbereiding kost soms meer tijd dan de conventionele onderzoeken, maar zodra dit is gedaan kun je meters maken en is het geavanceerde onderzoek minder disruptief. Ook verloopt het onderzoek vele malen sneller. Dat geavanceerd onderzoek tot meer afkeur leidt, is een hardnekkige fabel. Met geavanceerd onderzoek kun je zoeken naar specifieke degradatiemechanismes en hun dimensies. In de huidige afkeurcriteria is rekening gehouden met het benoemen van dimensies. Dus ja, je vindt meer, waardoor je beter kan beoordelen, waardoor er meer kan worden toegelaten . Tot slot kunnen klanten – doordat de informatie specifieker is – hun processen optimaliseren, zodat ze dan gericht kunnen ingrijpen.”

Opschalen

Tot slot aandacht voor de schaalgrootte die turnarounds vragen, ook omdat fabrieken met elkaar zijn verbonden en onderhoudsstops dus vaak tegelijkertijd of elkaar overlappend plaatsvinden. Lassner: “In Nederland hebben we ruim 500 mensen in dienst en werken wij met een vaste groep ingeleenden. Daarnaast hebben we als onderdeel van een internationale organisatie ook de beschikking over collega’s van internationale zusterorganisaties. Wel zo fijn, omdat het reguliere onderwijs geen startkwalificatie biedt die aansluit bij het NDO-vak en de huidige en toekomstige arbeidsmarktomstandigheden uitdagender worden. We leiden hierdoor al sinds onze oprichting ons eigen personeel op.” Lassner zegt aan het einde van het naderende turnaroundseizoen tevreden te zijn als alle inspecties tijdig, goed en veilig zijn uitgevoerd, zonder incidenten, waarmee de bedrijfszekerheid voor klanten geborgd blijft. 

85 jaar expertise

Applus+ RTD biedt klanten al meer dan 85 jaar expertise op het gebied van NDO, inspectie, certificatie, stralingsbescherming, tasterbouw en opleidingen. “Ook zijn we er trots op dat we regelmatig advies mogen leveren aan overheids- en andere gezaghebbende organisaties over onze expertisegebieden, die bijdragen aan richtlijnen en wetgeving. Innovatie en het bieden van oplossingen aan de klant staan bij ons hoog in het vaandel, niet alleen vanuit onze eigen research en development-afdeling, maar ook vanuit medewerkers die door hun kennis en expertise in staat zijn om maatwerkoplossingen te bieden”, zegt Niels Lassner.