Selecteer Pagina

3P Quality Services

door | 2 okt, 2023 | Bedrijveninfo

Foto: Danny Cornelissen

‘Het inspectievak rust op ervaring en kennis’

3P Quality Services is al meer dan 25 jaar een onafhankelijk technisch inspectie-, support- en detacheringsbureau. Met technical director Kees van Oevelen spreken we over het inspectievak en over het opleiden en certificeren van personeel. 

Tekst: Mels Dees

Wat moeten onze lezers weten over 3P Quality Services BV?

“Wij bewegen ons binnen verschillende industriële sectoren, zoals onder meer olie en gas, chemische en petrochemische industrie en on- en offshore constructies en machinebouw. We hebben ons hoofdkantoor in Oosterhout, Noord-Brabant, en beschikken daarnaast over nevenvestigingen in België en Duitsland.”

Waar staat de aanduiding 3P voor?

“Professional, Power en People. Onze kracht zit in het personeel dat we hebben. Inspectiewerk is mensenwerk, en inspectiewerk is een ervaringsberoep. Je leert het niet uit een boek, je leert het in de praktijk. Dat maakt het aantrekken van jong personeel een uitdaging. Iedereen zoekt medewerkers met ervaring en certificeringen terwijl een oudere garde uitstroomt. We hebben dus als sector ook een opdracht jonge mensen te enthousiasmeren voor dit mooie werk.

We proberen daarom schoolverlaters aan te trekken en te interesseren voor dit werk en voor de opleiding. En voor het werkveld an sich, want het werken in de chemie en petrochemie wordt naar ons idee niet echt gepromoot op scholen en opleidingsinstituten. Terwijl het echt een heel fascinerende omgeving is om in te werken.”

Kees van Oevelen

We horen vaak dat jongeren steeds vaker voor werk in een groene en duurzame sector kiezen. Speelt dat in dit geval ook een rol?

“Die keuze voor duurzaamheid herken ik in zekere zin wel. Maar aan de andere kant zijn jongeren vooral graag met computers en games bezig. Daar ligt toch op dit moment hun ware interesse. Wat ook meespeelt is dat je niet zomaar in het inspectiewerk aan de slag kunt. Naast de studie moet je ook een werkplek hebben om ervaring op te doen. Je moet als starter eigenlijk een vrij lange stage volgen, meelopen in de praktijk, voordat je echt inspecteur bent. Dat vereist wet- en regelgeving overigens ook.”

Dat is in zekere zin een vicieuze cirkel: zonder ervaring kom je niet aan werk, maar zonder werk bouw je geen ervaring op.

“Nou ja, die situatie is niet nieuw, maar vastgelegd in wetgeving. Je moet voor dit vak minimaal drie jaar ervaring hebben om in de zogenaamde inspectiematrix te komen. Dus het gaat om meer dan een diploma. Dat heb je natuurlijk ook nodig, maar het certificaat zorgt ervoor dat je als volwaardig inspecteur in het veld kunt opereren.”

Wat doet die aanstaande inspecteur dan die eerste drie jaar?

“Bij de start van de opleiding proberen wij een werkplek of ervaringsplek te zoeken. Dan ben je werkzaam als wat wij noemen ‘technical admin’. Dat houdt in dat je binnen de inspectie-omgeving verschillende activiteiten kunt doen op het administratieve vlak. Op die manier raakt de inspecteur in opleiding vertrouwd met alle termen en kreten. En vervolgens gaan ze mee naar buiten. Om te ervaren hoe het werk in elkaar zit in de praktijk en niet alleen de theorie leren kennen. Zo krijgen ze ook ervaring met de inspectiematrix. Zo groeien ze dan langzaam in het werk in het veld en krijgen ze feeling voor het vak. Dit overigens wel steeds in combinatie met de opleiding. Die periode van drie jaar is nodig om mensen voor te bereiden op het inspectiewerk. Overigens moeten jonge mensen zich hierdoor niet laten afschrikken. Het is mooi, afwisselend en inhoudelijk werk.”

Op jullie website staat dat 3P Quality Services projecten verzorgt over de hele wereld. Betekent dat niet ook dat je ervaren personeel kunt aannemen van over de hele wereld?

“De IND heeft ons erkend als prefered supplier. Dat betekent dat we kunnen en mogen werken met kennismigranten. Maar voor de petrochemische sector in Nederland is het zo dat die kennismigranten die uit het buitenland komen naar alle waarschijnlijkheid wel de juiste kennis en ervaring hebben om in ons land inspecties uit te voeren, maar niet over de juiste papieren beschikken voor Nederland.

Wij kennen hier eigen wet- en regelgeving. Daar heb je bepaalde kwalificaties voor nodig die je alleen in Nederland kunt halen. Hogeschool Utrecht is een van de instituten die opleidt voor inspectie en keuringstechniek, vooral als het gaat om het uitvoeren van inspectie in de gebruikersfase. In die maintenancefase wordt in de chemische industrie heel veel werk verricht dat geïnspecteerd moet worden. En Nederland kent voor dat werk eigen specifieke eisen.”

 

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!