Selecteer Pagina

Aankondiging biobrandstoffenfabriek in haven Rotterdam

door | 21 apr, 2022 | Archief, Duurzaamheid, Energie, Innovatie

Foto: GIDARA Energy

English translation ->

GIDARA Energy kondigt aan in de haven van Rotterdam een biobrandstoffenfabriek te willen bouwen. Niet-recyclebaar afval zal er in methanol worden omgezet.

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft voor het energiebedrijf een terrein van 9 hectare aan de Torontostraat in de Botlek gereserveerd. Daar wil GIDARA Energy ‘Advanced Methanol Rotterdam’ bouwen, een fabriek die gebruikt maakt van een gepatenteerde vergassingstechnologie waarmee uit niet-recyclebaar afval methanol wordt geproduceerd. Jaarlijks zal uit 180.000 ton afval ongeveer 90.000 ton ‘geavanceerde methanol’ worden gemaakt, die valt te gebruiken in het wegvervoer, scheepvaart en luchtvaart.

Biobrandstoffenfabriek

GIDARA kondigde eerder aan soortgelijke fabriek in Amsterdam te willen realiseren. Deze vormt een blauwdruk voor de geplande plant in Rotterdam. In Rotterdam zal CO2 worden afgevangen en aan kassen in de omgeving worden geleverd. Reststoffen gaan naar cementfabrieken en GIDARA verkoopt ammoniak en zouten aan andere industrieën en als strooizout. Daarmee hanteert het bedrijf naar eigen zeggen een circulair concept.

Kopiëren

“Aangezien wij ons ontwerp hebben gestandaardiseerd en onze toepassing hebben gemodulariseerd, kunnen wij de faciliteit in Amsterdam rechtstreeks in Rotterdam kopiëren”, licht Wim van der Zande toe, ceo van GIDARA. “De locatie, de kwaliteit van de infrastructuur en de toegang tot een breed netwerk van partners waren doorslaggevende factoren bij de beslissing over de locatie van onze tweede vestiging. De samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam maakt het mogelijk om de geïntegreerde productwaardeketen van afval tot brandstof en andere waardevolle bijproducten te ontwikkelen.”

Zie ook: 24 miljoen voor onderzoek naar varen op methanol

English translation

Announcement of biofuel plant in port of Rotterdam

GIDARA Energy announces its intention to build a biofuel plant in the port of Rotterdam. Non-recyclable waste will be converted into methanol there.

The Port of Rotterdam Authority has reserved a 9 hectare site at the Torontostraat in the Botlek for the energy company. There, GIDARA Energy wants to build ‘Advanced Methanol Rotterdam’, a plant that uses a patented gasification technology to produce methanol from non-recyclable waste. Annually, about 90,000 tons of ‘advanced methanol’ will be produced from 180,000 tons of waste, which can be used in road transport, shipping and aviation.

Blueprint

GIDARA previously announced its intention to realise a similar plant in Amsterdam. This forms a blueprint for the planned plant in Rotterdam. In Rotterdam, CO2 will be captured and delivered to greenhouses in the area. Residues go to cement factories and GIDARA sells ammonia and salts to other industries and as road salt. In doing so, the company claims to be using a circular concept.

Product value chain

“Since we have standardised our design and modularised our application, we can directly replicate the facility in Amsterdam in Rotterdam”, explains Wim van der Zande, CEO of GIDARA. “The location, the quality of the infrastructure and the access to a broad network of partners were decisive factors in deciding on the location of our second branch. The cooperation with the Port of Rotterdam Authority makes it possible to develop the integrated product value chain from waste to fuel and other valuable by-products.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!