Selecteer Pagina

Ad van Wijk: ‘Nú beginnen met energietransitie’

door | 15 feb, 2022 | Archief, Duurzaamheid, Energie

Foto: Danny Cornelissen

English translation ->

Prof. Ad van Wijk zegt het onverstandig te vinden als havenbedrijven nog geen werk van de energietransitie hebben gemaakt. “Je moet je roadmap komend jaar klaar hebben.”

“Je moet nú beginnen”, zegt Van Wijk in gesprek met Q magazine van Deltalinqs. Van Wijk is bijzonder hoogleraar Future Energy Systems aan de TU Delft. “Als je als bedrijf in het havengebied nu nog niet hebt nagedacht over jouw rol in de economie van 2050, ben je bijna te laat. Je moet je roadmap komend jaar klaar hebben. Alleen op die manier houd je je license to operate.”

Actieplan energietransitie

Volgens Van Wijk dient de overheid het voortouw te nemen door te versnellen en duidelijkheid te geven. Tegelijkertijd vindt hij dat bedrijven ook wel ‘wat eigenwijzer’ mogen zijn. “Lange tijd ging het zo dat de overheid vroeg om plannen. Bedrijven kwamen daar dan mee, maar veelal was dat te weinig, te laat. Waarop de overheid allerlei aanvullende informatie verlangde en ging eisen dat het sneller en beter moest. Dat moet echt radicaal anders. bedrijven moeten uit zichzelf een concreet actieplan maken om CO2-neutraal te worden, het liefst ruim voor 2050. Dan kunnen ze van de overheid eisen dat zij zorgt voor regels, infrastructuur en vergunningen. Bedrijven mogen niet meer afwachten, ze moeten het afdwingen.”

Zie ook: H-vision bezig met ontwerp waterstoffabrieken

English translation

Ad van Wijk: ‘Start work on energy transition now’.

Prof. Ad van Wijk says he thinks it is unwise for port companies not to start working on energy transition now. “You have to have your roadmap ready next year.”

“You have to start now”, says Van Wijk in conversation with Q magazine of Deltalinqs. Van Wijk is professor of Future Energy Systems at TU Delft. “If, as a company in the port area, you have not yet thought about your role in the economy of 2050, you are almost too late. You must have your roadmap ready next year. That is the only way to keep your license to operate.”

More ‘headstrong’

According to Van Wijk, the government should take the lead by accelerating and providing clarity. At the same time, he feels that companies should also be a bit more ‘headstrong’. “For a long time, the government asked for plans. Companies would come up with them, but often it was too little, too late. The government then demanded all sorts of additional information and demanded that things be done faster and better. Companies must make a concrete plan of action of their own to become CO2 neutral, preferably well before 2050. Then they can demand that the government provides rules, infrastructure and permits. Companies can no longer wait, they have to enforce it.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!