Selecteer Pagina

Knoell

door | 1 dec, 2023 | Bedrijveninfo

‘Wij loodsen klanten door het doolhof van regelgeving’

We zijn het er wereldwijd over eens dat industriële veiligheid inhoudt dat werknemers, gebruikers en het milieu worden beschermd tegen de schadelijke effecten van chemische stoffen. Maar er bestaat geen algemene wereldwijde aanpak om die veiligheid in de praktijk te waarborgen, dat verschilt per land. Daarom specialiseert knoell zich al sinds 1996 in de wetgeving van een groeiend aantal landen, om opdrachtgevers overal goed te kunnen adviseren. Oliver Spaniol, program manager sustainability, vertelt hoe knoell te werk gaat.

Tekst: Emma Veldhuis

Wat betekent industriële veiligheid voor jullie?

“In principe betekent dit een ‘license to operate’. Aangezien veiligheidsmaatregelen verschillen per land, zelfs per regio en per verwacht gebruik, is dit geen vastomlijnd concept dat dekkend is voor elke situatie op elke locatie. Het uiteindelijke doel is dat mensen op een veilige manier met chemische stoffen kunnen werken. Om dit mogelijk te maken, hebben we allerlei internationale en lokale regels opgesteld om mens en milieu te beschermen. Om chemicaliën te mogen produceren en ermee te mogen werken, moet je aan die voorschriften voldoen. Bovendien geldt natuurlijk: gebruik je gezonde verstand.”

Is er dan helemaal geen internationale veiligheidsstandaard voor chemische stoffen?

“Er wordt al lang gewerkt met het Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) van de Verenigde Naties (VN) om de definitie van schadelijke effecten van chemische stoffen te harmoniseren. Het is gebaseerd op een bouwsteenprincipe, maar wel met verschillende herzieningen. Dit resulteert in een bont boeket van verschillende wettelijke vereisten. Voor een professional die zich bezighoudt met productveiligheid is het al moeilijk om al deze voorschriften bij te houden. Vanuit onze expertise loodsen wij onze klanten door het doolhof van regelgeving.”

Jullie zijn actief in veel landen binnen de Europese Unie, waar over veel onderwerpen gezamenlijke afspraken zijn gemaakt. Op veel gebieden staat de EU bekend als vooruitstrevend. Geldt dat ook op het gebied van industriële veiligheid? 

“De EU als geheel wordt zeker gezien als een pionier, maar zelfs hier valt een overkoepelende definitie van veiligheid niet te verwachten. Daarvoor zijn de belangen en de opvattingen over het begrip te verschillend. Wel gaat industriële veiligheid binnen de EU nog een stap verder. Door de Europese Green Deal en de Chemische Strategie voor Duurzaamheid moeten chemische stoffen niet alleen veilig, maar ook duurzaam zijn. De Europese Commissie stimuleert de ontwikkeling van chemische stoffen die daar door hun ontwerp aan voldoen, om zo de transformatie van de chemische industrie verder te bevorderen. 

Oliver Spaniol

 

Chemicaliën zijn een hoeksteen van de EU-doelstelling van klimaatneutraliteit in 2050. Desondanks hebben we in de EU nog steeds verschillende vereisten voor de verschillende regelgevingen en ook enkele kleine nationale interpretatieverschillen tussen de EU-lidstaten.”

De regelgeving is de laatste jaren steeds strenger geworden en verandert voortdurend. Hoe zorgen jullie ervoor dat jullie altijd op de hoogte blijven van wat er gebeurt?

“We hebben een wereldwijd netwerk van meer dan 550 experts die zich bezighouden met de verschillende regelgevingsonderwerpen en die alle veranderingen daarin voortdurend in de gaten houden. Door de Green Deal zullen de veranderingen in de EU nog sneller gaan. We houden onze klanten op de hoogte met een zogenaamde ‘waakhond’, die hen informeert over wijzigingen in de voor hen relevante regelgeving. Ook evalueren we de mogelijke toekomstige gevolgen voor de productportefeuille van onze klanten. Natuurlijk kunnen we de toekomst niet voorspellen – hoewel we daar hard aan werken – maar met deze twee hulpmiddelen geven we een inschatting en beschermen we onze klanten tegen onaangename verrassingen. Producten en chemicaliën kunnen meestal niet van de ene dag op de andere worden vervangen. Het is belangrijk om dergelijke beslissingen vroegtijdig te nemen om concurrerend te blijven.”

Ooit zijn jullie begonnen met één kantoor in Mannheim, maar nu zijn jullie te vinden in verschillende landen op drie continenten. Waarop baseren jullie de keuze voor de landen waar jullie je vestigen?

“Wij gaan waar onze klanten gaan en lokale vertegenwoordiging blijkt altijd cruciaal. Daarnaast is het ook erg praktisch als mensen dezelfde taal spreken en in dezelfde tijdzone en culturele omgeving werken. Dit is niet alleen belangrijk voor het contact met onze klanten, maar ook voor de communicatie met lokale autoriteiten. Het bedienen van multinationals met wereldwijde vertegenwoordiging vereist dat onze consultants hen overal ter wereld de ondersteuning kunnen bieden die zij van ons gewend zijn. We denken wereldwijd en handelen lokaal.”

Zeker in het Rotterdamse havengebied is industriële veiligheid een zeer belangrijk onderwerp waar verschillende organisaties op toezien, zoals de Veiligheidsregio en het NIPV. Werken jullie veel samen met dergelijke partijen? 

“Nee, in ieder geval niet direct. We werken voor onze klanten en zorgen ervoor dat zij voldoen aan de regelgeving. Een deel daarvan heeft te maken met het treffen van de juiste veiligheidsmaatregelen voor bepaalde stoffen en mengsels. Als wij ons werk hebben gedaan, beschikt de klant over de juiste informatie om hier veilig mee te kunnen werken.”

 

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!